Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vi är stolta över Göteborgs historia som de maritima näringarnas huvudstad, men Göteborg ska ha denna position också i framtiden. Då krävs goda förutsättningar för all sjöfart, skriver bland andra Hampus Hagman (KD).

Fiskerinäringen behöver bättre förutsättningar

Fiskebäcks hamn, som är Sveriges viktigaste fiskehamn, måste utvecklas så att fler fartyg kan använda hamnen, skriver Kristdemokraterna.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Fiskerinäringen är precis som andra maritima näringar tätt förknippad med Göteborg. Det är vi kristdemokrater stolta över.

Men förutsättningarna för fisket i Göteborg är inte så bra som de borde vara. Det krävs förbättringar både i den kommunala politiken och politiken på nationell nivå för att stärka fisket. Här i Göteborg har fiskare länge upplevt att deras verksamhet är satt på undantag.

Hanteringen av fiskeflottan i Frihamnen, där fiskare med kort varsel fått besked om att de inte längre kan lägga till, för att sedan få nya besked, är under all kritik. En långsiktig lösning måste till, och det snabbt. Fiskebäcks hamn, som är Sveriges viktigaste fiskehamn, måste utvecklas så att fler fartyg kan använda hamnen.

Flera regelförenklingar

Detta ska ske genom muddring och genom utbyggda kajer. Men det finns också organisationsfrågor som måste ses över. Hamnen tillhör i dag Göteborgs stads fastighetskontor och vi är tveksamma till om denna organisatoriska placering är den bästa för hamnen. Även på nationell nivå måste förutsättningarna för fiskerinäringen förbättras.

En av de mer märkliga reglerna är att fiskaren måste gissa fångstens storlek innan den vägts, och straffas om gissningen är mer än tio procent fel.

Kristdemokraterna har genom åren lyft dessa frågor i riksdagen många gånger, och det arbetet ska fortsätta. Det krävs en rad regelförenklingar och förändringar. Utöver regelverk på EU-nivå finns både lagstiftning och föreskrifter från myndigheter. En av de mer märkliga reglerna är att fiskaren måste gissa fångstens storlek innan den vägts, och straffas om gissningen är mer än tio procent fel.

Det bidrar knappast till att göra fiskarens vardag enkel. En annan åtgärd som förenklar för fiskerinäringen är att utöka möjligheterna att föra över fiskerättigheter, så att också det bottennära fisket (demersala fisket) inkluderas.

Vi är stolta över Göteborgs historia som de maritima näringarnas huvudstad, men Göteborg ska ha denna position också i framtiden. Då krävs goda förutsättningar för all sjöfart. Det kommer vi att kämpa för.

Hampus Hagman (KD)

riksdagskandidat Göteborg

David Lega (KD)

oppositionsråd Göteborg

Anders Fasth (KD)

Västra Götalandsregionen