Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Jonas Ransgård (M), oppositionsledare i Göteborg

Först då kan klimatet för företag bli bättre

De rödgröna misslyckas år efter år att få Göteborg att lämna landets sämsta kommuner bakom sig i Svenskt Näringslivs årliga ranking över kommunernas näringslivsklimat. Detta vill vi ändra på med ett helt paket av skarpa förslag, skriver Jonas Ransgård (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Jonas Ransgård (M) oppositionsledare i Göteborg
Jonas Ransgård (M)
oppositionsledare i Göteborg

Vilket sammanfattande omdöme ger du din kommuns företagsklimat? Frågan ställs varje år till företagare och politiker i hela landet. Rödgröna Göteborg får underbetyg, år efter år. Långt under Stockholm, Malmö och landets genomsnitt. Trots högkonjunktur med minskad arbetslöshet och ökad sysselsättning. Svenskt Näringsliv, som gör undersökningen, ställer även en rad andra frågor om företagande. På fråga efter fråga hamnar Göteborg långt efter rikssnittet och övriga storstäder, exempelvis om kommunens attityder och service till företagare, handläggningstider och bostadsutbudet. Varför? Låt oss titta på företagarpolitiken i Göteborg.

 

Välfärdsföretag och eget inflytande för äldre. Lagen om Valfrihetssystem (LOV) ger människor rätt att välja en tjänsts utförare. Trots massivt motstånd från S, V och MP ska LOV införas i Göteborg, liksom i många andra städer. Först i hemtjänsten, därefter i daglig verksamhet. En fantastisk framgång för äldre och brukare som får chans att välja den de känner störst förtroende för. För berörda företag inom välfärdssektorn innebär det mycket viktiga möjligheter att breddas, utvecklas och växa. Kvaliteten i tjänsterna kan höjas. Stadens rödgröna har testat både öppna och förklädda sätt för att stoppa denna viktiga reform för enskilda människor och företag. Undersökningen om företagsklimatet visar att göteborgarna är besvikna och ser igenom det rödgröna trixandet.

 

Upphandlingar och utmaningsmöjlighet. Företagarnas betyg på den rödgröna upphandlingspolitiken dyker neråt från låga nivåer. I dag möts företagare av krav och önskemål som ibland är oförenliga. Företagen förväntas leverera hög kvalitet till ett pris som inte ens täcker företagens kostnader. Vi har mött företagare som med kommunens villkor får arbeta med en förtjänst på fem kr/tim utan att hänsyn tagits till exempelvis parkeringsavgifter. Förtvivlade företagare undrar vad kommunens syfte är. Höga krav på kvalitet och socialt ansvarstagande kan vara rätt, men då måste man vara beredd att betala för det. Alliansen vill se över kommunens upphandlingsregler och skapa en röd tråd och tydlig bild av vilken typ av samhällsbygge som upphandlingar skall bidra till.

För att uppmuntra alternativ och förbättra kvaliteten bör staden införa en utmaningsmöjlighet. En alternativ aktör kan då anmäla intresse att ta över en verksamhet som utförs i kommunal regi, vilket prövas och kommunen avgör om man ska behålla verksamheten i egen regi eller om den ska läggas ut på upphandling eller i ett valfrihetssystem.

 

Byggbar mark och bostadsbyggande. Bostadsbristen är akut och det byggs inte alls i takt med behoven. ”Fler bostäder” svarar cirka 65 procent av företagarna på frågan om vilka åtgärder som bör prioriteras. Även där sticker Göteborg ut negativt mot andra storstäder och rikssnittet. I våras kraftsamlade stadens kommunala bostadskoncern AB Framtiden och tog fram förslag på 2 600 bostäder som kunde byggas redan nästa år, samt nästan 300 befintliga ytor för konvertering till bostäder. Men det rödgrönt ledda stadsbyggnadskontoret tillämpar regler på sitt eget sätt och avslog de flesta av de 300 bygglovsansökningarna på konverterade ytor och förslaget på 2 600 nya bostäder blev ynka 192 bostäder. För oss är det självklart att alla byggherrar, kommunala som privata, ska ges möjlighet att ta initiativ till och genomföra detaljplanearbete på egen hand. Många fler bostäder går att bygga i Göteborg.

 

Snabbare handläggning – positiva attityder. Företagares kontakter med kommunen rör ofta ärenden om bygglov och tillstånd. Företagare här tycker inte att kommunen förstår deras villkor. Betyget på attityden från tjänstemän och politiker kan sammanfattas som katastrofalt. En positiv och serviceinriktad hållning ska vara självklar i regeltolkningar och avgiftsuttag i tillsynsverksamheter, samt i synen på exempelvis byggande och marktilldelningar. En löpande dialog ökar den ömsesidiga förståelsen och förbättrar framgångsmöjligheterna. Vi vill se över kommunala regler för att förbättra och förenkla företagsklimatet.

Företagare i vår stad är missnöjda. Vi vill ändra på det. Utan entreprenörer, nya idéer och utvecklingskraft stannar Göteborg och välfärden urholkas. Göteborg ska locka människor att bo, leva och verka. Företagsklimatet är centralt. Vi har ett helt paket för att det ska blomstra.

Jonas Ransgård (M)

oppositionsledare i Göteborg