Fel att avfärda kritiken mot EU som populism

Henrik Edin, LUF, efterfrågar saklighet i EU-debatten och motsätter sig en tilltagande mytbildning. Ett steg i rätt riktning vore om han själv levde efter den devisen, skriver Petter Månsby.

ANNONS

Replik

EU och populismen, 2/8

Att avfärda all kritik av EU:s demokratiska underskott som populism är ett typexempel på ett så kallat Ad Hominem-argument. Där negativt laddade värdeord används för att misskreditera meningsmotståndare samtidigt som sakfrågan undviks.

Att som Henrik Edin påstå att missnöjda väljare bara behöver rösta bort politikerna i EU är att grovt förenkla en betydligt mer djuplodad problematik. EU har, som så mycket annat, både för- och nackdelar. Det finns många exempel på frågor där EU fattat beslut som varit till nytta för Sverige och Europa men Edin missar den principiella aspekten av EU-kritiken.

Det är inte bara en fråga om besluten som fattas i Bryssel är bra eller dåliga, utan om vem som har makten över beslutsfattandet. Sveriges ledamöter i EU-parlamentet utgör bara två procent av det totala antalet ledamöter. Även om hela Sverige röstade för samma politik så räcker det inte på långa vägar till för att ändra politiken i EU.

ANNONS

Detta är en markant skillnad från den nationella nivån. Där kan ett riksdagsparti enkelt genomföra sin politik om den har stöd av en majoritet av svenska folket. Att förflytta beslutsfattandet från nationell nivå till EU innebär de facto att varje medborgares röst minskar i betydelse och därmed också demokratin.

Till skillnad från Sveriges riksdag saknar EU-parlamentet dessutom rätten att stifta lagar. Val till parlamentet hålls enbart vart femte år och EU-kommissionen har ensamrätt på att lägga budgetförslag.

Att beslut flyttas till EU-nivå kan vara berättigat men att kategoriskt avfärda all kritik mot EU:s demokratiska brister som populism eller myter bör benämnas för vad det är – en billig form av härskarteknik.

Petter Månsby

talskrivare för M-politiker och ekonom

ANNONS