Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Lena Ag, generalsekreterare Kvinna till Kvinna

Feminism gynnar både kvinnor och män

Feminismen är en motkraft till de ökade motsättningar mellan människor som vi ser i dag. Att vara för mäns och kvinnors lika rättigheter och möjligheter är att vara feminist, skriver Lena Ag, generalsekreterare Kvinna till kvinna.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Lena Ag generalsekreterare Kvinna till Kvinna
Lena Ag

generalsekreterare Kvinna till Kvinna

Den 21 januari gick miljoner människor över hela världen ut på gatorna i solidaritet med minoriteter, till försvar för demokrati och mänskliga rättigheter och inte minst kvinnors rättigheter. Women´s March blev en av de största globala protesterna någonsin. Det var kvinnor som tog initiativet, vilket skett otaliga gånger under historiens lopp när det gäller samhällsförändringar. Men på grund av namnet, ”Women’s March” verkar det för vissa vara omöjligt se detta som en demonstration för det allmänmänskliga. Tanken att kvinnor skulle kunna representera ”mänskligheten” verkar fortfarande vara alltför kontroversiell. Det är nedslående men uppfordrande.

Hotas av en ohelig allians

Installationen av Donald Trump som USA:s president var den mobiliserande faktorn för Women´s March, men utvecklingen för kvinnor och flickor har de senaste åren varit hotad och motarbetad av den konservativa våg som sveper över världen, en ohelig allians av högerpopulister, extremnationalister och religiösa fundamentalister.

Många länder försöker begränsa kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar genom att förbjuda och motarbeta kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter, till exempel rätten till abort. Det sker både runt vår husknut i Europa och i andra delar av världen. En ny lag i Ryssland ger straffrihet för våld mot kvinnor och barn inom familjen, och i Turkiet försöker regeringen luckra upp förbudet kring barnäktenskap.

Att våld mot kvinnor inom familjen sanktioneras av staten, som i exempelvis Ryssland är oacceptabelt. Likaså att det ska vara förenat med livsfara att föda barn i vissa länder. Graviditet är ingen sjukdom! Kvinnors hälsa ska vara lika viktig som mäns. Kvinnor ska slippa bli utsatta för sexualiserat våld när de opponerar sig mot diskriminering och kvinnohat. Det hör tyvärr till vardagen för de kvinnor som tar plats i offentligheten och upphäver sin röst världen över. Också i Sverige.

Motarbetar feminismen

Här, i ett av världens mest jämställda länder, vill ett riksdagsparti – Sverigedemokraterna – begränsa aborträtten och det ultranationalistiska partiet Alternativ för Sverige – nyligen startat av avhoppade Sverigedemokrater – har på sin uttalade agenda att motarbeta feminismen.

Dessa högerextrema element är snabba att i debatten försvara ”den svenska jämställdheten” när de anser den hotad av ”män från andra kulturer”. Högerpopulister och nationalister har kidnappat frågor om kvinnors frigörelse och vår gemensamma välfärd – över hela Europa. Det är dock en läpparnas bekännelse och handlar bara om att i andra ordalag så split mellan människor och skylla allt på ”invandrarna”.

En motkraft

Feminismen är en motkraft till de ökade motsättningar mellan människor som vi ser i dag. Att vara för mäns och kvinnors lika rättigheter och möjligheter är att vara feminist. Ordet ”feminism” kan i dag lätt framkalla en hatstorm i sociala medier och missuppfattningar om begreppet feminism är vanligt förekommande. Feminism handlar om att peka på orättvisor, diskriminering och ojämlika maktförhållanden – och kräva att de rättas till.

Feminismen har aldrig handlat om manshat eller exkludering av män. Tvärtom – männen är nödvändiga i det gemensamma arbetet för jämställdhet.

Jämställdhet innebär något så självklart som att kvinnor inte ska diskrimineras och särbehandlas för att de är just kvinnor.

Framsteg globalt

Samtidigt som vi ser de här oroande tendenserna så har det även skett framsteg globalt, både för kvinnor, män och barn. Flickor går nu i genomsnitt sju år i skola, mödradödligheten minskar och barnäktenskapen blir långsamt färre. Det är bra för individer, familjer och för hela samhällen. Kvinnors politiska representation har sakta ökat de senaste decennierna i världens parlament och är i dag i genomsnitt 22 procent. Det går framåt men inte tillräckligt fort!

Ingenting av detta har varit gratis. Det har skett när kvinnor gått samman och organiserat sig. Ni som sett Fröken Friman på TV vet vad jag menar. Men i det rådande politiska klimatet riskerar framgångarna att vändas till sin motsats.

Därför är det dags igen att kavla upp ärmarna och försvara och utöka kvinnors rättigheter – här hemma och ute i världen. På Internationella kvinnodagen i Göteborg sker det bland annat genom en helkväll under parollen ”Sisterhood”.

Ett mer jämställt samhälle gynnar både kvinnor och män.

Lena Ag

generalsekreterare Kvinna till Kvinna