Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Philip Jansohn, Göteborgs Räddningsmission.
Philip Jansohn, Göteborgs Räddningsmission.

Fler ordningsvakter löser inte problemen för hemlösa ungdomar

Att unga hemlösa lätt hamnar i riskmiljöer med missbruk och kriminalitet som följd är en konsekvens av att de saknar bostad. Fler ordningsvakter i Nordstan kanske skapar tillfällig trygghet men löser inte på något sätt problemen för ungdomarna, skriver bland andra Philip Jansohn, Göteborgs Räddningsmission.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I GP:s artikelserie "I Nordstans skugga" om hemlösa ungdomar säger Nina Miskovsky (M) att kommunen enligt lag inte är skyldig att lösa boende för dessa ungdomar. Men vill vi leva i en kommun som rättfärdigar hemlöshet i lagtext? Svaret är givetvis nej. Vi vill leva i en kommun som tar ansvar och är handlingskraftig för dem som behöver det. En kommun som gör allt den har i sin makt för att skapa möjligheter för inkludering och att ge människan det mest basala, nämligen tak över huvudet. En hållbar boendelösning är en förutsättning för att bygga upp ett liv på rätt sida lagen.

LÄS MER: Politiker om Nordstan: "Ingen skyldighet att lösa boende"

I målgruppens vardag är det ännu ingen som fått bostad med hjälp av socialtjänsten. I väntan på sina CSN-bidrag vänder sig många unga till socialkontoren för nödbistånd till mat och annat grundläggande. I de flesta fall krävs att vi är med för att stötta och följa upp processen. Vi har ett flertal fall där ungdomar fått vänta i upp till fyra månader på ett nödbistånd. Ju fler månader utan inkomst, desto större risk att hamna i hemlöshet, missbruk och kriminalitet. Vi anser att det är av stor betydelse att Göteborgs stad tar ett ökat ansvar och ser över socialkontorens riktlinjer beträffande processen vad det gäller nödbistånd. Det är viktigt att gemensamma riktlinjer tas fram för att påskynda och därmed säkerställa att fler ungdomar inte hamnar mellan stolarna.

Vänder sig till frivilligorganisationerna

I dag vänder sig hemlösa ungdomar till samarbetet mellan Räddningsmissionens mobila team, Hjärterum och Agape – frivilligorganisation till stöd för ensamkommande barn och ungdomar för att få hjälp med boendelösningar. Här behövs ytterligare resurser för att kunna fortsätta lösa boenden.

Hur fler ordningsvakter ska lösa problematiken ställer vi oss frågande till. Är detta pengar som investeras för att gynna målgruppen och samhället? Fler ordningsvakter ger kanske en tillfällig trygghet i Nordstan. Men det löser inte alls problematiken med hemlöshet och bristen på boende vilket är det som många gånger tvingar ut unga vuxna i riskmiljöer med kriminalitet och missbruk som följd.

Vi behöver resurser som ger oss ideella föreningar och frivilligorganisationer rätt förutsättningar för att kunna fortsätta utveckla och mobilisera utifrån ungdomars behov.

Vi anser att resurser till vårt redan existerande förebyggande arbete är en bättre och säkrare investering. Huvudsakligen handlar det om att vi behöver resurser för att bevara redan befintliga projekt och verksamheter vilka målgruppen känner en stark tilltro och trygghet för.

Vi behöver resurser som ger oss ideella föreningar och frivilligorganisationer rätt förutsättningar för att kunna fortsätta utveckla och mobilisera utifrån ungdomars behov. Detta pågående arbete behöver fortlöpa och skapa långvariga lösningar i form av stöd som krävs för boende, skolgång, arbetsmarknad och en trygg omgivning.

Vi har kunskap och erfarenhet

Vi har funnits för målgruppen sedan deras första dag i Göteborg. Tillsammans har vi följt ungdomarna och arbetat för att tillgodose deras behov, rättigheter samt gjort dem medvetna om deras skyldigheter. Vi besitter värdefull kunskap om och har bred erfarenhet av målgruppen. Fortsatta medel behövs för att vi ska kunna fortsätta arbeta proaktivt för att hålla kvar ungdomar i goda sammanhang och stötta de ungdomar som hamnat i drogmissbruk och kriminalitet.

För att fortsätta vårt arbete är vi helt beroende av förlängd finansiering från kommunen

För att fortsätta vårt arbete är vi helt beroende av förlängd finansiering från kommunen. Förlorar vi dessa insatser är risken stor att situationen i Nordstan förvärras. Vi vet att de insatser som bedrivs i dag är avgörande för att ensamkommande ungdomar inte ska falla offer för droghandel, kriminalitet och prostitution. Därför ber vi Göteborgs stad att avsätta resurser för vårt arbete. Detta bör ske oavsett storlek på statsbidrag då alternativet att låta situationen i Nordstan förvärras följaktligen blir dyrare. Alternativet skulle vara förödande för staden och framför allt för de unga människorna med framtidsdrömmar om att integreras och leva ett liv långt ifrån droger och kriminalitet.

Ökat samarbete och mer resurser

Fältgrupper i Nordstan behövs. Fler vuxna på helgnätter centralt som Skyddsbussen erbjuder, ett varmt professionellt bemötande och ett motiverande samtal är nödvändigt längs vägen, men löser inte boende och hemlöshetsproblemet. Boende, men även stöttning mot skola och arbeten är något som vi frivilligorganisationer Mobila Teamet Göteborgs Räddningsmission, Hjärterum, Skyddsvärnet försöker lösa tillsammans med våra samarbetspartners Gatupratarna och Agape – frivilligorganisation till stöd för ensamkommande barn och ungdomar.

Slutligen, vi instämmer med Emmyly Bönfors (C), Daniel Bernmar (V) och Nina Miskovsky (M) i att vi vill se ett ökat samarbete mellan kommunen och oss frivilligorganisationer. Oavsett hur mycket pengar Göteborg stad får från staten hoppas vi politikerna inser det akuta behovet av att resurser frigörs för ändamålet att ta fram hållbara boendelösningar. Vi är tacksamma för förtroendet som politikerna ovan uttrycker för frivilligorganisationerna i Göteborg.

Philip Jansohn

tf enhetschef Mobila Teamet Göteborgs Räddningsmission

Annika Ström-Öberg

områdeschef Boende och Idéburen välfärd, Göteborgs Räddningsmission

Arash Mansouri

projektledare Hjärterum

Johan Gustavsson

områdeschef Boende och Integration Skyddsvärnet