Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Martin Wannholt (D), kommunalråd Göteborg.
Martin Wannholt (D), kommunalråd Göteborg.

Fakta ryms inte i målbilden för Station Haga

Västtrafik beskriver Station Haga i positiva ordalag. Men en omväg är en omväg, och kollektivtrafikresenärer gillar inte förlängda restider, skriver Demokraterna.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Slutreplik

Station Haga, 31/1 och 4/2

I motsats till Västtrafiks målbild för ökat tågresande så refererar vi till Trafikverkets egen simulering av det framtida resandet till bland annat Borås via Västlänken år 2040. Till skillnad från målbilder bygger simuleringar på en genomarbetad prognos.

Denna simulering bygger på den förväntade samhällsutvecklingen och resandebehovet. Med snabba regiontåg är det endast fem procent påstigande i Haga och åtta procent på Korsvägen. Hela 87 procent av de framtida tågresenärerna stiger på vid Göteborgs Central. Detta betyder att den absoluta majoriteten av resenärerna får förlängda restider på grund av omvägen via Haga, exempelvis för resor till Borås och Kungsbacka. Ökade restider gör kollektivtrafiken mindre attraktiv.

Göteborgs arbetsplatser växer, men denna expansion sker inte primärt i Haga och i väster. Därför blir både inpendling och utpendling via Station Haga begränsad.

Pendling sker främst till arbete och studier. Göteborgs arbetsplatser växer, men denna expansion sker inte primärt i Haga och i väster. Därför blir både inpendling och utpendling via Station Haga begränsad.

För att en pendelstation skall bli en betydande bytespunkt måste det finnas ett större antal tågresenärer. Platsen för Station Haga är inte heller någon större bytespunkt för kollektivtrafiken inom Göteborg. Den kraftiga ökningen av cykling som förväntas ske till Station Haga är också tveksam.

Bilköerna på infartslederna kommer att fortsätta att växa då det saknas 100 miljarder kronor för att bygga målbildens regionala tågsystem utifrån Västlänken.

Bilköerna på infartslederna kommer att fortsätta att växa då det saknas 100 miljarder kronor för att bygga målbildens regionala tågsystem utifrån Västlänken. Endast fem miljarder kronor finns i Trafikverkets infrastrukturplan för de kommande tio åren för detta ändamål. För dessa pengar får man i bästa fall två ytterligare spår till Mölndal.

Västlänken förblir en gigantisk felsatsning som försnillar 30 miljarder på en omväg. Dessa pengar borde i stället läggas på kostnadseffektiva investeringar som ger kortare restider i kollektivtrafiken. Det hade alla vunnit på. Och Göteborg hade sluppit att förstöras av byggkaos och alla andra negativa konsekvenser.

Martin Wannholt (D)

kommunalråd Göteborg

Peter Danielsson (D)

ledamot kommunfullmäktige Göteborg

Henrik Munck (D)

kommunalråd Göteborg