Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Fel att dra ned på personlig assistans

Finansminister Magdalena Andersson (S) framhäver gärna att det går bra för svensk ekonomi, men vill ändå skära ned på rätten till personlig assistans. Det är inte acceptabelt, skriver Helene Odenjung (L) och Bo Anderssen (L).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

För drygt 20 år sedan införde Liberalerna rätten till personlig assistans. Det är en av de största frihetsreformerna i svensk historia. Men nu hotas människors frihet när den rödgröna regeringen genomför nedskärningar på LSS. Det är inte acceptabelt.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor. LSS ger rätt till tio insatser och i Göteborg rör det sig om drygt 3 600 personer som får olika insatser. 230 av dessa har i dag rätt till assistans.

Högst oroväckande

Regeringen har tillsatt en utredning som ska lämna förslag på hur assistansen kan begränsas när det gäller antal användare och / eller antal timmar. Direktiven till utredningen är högst oroväckande, inte minst för många göteborgare och familjer som riskerar att fråntas sin assistans eller få den kraftigt begränsad. Redan i dag har Försäkringskassan direktiv från regeringen om att minska på hjälpen. Vi har redan sett flera fall i Göteborg där bedömningarna har blivit hårdare och där personer har flyttats över från LSS till insatser via socialtjänsten.

I år beräknas kostnaderna för LSS uppgå till drygt 30 miljarder kronor. De senaste tio åren har kostnaderna ökat med cirka 16 miljarder kronor. Ökningen av kostnaderna är i flera fall effekter av politiska beslut.

I debatten framställs kostnadsökningen inte sällan som ett tecken på att det är något fel på reformen. Faktum är att stora delar av kostnadsökningarna går att förklara och motivera. En del lever längre just tack vare att assistansen gör det möjligt för dem att leva ett mer aktivt liv, och därmed hålla sig friska. För bara några år sedan konstaterade Socialstyrelsen att LSS är en kostnadseffektiv samhällsekonomisk åtgärd.

Får aldrig användas som svepskäl

Vi vet att det förekommer brottslighet inom assistansersättningen och fusk ska bekämpas. Men det får aldrig användas som ett svepskäl för att ta den personliga assistansen ifrån personer.

Den rödgröna regeringen har med precision pekat ut LSS-lagen och assistansen som ett område att spara på. Finansministern framhäver gärna att det går bra för den svenska ekonomin, men vill ändå skära ned på stödet för den som hastigt kan drabbas av livshotande tillstånd som ett svårt epileptiskt anfall eller andningsuppehåll. Alla ska ha frihet att bestämma över sitt eget liv, därför måste assistansen värnas.

Helene Odenjung (L)

kommunalråd Göteborg

Bo Anderssen (L)

ledamot kommunfullmäktige Göteborg