Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Det är faktiskt först när Västlänken är färdig som kollektivtrafiken kan nå sin fulla potential och vi på allvar kan tala om att ta marknadsandelar från privatbilismen, skriver Lars Holmin (M) och Ulrika Frick (MP).

Fler än någonsin reser med Västtrafik

Mats Lövgren från nätverket Stoppa Västlänken hävdar att kollektivtrafiken är ett misslyckande. Han har fel, tvärtom ökar både antalet resenärer och kollektivtrafikens marknadsandel, skriver bland andra Lars Holmin (M), Västtrafik.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Kollektivtrafiken, 6/11

Målbilden för K2020, den gemensamma framtidsbilden för utveckling av kollektivtrafiken i Göteborgsregionen, antogs av Göteborgsregionens kommunalförbund med bred enighet i september 2007. Det var då målet om att öka kollektivtrafikens marknadsandel från 24 procent till 40 procent i Göteborgsregionen slogs fast. I samma dokument står det också uttryckligen att antalet kollektivtrafikresor måste öka från 450 000 per dag till 1 miljon. Mer än fördubblas alltså.

När Västra Götalandsregionen tog över ansvaret för kollektivtrafiken i hela regionen år 2012 skapades nya gemensamma mål om ökade marknadsandelar och ökat resande, där arbetet med K2020 arbetades in. I dag har vi mål om att öka kollektivtrafikens marknadsandel och att fördubbla antalet resor. Båda ökar.

Ligger i topp

Marknadsandelen har ökat från 23 procent år 2010 till 28 procent år 2016 i Västra Götalandsregionen. Samma siffra för Göteborgsregionen är 30 procent år 2010 till 38 procent år 2016. Antalet resor har ökat med strax över 50 procent, till 303 miljoner resor, mellan 2006 och 2016. Vi ser också att resorna fortsätter öka kraftigt under 2017 och vi är på god väg att nå målet om 380 miljoner resor till år 2025. Det görs fler resor med kollektivtrafiken än någonsin tidigare och Västtrafik ligger i topp i landet när det gäller resandeutvecklingen. Detta enligt Kollektivtrafikbarometern.

De satsningar som vi har gjort på att utveckla trafiken och vår service har alltså gett resultat. Flera av satsningarna är direkt hämtade från K2020. Till exempel ett tredubblat antal busskörfält, investeringar i bytes- och knutpunkter med resecentrum och pendelparkeringar samt ökad buss- och tågkapacitet.

Stora satsningar

Varje år sker satsningar på trafiken och infrastrukturen i hela regionen. Bara nästa år har vi redovisat särskilda satsningar i trafiken för totalt 136 miljoner kronor. På längre sikt blir det dessutom nya spårvagnar, nya tåg och kraftigt ökad kapacitet när Västlänken är på plats.

Västlänken är också en avgörande förutsättning för att vi ska kunna utveckla den lokala kollektivtrafiken i Göteborg då resandet fördelas på fler knutpunkter. Det är faktiskt först när den är färdig som kollektivtrafiken kan nå sin fulla potential och vi på allvar kan tala om att ta marknadsandelar från privatbilismen. Fram till dess fortsätter vi satsa i de stora pendlingsstråken, för det är där vi kan göra störst nytta och ge fler en möjlighet att ställa bilen hemma lite oftare.

Att kollektivtrafiken är ett misslyckade är alltså en helt felaktig slutsats. Vad vi däremot kan hålla med om är att det vore önskvärt att kollektivtrafikens marknadsandel ökar ännu mer och snabbare för att staden och regionen ska kunna utvecklas på ett hållbart sätt. Västtrafik och Västra Götalandsregionen fortsätter att arbeta tillsammans med kommunerna, bland annat Göteborg, för att nå dit.

Lars Holmin (M)

styrelseordförande Västtrafik

Ulrika Frick (MP)

ordförande i Kollektivtrafiknämnden Västra Götalandsregionen