Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Jonas Ransgård (M), oppositionsråd, Göteborg

Försvara Göteborgs hamn kräver ordentlig övning

Det är orimligt av Göteborgs stad att inte tillåta Försvarsmakten att fullt ut öva försvaret av Västkusten, Göteborgs hamn och vår skärgård. Gå Försvarsmaktens önskemål om övningar till mötes, skriver Jonas Ransgård (M) och Anders Hyllander (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Säkerhetsläget i Europa har de senare åren påtagligt försämrats. Den ryska staten bedriver kontinuerligt påverkansoperationer mot andra länder i syfte att destabilisera styrelseskick och påverka utgången av allmänna val. Militära styrkedemonstrationer, provokationer och både förtäckta och direkta hot förekommer löpande.

Skyr inte vapenmakt

Då Ryssland tidigare visat att de inte skyr användning av vapenmakt för att nå sina politiska mål kan vi inte utesluta att så sker igen och då direkt eller indirekt inbegriper och påverkar Sverige. Framförallt inte eftersom det faktiskt planerats, förberetts och övats anfall riktat mot såväl Sverige som vårt närområde.

Numera betonar inte ens de rödgröna partierna den militära alliansfriheten vilket tyder på insikt att Sverige inte ensamt kan stå emot angrepp. I stället talas det om en ”solidarisk säkerhetspolitik” med from förväntan på andra länder att hjälpa Sverige vid ett angrepp. Dock omfattar Sveriges befintliga försvarssamarbeten inte några ömsesidiga försvarsförpliktelser varför Moderaterna och Alliansen anser att ett Nato-medlemskap är nödvändigt.

Central betydelse

Som Försvarsberedningen konstaterar är Göteborg och Västkusten ett strategiskt viktigt område. Med sin hamn har Göteborg en central betydelse inte bara för det svenska samhället, utan även för det norska och finska. Hamnen är nyckeln till mat, mediciner, reservdelar och drivmedel men också för mottagande av militär hjälp utifrån – vilket övades under försvarsmaktsövningen Aurora i höstas. En blockerad hamn skulle därför allvarligt skada Sveriges motståndskraft.

Göteborg måste och ska försvaras vilket kräver förberedelser och realistiska övningar. 2010 gav Länsstyrelsen i Västra Götaland Försvarsmakten tillstånd till utökad verksamhet på skjutfältet i södra skärgården. Beslutet överklagades, bland annat av Göteborgs stad, och väntar nu på att avgöras av regeringen.

En orimlig hållning

Staden har framfört att Försvarsmakten endast ska få skjuta cirka 13 procent av den mängd ammunition som har begärts och detta endast under 25 dagar om året, i stället för de äskade 115. Vi menar att detta är en orimlig hållning – framförallt i nuvarande säkerhetsläge. Göteborgs stad bör nu ta chansen att revidera sin hållning, frångå sina orimliga krav och gå Försvarsmakten till mötes. Det behövs för att Göteborg och Västkusten ska kunna försvaras.

Jonas Ransgård (M)

oppositionsråd, Göteborg

Anders Hyllander (M)

ordförande Göteborgsmoderaternas

kris- och försvarspolitiska grupp