Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Det var då. Nu har Jan Björklund (L) backat från energiöverenskommelsen från 2009, skriver Mattias Goldmann och Linda Burenius Magnusson.

Feltramp av Björklund i energipolitiken

DEBATT: Jan Björklund (L) skrev i höstas att hans parti står fast vid Alliansens energiöverenskommelse. Men den senaste veckan har han både frångått och spridit felaktig information om innehållet i överenskommelsen, skriver Mattias Goldmann och Linda Burenius Magnusson.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Sverige är på väg att få en nationell samling om den framtida energipolitiken. Liberalernas Jan Björklund stretar emot och vilseleder om alliansens politik. Det är djupt ansvarslöst.

I februari 2009 slöt allianspartierna en energiöverenskommelse som visade sig bli en mycket lyckad kompromiss. Centerpartiet gav upp sitt motstånd mot möjligheten att bygga nya kärnkraftverk och i utbyte fick partiet en långsiktig satsning på förnybar elproduktion, inom ramen för det så kallade elcertifikatsystemet. Den nytillkomna förnybara elproduktionen skulle enligt alliansen utgöra ett tredje ben, bredvid kärnkraft och vattenkraft.

Det blev inga nya kärnkraftverk, eftersom det är alldeles för dyrt. Dessutom avser kärnkraftsägarna av ekonomiska skäl avveckla fyra av Sverige tio reaktorer under de kommande åren. Däremot har den förnybara elproduktionen ökat kraftigt.

Under alliansregeringens senaste mandatperiod, 2011–2014, byggdes den förnybara elproduktionen, inom ramen för elcertifikatsystemet, ut med i genomsnitt 2,6 TWh per år. Det är till och med högre än regeringens nuvarande förslag att den förnybara elproduktionen för perioden 2021-2030 ska byggas ut med i genomsnitt 2,5 TWh per år.

Även Miljöpartiet accepterar numera alliansens överenskommelse: ”Socialdemokraterna och Miljöpartiet är beredda att ansluta sig till den gamla regeringens energiöverenskommelse och använda den som grund för en ny, mer långsiktig överenskommelse”, skrev företrädare för regeringspartierna nyligen i en debattartikel.

Det borde ha skapat goda förutsättningar för Energikommissionen. Alla verkade överens. Och Liberalernas Jan Björklund skrev i en riksdagsmotion i höstas att ”Folkpartiet Liberalerna står fast vid Alliansens energiöverenskommelse och anser att den ska utgöra grunden för en blocköverskridande energiöverenskommelse”.

Felaktiga påståenden

Den senaste veckan har dock Björklund både frångått och spridit felaktig information om innehållet i allianspartiernas energipolitiska överenskommelse.

Den 1 juni sade Björklund i Dagens Nyheter ”Vi står fast vid alliansens energiöverenskommelse. Där sades det väldigt tydligt att elcertifikaten ska upphöra 2020.” Samma sak upprepade han i en intervju i Expressen: ”Vi var överens i alliansregeringen att subventionerna skulle upphöra 2020, men nu kräver MP att det ska förlängas kraftigt och utvidgas.”

Björklunds påståenden är felaktiga. I alliansregeringens energiöverenskommelse står det ordagrant: ”Certifikatsystemet för förnybar elproduktion ska vidareutvecklas. Ett nytt mål i nivå med 25 TWh bör sättas för år 2020. Den långsiktiga inriktningen för perioden därefter är en fortsatt successiv ökning av den förnybara elproduktionen.”

I en intervju med Sveriges Radio den 2 juni ifrågasatte Björklund det fortsatta stödet till förnybar elproduktion med argumentet att ”vi redan har en överproduktion av el”.

Men Björklund har till och med missförstått Liberalernas politik. I sin egen riksdagsmotion betonade han att Sverige kan ”vara exportland för klimat- smart el till vårt närområde”.

I linje med alliansens manifest

Det låg helt i linje med alliansens valmanifest inför valet 2010, där partierna slog fast att Sverige, med alliansens politik, skulle få ett överskott av el med låg klimatpåverkan: ”Det kommer att hålla nere de svenska elpriserna samtidigt som ökad export av kolsnål el från Sverige till Europa ersätter kolkraft och minskar klimatutsläppen.”

Detta är precis vad som har hänt. Sverige har fått en omfattande elexport som minskar klimatutsläppen i våra grannländer, samtidigt som den växande förnybara elproduktionen bidrar till att elpriserna för hushåll och industrin hålls nere.

Sverige har bland de bästa förutsättningarna för förnybar elproduktion i Europa. Det visste alliansregeringen, men Björklund verkar ha glömt bort det. Om inte Liberalerna vill ta ansvar för Sveriges energiförsörjning, så hoppas vi att regeringen och de övriga allianspartierna kan finna en långsiktig lösning som bygger vidare på alliansens energi-överenskommelse och fortsätter utbyggnaden av förnybar elproduktion.

Mattias Goldmann

vd, tankesmedjan Fores

Linda Burenius Magnusson

vindkraftsbolaget OX2