Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Att göra tusentals människor bostadslösa skulle innebära en ökad segregation och stora sociala konsekvenser för vår stad, och dessutom medför akutboenden stora kostnader för kommunen, skriver debattörerna. Bild: M Langhjelm

Förlängda bostadskontrakt motverkar segregation

Att omvandla tillfälliga hyreskontrakt till permanenta är varken huvudlöst eller extremt. Det är ett sätt att ge hundratals barn en tryggare uppväxt och att minska segregationen i Göteborg, skriver de rödgrönrosa i Göteborg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Slutreplik

till Flyktingbostäder 4/10 och 6/10

Vi i Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ har föreslagit att de familjer som anvisades till lägenheter med tillfälliga kontrakt när de kom som flyktingar till Sverige 2015 ska få bo kvar. Ett förslag som SD och D har kallat ”huvudlöst” och ”extremt”. Trots det höga tonläget har få realistiska förslag presenterats för hur vi ska lösa situationen.

Trots det höga tonläget har få realistiska förslag presenterats för hur vi ska lösa situationen

Med start under våren 2020 kommer de som fått sin kommunplacering i Göteborg att sägas upp från sina tillfälliga kontrakt, bland dessa finns flera hundra barn. Många av familjerna kommer att ha svårt att skaffa boende och kommer hänvisas till akutboenden, andra- och tredjehandskontrakt eller tvingas flytta in hos anhöriga med trångboddhet till följd. Detta skulle innebära en ökad segregation och stora sociala konsekvenser för vår stad, och dessutom medför akutboenden stora kostnader för kommunen.

Olika förutsättningar

I Göteborg i dag finns många olika typer av lösningar för att hjälpa människor i särskilt behov med att få bostäder. Bostad med särskild service, korttidsboenden, äldreboenden, studentboenden, seniorboenden och arbeten med “bostad först” och “kommunala kontrakt” är alla exempel på när kommunen gör särskilda insatser för att trygga boenden för olika grupper.

Bosättningslagen finns för att alla, och inte bara ett fåtal, kommuner i Sverige ska ta ansvar för mottagandet av flyktingar och erbjuda dem ett tryggt boende. Därför bör Göteborg följa lagens intentioner och erbjuda hållbara boendelösningar. Frågan om likvärdighet är viktig för oss, men likvärdighet innebär inte att alla får exakt samma, eftersom de individuella förutsättningarna är så olika. Det gäller inom alla stadens verksamheter.

Frågan om likvärdighet är viktig för oss, men likvärdighet innebär inte att alla får exakt samma, eftersom de individuella förutsättningarna är så olika

Privata hyresvärdar i Göteborg och cirka 40 procent av de kommuner som tog emot flyktingar har redan beslutat att låta familjerna bo kvar i sina hem, helt i linje med bosättningslagens intentioner. Moderatledda Mölndal och socialdemokratiskt ledda Borås är två kommuner som låter familjerna bo kvar i sina hem. Att omvandla tillfälliga hyreskontrakt till permanenta är varken huvudlöst eller extremt. Det är ett sätt att ge hundratals barn en tryggare uppväxt och att minska segregationen i Göteborg.

Karin Pleijel (MP), kommunalråd i opposition

Daniel Bernmar (V), kommunalråd i opposition

Stina Svensson (FI), gruppledare i kommunfullmäktige