Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

En rättvisande beräkning är att Feministisk initiativ inför väljarna ställer ut löften för en halv biljon kronor årligen. Oss veterligen är det första gången det mängdordet kan användas för att beskriva kostnaderna för ett svenskt partis reformagenda, skriver Linda Nordlund och Erik Scheller, ordförande respektive vice ordförande i Liberala Ungdomsförbundet.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Fi:s vallöften kostar en halv biljon

Feministiskt initiativ lovar i sitt valmanifest reformer till ett värde av en halv biljon – utan att tala om vart pengarna ska komma ifrån. I Almedalen måste de välja mellan visionerna och verkligheten, skriver Linda Nordlund och Erik Scheller, ordförande respektive vice ordförande i Liberala Ungdomsförbundet.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I Almedalen ska Feministiskt initiativ lämna besked om sin syn på den ekonomiska politiken. Under hela våren har partiet flytt från frågorna om hur löftena ska finansieras med hänvisningar till den heltäckande redogörelse som nu kommer.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

De höga förväntningarna som fanns skruvades upp ytterligare när partiet för två veckor sedan presenterade sitt valmanifest och specificerade den politik partiet nästa mandatperiod vill genomföra.

Granskat löftena

Det är en ambitiös agenda partiet går till val på. Vi har i en rapport som släpps idag kartlagt kostnaderna för 22 av de 25 skarpa utgiftsdrivande eller intäktsminskande förslagen som partiet presenterar för väljarna. Vår sammanställning bygger så långt som möjligt på beräkningar från myndigheter, experter eller motsvarande förslag från andra partier. I de fall där tidigare beräkningar saknas har vi istället inom ramen för en ordagrann tolkning av löftena som ställs ut konsekvent försökt räkna för lågt snarare än för högt.

Fakta blir då detta: en rättvisande beräkning är att Feministisk initiativ inför väljarna ställer ut löften för en halv biljon kronor årligen. Oss veterligen är det första gången det mängdordet kan användas för att beskriva kostnaderna för ett svenskt partis reformagenda.

Miljarderna rullar

Fi lovar väljarna sex timmars arbetsdag. Det har Reforminstitutet på uppdrag av Expressen kostnadssatt till 252 miljarder kronor. Konkret skulle det innebära att mer än 1,5 miljon kvinnor i Sverige ofrivilligt skulle behöva gå ned i arbetstid.

Fi vill inrätta en jämställdhetsfond som med offentliga medel ska höja lönerna i kvinnodominerade yrken. Om förslaget begränsas till bara de fem största kvinnoyrkena och en höjd lön på 2 000 kronor kostar förslaget, tillsammans med den reform av pensionssystemet som samtidigt föreslås, 37 miljarder kronor.

Fi lovar att från riksdagsbänken renovera miljonprogrammen. En begränsad statlig medfinansiering på 30 procent av kostnaden under en 20 år lång renoveringsperiod skulle kosta 15 miljarder kronor årligen.

Fi lovar att om att ta bort varje undantag i lagen om bristande tillgänglighet som grund för diskriminering. Menar partiet allvar har Statskontoret kostnadssatt ambitionen till åtminstone 130 miljarder per år under 50-70 år framåt.

Till detta kommer bland annat en lagstiftning om rätt till heltid, avskaffad moms på tåg och bussar, utbyggd barnomsorg, en utvidgad krets i LSS och en överföring av intäkterna från svenska klimatskatter till FN. Allt som allt summeras förslagen till åtminstone 488 miljarder kronor årligen, det vill säga mer än halva statsbudgeten för år 2014.

Två tunga områden ingår inte i den summan: dels den reformerade klimatpolitiken partiet som föreslår och dels den sammanslagning av arbetslöshetsförsäkringen, sjukförsäkring och det ekonomiska biståndet partiet vill se. Detta är reformer som sannolikt går att göra kostnadsneutrala, men i det fall partiet här har högre ambitioner än nuvarande utgiftsnivå skulle de samlade utgiftslöftena öka från knappt en halv till drygt en halv biljon kronor.

Visionernas gräns

Vi släpper inte dagens rapport för att politik ska eller ens kan reduceras till kamrerskap. Feministiskt initiativ har delvis kunnat växa fram tack var ett politiskt klimat där värderingar tryckts tillbaka. De svarar upp mot en längtan efter ett annat politiskt samtal än det etablerade partier idag för. Men det finns gränser för vad ett parti som gör maktanspråk ska kunna lova väljarkåren utan att backa upp det med en hållbar politik.

I Almedalen har Fi därför tre möjliga vägar: Föreslå skattehöjningar eller besparingar på sammanlagt en halv biljon kronor, föreslå budgetunderskott på uppemot 14 procent av BNP eller backa från substantiella delar av sitt valmanifest. Den måttstock som gäller för alla andra partier i höstens val kräver inget mindre av det besked som nu ska lämnas.

Vi räds inte den feministiska revolutionen utan välkomnar den. Vi gläds att jämställdhetsfrågorna vinner mark. Men det är en realitet att det i politiken inte går att lova allt till alla utan att samtidigt ta allt från alla. Nästa vecka måste Fi lämna besked: står ni verkligen fast vid ett valmanifest som utlovar löften motsvarande halva statsbudgeten?

 

Linda Nordlund
Ordförande Liberala ungdomsförbundet och riksdagskandidat för FP i Stockholm

Erik Scheller
Vice ordförande Liberala ungdomsförbundet