Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

En viktig orsak till omställning har varit att vi har haft förskolor med ett högt kostnadsläge, som berodde på hög andel förskolelärare. Jag vill se fler förskolelärare i våra förskolor, men de behöver vara jämnt fördelade över staden, skriver debattören. Bild: JONAS EKSTRÖMER / TT
En viktig orsak till omställning har varit att vi har haft förskolor med ett högt kostnadsläge, som berodde på hög andel förskolelärare. Jag vill se fler förskolelärare i våra förskolor, men de behöver vara jämnt fördelade över staden, skriver debattören. Bild: JONAS EKSTRÖMER / TT

Förskollärarna behöver fördelas jämnare över staden

Hyreshöjningar är inte orsaken till de omställningar som vi nu ser i några av våra förskolor. Men det finns två andra viktiga orsaker och det är att förskollärare är ojämnt fördelade i staden och minskade barnantal som vi måste ta hänsyn till, skriver Hakan Önal (M), förskolenämnden.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

14/12 Tvångsförflyttningar av våra barns förskollärare är oacceptabla

Alliansen har tydligt prioriterat kärnverksamheten, vilket har medfört betydligt högre grundersättning till våra förskolor. Förskolenämnden höjde grundbeloppet med över 6 procent för 2020. Grundbeloppet höjs med ytterligare 2,8 procent för 2021.

Totala barnpengen för 2021 är 3,87 miljarder kronor. Resursfördelningen är konstruerad så att grundbeloppet utgör 95 procent av den totala barnpengen och fördelas likvärdigt. 5 procent av barnpengen utgörs av strukturbelopp och fördelas efter socioekonomiska faktorer.

Hyreshöjningar inte orsaken

Hyreskostnaderna ökar för 2021 och är en anledning till att de gemensamma kostnaderna för våra kommunala förskolor ökar med 1,2 procent. Förenklat kan skillnaden mellan grundbeloppet och gemensamma kostnaderna beskrivas som nettoersättningen till våra förskolor. Hyreskostnader för våra lokaler hanteras gemensamt och fördelas jämnt mellan våra förskolor. Hyreshöjningar är inte orsaken till de omställningar som vi nu ser i några av våra förskolor.

Det finns många anledningar som föranleder omställningar och anpassningar i våra förskolor. Det är rektor och utbildningschef som bäst kan redogöra för en specifik förskola. Jag vill dock lyfta två viktiga orsaker.

En viktig orsak till omställning har varit att vi har haft förskolor med ett högt kostnadsläge, som berodde på hög andel förskolelärare. Jag vill se fler förskolelärare i våra förskolor, men de behöver vara jämnt fördelade över staden. Förskolor som har haft hög andel förskolelärare har gynnats av tidigare resursfördelning och sin geografiska placering. Det har medfört att många av våra förskolor i ytterområden har haft svårt att rekrytera förskolelärare och tvingats anställa fler barnskötare och förskoleassistenter. Två yrkesgrupper som också är mycket viktiga för förskoleverksamheten. Vi behöver höja den pedagogiska kompetensen i våra ytterområden. Detta är speciellt viktigt för att våra språksatsningar och kompensatoriska åtgärder skall få önskad effekt.

Vi behöver höja den pedagogiska kompetensen i våra ytterområden

En direkt bidragande orsak till omställningar är minskande barnantal. Ersättningen till våra förskolor utgår per barn. Barnantalet har därför stor påverkan på totala ersättningen till en enskild förskola. Rektor behöver genomföra personalanpassningar i förhållande till barnantalet. Förenklat kan det beskrivas att det är denna balans som rektor behöver uppfylla i sin budget. Rektor äger sin inre organisation enligt skollagen, vilket innebär att rektor beslutar vilka anpassningar som behöver genomföras och hur verksamheten skall bedrivas i våra förskolor.

Jag instämmer helt i att vi ska skapa en förskola som är lika bra för alla barn. Det är därför det är viktigt att vi strävar efter en likvärdig och jämställd förskola.

Hakan Önal (M) Ordförande Förskolenämnden i Göteborg