Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Vi kräver att regeringen tar ett helhetsgrepp om järnvägssituationen, skriver debattörerna.

Fler måste få nytta av tågmiljarderna

DEBATT: Den planerade höghastighetsjärnvägen utesluter i dag stationer för regiontrafik i Ulricehamn, Bollebygd, Landvetter södra och Mölndal. Dessutom förhindras täta turer och korta restider för framtida arbetspendling. Detta måste ändras, skriver den politiska ledningen i Västra Götalandsregionen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Nästan halva Sveriges befolkning bor och arbetar i de regioner som höghastighetstågen kommer att beröra. Den nya järnvägen kommer att ge nya möjligheter för att pendla, människor kommer bli mer rörliga över landet och fler kommer kunna välja var de vill bo. Med nya stambanor för höghastighetståg går Sverige en ny framtid till mötes. Då gäller det att göra rätt satsningar från början. Höga hastigheter måste kompletteras med utbyggda förutsättningar för regional pendling.

Måste säkra goda restider

Västra Götalandsregionen bedömer att samhällsnyttorna med en ny stambana för höghastighetståg blir större med samtidiga investeringar i regional järnväg, om inte detta görs kommer det goda att utebli. Det betyder att vi måste säkra goda restider för pendel och regionaltåg i stråket Göteborg–Borås–Jönköping. Fram till år 2030 kan Västra Götalands befolkning komma att öka med 300 000 invånare jämfört med i dag. Befolkningen i stråket Göteborg–Borås–Jönköping bedöms öka med 35-40 procent fram till år 2050. Vi måste satsa på infrastruktur som möjliggör en stor arbetsmarknadsregion och därigenom ta tillvara de regionutvecklingsmöjligheter som befolkningsökningen ger i Västra Götaland.

Det är Sverigeförhandlingen som fått i uppdrag av regeringen att driva igenom projektet med ny höghastighetsjärnväg från Stockholm till Göteborg och från Stockholm till Malmö. Som förslaget från Sverigeförhandlarna ser ut nu har den nya höghastighetsjärnvägen mellan Göteborg och Stockholm fyra stopp i Borås, Jönköping, Linköping och Norrköping. Det är bra, framförallt för dem som reser långt. Det ger också ökade förutsättningar för pendling mellan Göteborg och Borås. Dessa är Västra Götalands två största städer och den bristfälliga infrastrukturen bromsar i dag utvecklingen. Regiontågen kommer även att kunna göra några stopp i Mölnlycke och vid Landvetter flygplats. Men de målsättningar som Västra Götalandsregionen har med täta avgångar och snabba regiontåg på sträckan Göteborg – Borås – Jönköping kommer vi inte att klara om förslaget inte ändras.

Fler spår och fler stopp krävs

Som det ser ut nu utesluter höghastighetsjärnvägen stationer för regiontrafik i Ulricehamn, Bollebygd, Landvetter södra och Mölndal och förhindrar täta turer och korta restider för framtida arbetspendling. För att det ska vara möjligt krävs fler spår och fler stopp. Den nya höghastighetsjärnvägen riskerar att vara underdimensionerad innan den ens har börjat trafikeras.

Vi kräver därför att regeringen tar ett helhetsgrepp om järnvägssituationen. De anslutande banorna behöver rustas upp. De garanterar tillgänglighet både till höghastighetsjärnvägen och till arbetsplatser från olika delar i Västra Götaland. Vidare krävs investeringar i våra befintliga järnvägar. Flera av våra pendlingsstråk riskerar att förfalla om inte underhållsanslagen ökar. De befintliga järnvägarna har också betydelse för företagens godstransporter - företag vars kunder ställer krav på minskad miljöpåverkan från transporterna. Godstransporterna på järnväg är även starkt kopplade till hamnarna i Västsverige

Hejdar regionens utveckling

Västra Götaland behöver såväl omfattande moderniseringar av befintlig järnväg som ny stambana för höghastighetståg och regionala banor. Dagens brister hejdar vår regions utveckling vilket i sin tur hämmar hela Sverige. Underhåll, investering och nybyggnation av järnväg är en statlig angelägenhet och ska finansieras av staten. Vi vill att regeringen utökar Sverigeförhandlingens uppdrag och tar ansvar för hela järnvägsinfrastrukturen. I Västra Götaland är vi positiva till Sverigeförhandlingen och en kraftigt förstärkt utbyggnad av järnvägen, både den befintliga och nya spår.

Johnny Magnusson (M)

regionstyrelsens ordförande Västra Götalandsregionen

Helén Eliasson (S)

regionstyrelsens första vice ordförande Västra Götalandsregionen

Birgitta Losman (MP)

regionutvecklingsnämndens ordförande Västra Götalandsregionen