Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Det råder brist på barnmorskor som vill jobba inom förlossningsvården så som den ser ut i dag. Många av de som sagt upp sig kommer gärna tillbaka till Östra under andra arbetsförhållanden eller annan ledning, skriver debattörerna. Bild: Adam Ihse / TT
Det råder brist på barnmorskor som vill jobba inom förlossningsvården så som den ser ut i dag. Många av de som sagt upp sig kommer gärna tillbaka till Östra under andra arbetsförhållanden eller annan ledning, skriver debattörerna. Bild: Adam Ihse / TT

Förlossningsvården i kris – anställ fler barnmorskor nu

Förlossningsvården i Göteborg väntar stora förändringar. För att över huvud taget kunna genomföra omorganisationen behövs fler barnmorskor. Vi kräver av ledningen att börja i rätt ände med rekrytering och god eftervård utförd av barnmorskor och undersköterskor, skriver bland andra Samira Osman.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Du väntar ditt första barn och ringer förlossningskoordinatorn som säger att det är fullt. Vänta hemma en timme till, sen kanske du får komma. När du till slut får plats tar en barnmorska hand om dig. Hon har hand om flera familjer och kommer ”strax” tillbaka. Rödblommig av stress försöker barnmorskan vara hos dig så mycket som möjligt.

Upprymd av glädje men också utmattad med din bebis på magen blir du tillsagd att du förväntas gå hem om sex timmar. Under den tiden ska du hinna återhämta dig, lära dig amma, få information om det nyfödda barnets beteende, lära dig hur du tar hand om dig själv efter förlossningen och mycket mer.

Tyvärr finns det knappt några tider på amnings- eller BB-mottagningen om något problem uppstår hemma. Kanske får du plats på BB och får stanna lite längre. Har du tur blir du vårdad av en barnmorska men du kan också bli vårdad av en sjuksköterska utan formell utbildning inom förlossningsvård. Du har enligt lag rätt till jämlik vård men efter omorganisationen uppfattar vi att ledningen i Göteborg inte värdesätter det.

Förändringar väntar

Förlossningsvården i Sverige är fantastisk på många sätt, men nu står vi inför stora förändringar som ska ske på kort tid. Kortsiktiga lösningar som drabbar både familjerna och personalen som arbetar med dem. Majoriteten av personalen på Östras förlossningsklinik och personalorganisationerna ifrågasätter starkt den omorganisation som planeras och hur den beslutats.

Majoriteten av personalen på Östras förlossningsklinik och personalorganisationerna ifrågasätter starkt den omorganisation som planeras och hur den beslutats

Östra sjukhuset förbereder för att alla kvinnor som går över vecka 41+0 ska erbjudas att sättas i gång. Enligt beräkningar rör det sig om ungefär 1 200 kvinnor per år. Igångsättningar kan ta upp till tre dygn och risken att förlossningen slutar i kejsar­snitt är två till tre gånger högre än om förlossningen startar spontant. Kejsarsnitt leder till tre dygns eftervård på BB.

För att få plats med dessa kvinnor vill ledningen att friska förstföderskor med normal graviditet och förlossning ska gå på ”trygg” hemgång efter sex timmar. I Malmö, Halmstad och Uppsala fungerar detta då de har utvecklat ”BB hemma”, alltså en välfungerande eftervård. Göteborg har inga sådana satsningar.

Förutsättningar saknas

Tillgängligheten på amningsmottagningen är stram och bristningsmottagningen har tre tider per vecka. Planen är att organisationen ska påbörjas redan vid årsskiftet men tillräckliga resurser med rätt kompetens har ännu inte anställts. Då vi vet att en stor andel av igångsättningarna slutar i kejsarsnitt behövs förutom fler barnmorskor och undersköterskor mer operations- och narkospersonal.

Planen är att organisationen ska påbörjas redan vid årsskiftet men tillräckliga resurser med rätt kompetens har ännu inte anställts

Vi önskar att ledningen skulle börja i rätt ände: rekrytering av personal med rätt kompetens. Om trygg hemgång ska utökas måste en fungerande eftervård finnas innan nyförlösta förstföderskor skickas hem.

Inför sommaren flydde ett stort antal barnmorskor från Östra sjukhuset vilket ledde till att en av våra tre BB-avdelningar fick stängas. En helt nybyggd avdelning. Familjer har blivit lovade familjerum på BB vilket vi nu inte kan garantera. Det är ofta tio timmars väntetid att få komma till BB, under tiden väntar nya kvinnor på att få plats för att föda. Då en igångsättning kan sluta i sex dygns vårdtid kommer platsbristen bli större.

Enligt 5 kap. 1 § i Hälso- och sjukvårds- lagen ska patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet tillgodoses. För att kunna utföra det uppdrag vi är ålagda samt arbeta evidensbaserat med kontinuerligt stöd kräver vi en födande per barnmorska och max fyra familjer per barnmorska på BB.

Börja i rätt ände

Det råder ingen barnmorskebrist, det råder brist på barnmorskor som vill jobba inom förlossningsvården så som den ser ut i dag. Många av dem som sagt upp sig kommer gärna tillbaka till Östra under andra arbetsförhållanden eller annan ledning. För att över huvud taget kunna genomföra omorganisationen behövs fler barnmorskor. Vi kräver av ledningen att börja i rätt ände med rekrytering och god eftervård utförd av barnmorskor och undersköterskor.

För att över huvud taget kunna genomföra omorganisationen behövs fler barnmorskor

Undersök möjligheten till barnmorskeledd enhet. Det finns mycket forskning som visar att det minskar risken för interventioner, komplikationer och är dessutom kostnadseffektivt.

I dag ansvarar barnmorskan på BB för åtta till tolv familjer, det vill säga mellan 24 och 36 individer. Familjerna upplever att de inte får tillräcklig information eller den tid de behöver för att känna sig trygga. För att öka möjligheten att ge bästa möjliga vård föreslår vi att varje barnmorska ansvarar för max fyra familjer på BB samt att det är barnmorskor och inte sjuksköterskor som arbetar på BB. Rätt kompetens på rätt plats i vården.

Hittills har 130 av 250 av förlossningsklinikens barnmorskor skrivit på protestlistan angående omorganisationen. I tidningen Vårdfokus (17/10) avfärdar Nils Crona det med att ”Det är en liten grupp som protesterar”. Det är dock lätt att se att det är en majoritet som protesterar och vi låter oss inte tystas.

En annan vård är möjlig och tillsammans kan vi nå dit!

Camilla Lado

Lucille M’Boge Fredriksson

Josefine Rosenlundh

Samira Osman

barnmorskor på Östra sjukhuset