Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Jämställdhet är viktigt och föräldraförsäkringen är viktig. Därför behövs det en sansad debatt om föräldraförsäkringen som utgår från fakta och inte myter, skriver Aron Modig (KD).

Fem myter om kvotering i föräldraförsäkringen

Just nu sprids en lång rad myter om vad som händer utan tvångskvotering i föräldraförsäkringen. Det är tydligt att kvoteringsivrarna starkt ogillar att familjer prioriterar olika. Vi är för ett ökat jämlikt uttag, men det ska ske genom en ökad flexibilitet i stället för tvång. Det gynnar både föräldrarna och barnen, skriver Aron Modig (KD).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Debatten om föräldraförsäkringen präglas av att radikala vänstergrupper vill lägga sig i familjers privatliv. De gillar inte att det finns familjer som prioriterar olika och vill därför tvångsdela föräldraförsäkringen.

Som en del i det arbetet har de, genom ett direktiv ifrån regeringen, tvingat Försäkringskassan att sprida deras åsikter. Konsekvensen blev en rad reklamfilmer där mammor framställs som empatilösa egoister som roffar åt sig. Föräldraförsäkringen beskrivs som en pizza eller en påse chips som mamman girigt tar.

Försäkringskassans filmer avslöjar hur kvoteringsivrarna tänker. De verkar tro att föräldraförsäkringen finns till för föräldrarna. Men det stämmer inte! Föräldraförsäkringen finns till för barnen. Det är för deras skull vi har en generös föräldrapenning. Det är barn med en förälder som inte har möjlighet att ta ut hela sin del, och dagarna bränner inne, som kommer att drabbas vid en tvångskvotering.

Vrider debatten

Att beskriva föräldraförsäkringen som att den är till för föräldrarna och inte barnet är ett sätt kvoteringsivrare använder för att vrida debatten. Här är ytterligare fem myter de sprider.

l Kvoteringen har lett till att fler pappor tar ut föräldradagar. Fel! Pappors uttag av föräldrapenningdagar ökade successivt redan före den första kvoterade månaden infördes, och pappors obetalda föräldraledighet har ökat på samma sätt.

l Kvotering leder till ökad hälsa. Fel! I en studie från 2013 kom Försäkringskassan fram till att kvinnor är sjukskrivna oftare än män, särskilt de som är småbarnsföräldrar. Men i den fördjupade uppföljningen från 2015 framkom att de föräldrar som delade mest lika på allt faktiskt hade högre risk för sjukfrånvaro.

l Den som är hemma med barn förlorar tusenlappar i pension varje månad. Fel! Ja, det påverkar pensionen när man går ner i arbetstid för att ta hand om barn men betydligt mindre än de flesta tror. En förälder som jobbar deltid i tio år får cirka 350 kronor mindre per månad i allmän pension. Att kvinnor generellt har lägre pensioner än män beror i huvudsak på att kvinnor i genomsnitt arbetar i sektorer med generellt lägre löner. Därför kommer inte tvångskvotering lösa problemet med kvinnors låga pensioner.

l Man får ingen löneökning om man inte delar föräldrapenningen helt lika. Fel! Man är med i lönebildningen även som föräldraledig och det finns i dag ett förbud mot att missgynna föräldralediga vid lönesättning.

lFöräldraförsäkringen borde knytas till varje förälder, precis som i andra socialförsäkringar. Fel! Föräldraförsäkringen är redan knuten till respektive förälder, den är redan ”individualiserad”. Varje förälder har rätt till hälften av föräldrapenningdagarna och ingen kan tvingas att överlåta sina dagar till den andra parten. Föräldraförsäkringen kan heller inte jämföras med andra socialförsäkringar. Sjukförsäkringen är exempelvis knuten till den person som är sjuk. Men föräldraförsäkringen finns till för barnens bästa.

Ska passa fler familjer

Föräldraförsäkringen är ett stort jämställdhetspolitisk framsteg som vi bör värna. Utan den skulle många kvinnor känt sig tvingade att ta säga upp sig från jobbet för att kunna ta hand om barnet den första tiden. En generös och flexibel föräldraförsäkring gör det möjligt att kunna kombinera arbete och familj.

Därför säger vi kristdemokrater inte bara nej till tvångskvotering, vi vill också göra föräldraförsäkringen mer flexibel så den passar fler familjer. Vi vill att alla dagar ska kunna fördelas fritt mellan föräldrarna och även överlåtas till annan närstående person – så som en mor- eller farförälder alternativt en annan vuxen familjemedlem. En reform som skulle uppskattas av många ombildade, samkönade och ensamstående familjer eftersom dagar kan överlåtas till en närstående som inte nödvändigtvis är registrerad förälder till barnen.

Vi vill också minska ner den effekt föräldraledigheten har på pensionen genom att utöka pensionsinbetalningarna till föräldralediga och automatisk dela premiepensionen mellan föräldrar.

På så sätt tar vi steg mot ökad jämställdhet utan att försvåra för familjer att hitta de lösningar som passar dem.

Aron Modig (KD)

riksdagsledamot från Göteborg och talesperson i socialförsäkringsfrågor