Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Förnybar el ska byggas ut med förnuft

Vi har presenterat ett förslag till kvotkurva för utbyggnaden av förnybar elproduktion som är ansvarsfullt, målinriktat och tar hänsyn till konsumenterna och som inte är i konflikt med klimatavtalet från Paris, skriver Energimyndigheten.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Förnybar el, 21/12

Det politiska målet för förnybar elproduktion är 18 TWh till 2030. Det ska åstadkommas via elcertifikatsystemet. I mitten av oktober presenterade Energimyndigheten därför ett förslag på en kvotkurva för detta system där den största delen av utbyggnaden flyttas närmare år 2030 än år 2020. Detta för att hålla igen överproduktionen av el under de närmaste åren.

Viktiga frågor att diskutera

Det här är viktiga frågor som bör diskuteras brett, men det är också på sin plats med några förtydliganden efter inlägget i denna fråga på GP Debatt.

För det första är det inte en senareläggning eller stopp av utbyggnaden i tio år, utan en sänkning i svensk finansieringsambition från 1,46 TWh/år (till år 2020) till 1,2 TWh/år. Målet är dock tydligt; 18 TWh till år 2030.

För det andra är det precis som skribenterna skriver att EU-kommissionens förslag till styrning av energiunionen presenterades den 30 november i år. Det vill säga cirka sex veckor efter att vi lämnat vårt förslag till regeringen. Det är alltid svårt att ta hänsyn till okända eller icke publika förhandlingsunderlag oavsett vem de kommer från.

För det tredje är vårt förslag till ny kvotkurva baserat på de överenskomna mål som finns för utbyggnaden av förnybar elproduktion. Förslaget är också utformat för att på ett ansvarsfullt sätt skapa möjligheter, utbyggnad och investeringsvilja under hela den aktuella tidsperioden till 2030.

Riskerar överproduktion

Skulle vi föreslå en kvotkurva som styr mot en alltför snabb och stor utbyggnad av förnybar elproduktion inom elcertifikatsystemet, skapas inte bara förutsättningarna för snabba ekonomiska vinster för förnybartbranschen, utan också en situation där en för omfattande överproduktion i tidigt skede kan leda till fortsatt historiskt låga elpriser – med allt vad det innebär för investeringsviljan i ny elproduktion. Vi kan också ställas i en framtida situation där subventionerna till förnybar elproduktion måste förlängas längre än vad som behövs.

För det fjärde förstår vi inte skribenternas resonemang om att vårt förslag skulle vara i konflikt med klimatavtalet från Paris. Tvärtom. Vi har presenterat ett förslag till kvotkurva för utbyggnaden av förnybar elproduktion som är ansvarsfullt, målinriktat och tar hänsyn till konsumenterna, samtidigt som vi bidrar till en långsiktig hållbarhet för hela branschen.

Erik Brandsma

generaldirektör Energimyndigheten

Zofia Lublin

chef analysavdelningen

Gustav Ebenå

chef enheten styrmedel och tillsyn Zinaida Kadic

chef sektionen förnybar el

Roger Östberg

senior rådgivare elcertifikat

Martin Johansson

handläggare och analytiker, förnybar energi och klimat