Fler konsulter avgörande för Göteborgs framtid

Ska konsultsektorn och tillverkningsindustrin kunna fortsätta vara den jobbmotor som de hittills varit krävs att politiken vidtar kraftfulla åtgärder för att komma tillrätta med konsultföretagens kompetensbrist, skriver Magnus Höij, Design- & Teknikföretagen och Johan Trouvé, Västsvenska Handelskammaren.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Göteborgs konsultsektor växer i snabb takt. Internationell konkurrens kräver snabb omställning och ökat specialistkunnande. Därför väljer allt fler att köpa in tjänster från företag som är specialiserade inom sitt område. Det är i dessa kunskapsintensiva tjänsteföretag som de nya jobben skapas. När specialistkompetens finns tillgänglig lockas allt fler företag att etablera sig i regionen.

Nyckelspelare som jobbskapare

I slutet av oktober släppte Vinnova en ny rapport som för första gången någonsin kartlägger konsultsektorn. Konsultsektorn är inte en bransch i vanlig mening utan består av företag med likartad affärslogik som är verksamma i helt olika branscher. Det kan vara allt från produktutveckling och byggprojektering till skapandet av IT-system och reklamkampanjer. Gemensamt för dessa företag är att de är nyckelspelare vad gäller jobbskapande. Under de senaste fyrtio åren har sysselsättningen inom konsultsektorn ökat från knappt 100 000 till 300 000.

ANNONS

I Västra Götaland jobbar i dag cirka 50 000 personer inom den expanderande konsultsektorn. Det motsvarar drygt sex procent av totalt antal sysselsatta i regionen. Konsultjobben i regionen är koncentrerade till Göteborg, där konsultsektorn har växt i nära symbios med den teknikintensiva tillverkningsindustrin. Tillsammans är dessa båda sektorer helt avgörande för jobbtillväxten i staden. Det inte är möjligt för enskilda företag att besitta all kompetens som krävs för att ligga i framkant och för att klara den internationella konkurrensen.

Ett bra exempel där tillgång på spetskompetens lett fram till företagsetablering och en ny produkt är det Geely-ägda bolaget Cevt på Lindholmen, som nyligen lanserade det helt nya bilmärket Lynk & Co. Utan konsultsektorn i Göteborg och den starka kopplingen till fordonsindustrin, hade etablering och utveckling av en helt ny plattform inte varit möjlig. När nu Geely funderar på att placera sitt europeiska huvudkontor i Göteborg blir tillgången till spetskompetens avgörande för deras beslut.

Skriker efter personal

Konsultföretagen skriker nu efter personal och kompetensbrist anses vara det främsta hindret för tillväxt. Bland arkitekt- och ingenjörsföretagen behöver nio av tio företag nyanställa det närmaste halvåret. För att dessa företag ska kunna fortsätta vara den jobbmotor som de hittills varit i landet och inte minst i Göteborgsregionen, krävs det att politiken vidtar kraftfulla åtgärder för att komma tillrätta med kompetensbristen inom sektorn. Hittar inte företagen kompetens i den här regionen riskerar de att söka sig någon annanstans.

ANNONS

Vi föreslår därför följande åtgärder för att snabbt öka tillgången på kompetens:

l Öka antalet utbildningsplatser på ingenjörsutbildningar på Chalmers och förbättra genomströmningen i utbildningarna. Med bättre samverkan mellan akademi och kunskapsintensiva tjänsteföretag bygger vi ännu starkare kunskaps-kluster i regionen.

l Stärk ungas intresse att välja matematik- och teknikintensiva utbildningar. För att tillgodose konsultsektorns behov av ingenjörskompetens, måste ungas intresse för och kunskaper i matematik och teknik stimuleras redan på grundskolenivå.

l Attrahera och behåll internationella studenter i Göteborg. Kunskapskonkurrensen är internationell och genom att se till att internationella studenter kommer i jobb i Sverige stärker vi regionens konkurrenskraft. Studenterna vill stanna men vi brister i förmågan att hålla dem kvar. Endast åtta procent stannar trots att hela 76 procent vill vara kvar.

l Stärk satsningar på tjänsteforskning. Med bättre tjänsteforskning ökar förståelsen för vilka förutsättningar som krävs för att utveckla den kunskapsintensiva tjänstesektorn, en sektor som driver den regionala utvecklingen och bygger regional konkurrenskraft.

Bristyrken. Konsultföretagen skriker nu efter personal och kompetensbrist anses vara det främsta hindret för tillväxt. Bland arkitekt- och ingenjörsföretagen behöver nio av tio företag nyanställa det närmaste halvåret, skriver debattörerna.

Magnus Höij

vd, Svenska Teknik & Designföretagen

Johan Trouvé

vd, Västsvenska Handelskammaren

ANNONS
ANNONS