Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Felaktigt att ekologisk odling ger lika stora skördar som konventionell

Ekobonden Anders Lunneryd menar att ekoodlingen inte ger mindre skördar än konventionell odling, vilket är helt fel. Och givetvis tar han till den ohederliga argumentationen att jag representerar stora kemiföretag, skriver Anders Normann, Svenskt Växtskydd.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Avslutningsvis kommer det förväntade argumentet när ingenting bättre finns att tillgripa nämligen påpekandet att jag representerar internationella kemiföretag. Något oväntat är dock att jämföra Svenskt Växtskydds medlemmars försäljning med föreningen Ekolantbrukarnas omsättning. Mer ärligt hade varit att jämföra med föreningen Svenskt Växtskydds omsättning och där slår hans förening min med flera miljoner kronor, skriver debattören Bild: Sigrid Malmgren
Avslutningsvis kommer det förväntade argumentet när ingenting bättre finns att tillgripa nämligen påpekandet att jag representerar internationella kemiföretag. Något oväntat är dock att jämföra Svenskt Växtskydds medlemmars försäljning med föreningen Ekolantbrukarnas omsättning. Mer ärligt hade varit att jämföra med föreningen Svenskt Växtskydds omsättning och där slår hans förening min med flera miljoner kronor, skriver debattören Bild: Sigrid Malmgren

Slutreplik

Ekologisk odling sämre för klimatet 17/2

Det enda som hotas av ekologisk odling är kemiföretagens vinster 20/2

Inledningsvis bör sägas att debattören helt tycks ha missat min artikels huvudbudskap, att allt är uppbyggt av kemiska ämnen och kemofobin är negativ för svenskt lantbruk och svensk livsmedelproduktion. Förmodligen är detta ett medvetet val då det är en sanning som talar emot den verksamhet och organisation som debattören representerar.

Enkelt jämföra

I stället väljer Anders Lunneryd att ta upp skördeutbytet och där ange felaktiga siffror och föra en argumentation som tyvärr är helt verklighetsfrånvänd. Den läsare som önskar se hur det verkligen ser ut i Sverige kan själv lätt gå in på nätet och titta på Jordbruksverkets skördestatistik. Där kan man enkelt jämföra ekologisk odling med konventionell odling under flera år.

Debattören kompletterar sina krumbukter kring skördeutbytet med att argumentera om matsvinn. Hans resonemang handlar där överhuvudtaget inte ekologiskt eller konventionellt, men jag tar ändå gärna den passningen och menar bestämt att den ekologiska odlingens betydligt sämre skördeutbyte är att betrakta som ett omfattande matsvinn i sig.

När ingenting bättre finns

Avslutningsvis kommer det förväntade argumentet när ingenting bättre finns att tillgripa nämligen påpekandet att jag representerar internationella kemiföretag. Något oväntat är dock att jämföra Svenskt Växtskydds medlemmars försäljning med föreningen Ekolantbrukarnas omsättning. Mer ärligt hade varit att jämföra med föreningen Svenskt Växtskydds omsättning och där slår hans förening min med flera miljoner kronor.

Tilläggas kan också att Svenskt Växtskydd representerar företag som tillhandahåller kemiskt och biologiskt växtskydd till såväl konventionell som ekologisk odling.

Anders Normann - ekotoxikolog, verksamhetsledare Svenskt Växtskydd