Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Bättre alternativ. Magnettåg är ett pålitligt, snabbt och billigt alternativ som Sverige borde utreda, skriver debattörerna.

Fel att välja höghastighetståg till lågpris

Lägre byggkostnader för höghastighetståg med ballastspår skickar notan till framtida generationer. Utred i stället ett riktigt lågprisalternativ, magnettåg, skriver Fredrik Larsson och professor Rune Wigblad.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Höghastighetsjärnväg, 29/12

KTH:s Järnvägsgrupp med professorerna Evert Andersson, Mats Berg och Bo-Lennart Nelldal lanserar ett lågprisalternativ för höghastighetståget 320 km/h. De menar att investeringskostnaden för höghastighetståget kan sänkas till under 200 miljarder kronor och ändå ge hög nytta.

Trafikverket uppskattade investeringskostnaden i maj 2016, 700 kilometer, till 230 miljarder (2015 års prisnivå) och senare kostnadsuppskattningar tyder på att en aktuell notering ligger på cirka 280-290 miljarder (2017 års prisnivå). Sista sträckorna in till storstädernas centralstationer är inte inkluderade.

När det dyker upp ett lågprisalternativ brukar man undra om det verkligen ger värde för pengarna.

Skickar notan till framtida generationer

Sverigeförhandlingen lämnade nyligen sin slutrapport (SOU 2017:109) och på sidan 86 refereras KTH-utredningen från 2016-05-25 som hävdar att investeringskostnaderna kan minska med 65 miljarder kronor om höghastighetsjärnvägen byggs med ballastspår. Sverigeförhandlingen lät då Trafikverket göra en utredning som 2017-08-30 konstaterade att ballastspår i stället för ballastfritt spår sänker investeringskostnaden med cirka 15-30 miljarder kronor, men samtidigt ökar driftskostnaderna så mycket att dessa kommer ifatt kostnads-reduceringen efter cirka 20-30 år.

Lågprisalternativet skjuter kostnaderna på framtiden. I dag upplever svenska folket vad kvalitetsproblemen inom järnvägen innebär. Ska vi då investera oss in i en ny underhållsskandal? Om inte annat så leder dyra underhållskostnader till höga biljettpriser om inte staten subventionerar dem via skattsedeln. Höghastighetståget har sagts vara bra för våra barnbarn, men lågprisalternativet innebär motsatsen – vi vältrar över kostnader på barnbarnen för att slippa ta dem nu.

Magnettåg billigare och bättre

Det finns alternativ, magnettåg, som byggs i Asien. Investeringskostnaderna bedöms vara under 200 miljarder för 760 kilometer, inklusive sträckor in till storstädernas centralstationer. Underhållskostnaderna är cirka 70 procent lägre än höghastighetståget. Magnettågen har potential att ge tidsnytta eftersom tågen är betydligt snabbare, 500-550 km/h och kan byggas billigt, bland annat beroende på 80 procent lättare bansegment. Vi får restidsnytta för pengarna.

Inga av de två alternativen med investeringskostnader under 200 miljarder är utredda. Sveriges riksdag bör inte gå till beslut om Ostlänken (Linköping-Järna) utan beslutsunderlag. Vänd på alla stenar!

Fredrik Larsson

företagare och ansvarig för www.byggmaglev.se och facebookgruppen Magnettåg i Sverige

Rune Wigblad

professor i företagsekonomi/industriell ekonomi vid Strömstad akademi

lärare vid Högskolan i Skövde