Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Den absoluta majoriteten av äldre i Sverige är nöjda med sin hemtjänst och den hjälp de kan få. Samtidigt berättar alltför många som vi intervjuat om bristande inflytande, skriver Anna Dunér, Pär Bjälkebring och Boo Johansson.

Förenklad debatt om LOV missar målet

Bra äldreomsorg och nöjda äldre handlar främst om kunnig och lyhörd personal, som kommer vid rätt tidpunkt och som får tid för sina insatser. Först då finns förutsättningar att tillfredsställa de äldres olika behov och skiftande önskemål. Det kräver helt andra åtgärder än att bara införa LOV, skriver bland andra professor Anna Dunér.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Det pågår nu åter en ideologiskt färgad diskussion mellan företrädare för olika partier, bland annat i Göteborgs kommunfullmäktige om konsekvenserna av ökade möjligheter att välja mellan olika utförare av hemtjänst. Då vi under de senaste åren bedrivit forskning, finansierad av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), om förutsättningar för äldres beslutsfattande, inflytande och kontroll både i kommuner som infört och inte infört LOV (Lagen om valfrihetssystem) vill vi nyansera debatten genom att sätta äldres egna röster och intressen i fokus. Det är ju trots allt de äldre själva som är målgrupp för skilda insatser inom äldreomsorgen.

Många saknar information

Vårt projekt startade då det saknades forskning om förutsättningarna för äldres beslutsfattande i hemtjänsten. Vår egen och andras studier visar nu på bristande information om möjligheterna att kunna välja och vad LOV egentligen innebär.

Många äldre saknar tillräcklig information om de olika utförarna för att kunna göra ett genomtänkt och informerat val, andra är tyvärr för sjuka och kognitivt nedsatta (sviktande minne och tankeförmåga) för att själva kunna välja. Erfarenheter visar att få äldre utnyttjar möjligheten att faktiskt ändra sitt ursprungliga val av utförare, något som förutsätts för att konkurrensen ska fungera och vara kvalitetsdrivande. I en studie av Johan Vamstad (se fotnot) svarade även 13 procent av de som var berättigade till hemtjänst att de inte visste att de kunde välja utförare. Nästan en fjärdedel menade också att kommunen hade valt åt dem.

De flesta är nöjda

Den absoluta majoriteten av äldre i Sverige är nöjda med sin hemtjänst och den hjälp de kan få. Samtidigt berättar alltför många som vi intervjuat om bristande inflytande. Några menar att de kommunala riktlinjerna för hemtjänsten förhindrar att de får den hjälp de önskar, andra är osäkra på vad de kan få hjälp med. Bristande kontinuitet vad gäller den personal som utför hjälpen och osäkerhet om när hjälpen kommer inverkar också negativt på möjligheterna till inflytande och kontroll över det egna vardagslivet.

Dessa problem finns både i kommuner med och utan Lov. I vår undersökning visade det sig faktiskt att de som var mest nöjda med sin hemtjänst fanns i två mindre kommuner, den ena med och den andra utan LOV. Äldre i den större kommunen utan LOV vittnade om hög sjukfrånvaro och stressad personal. Just skillnaden mellan stora och små kommuner har även framkommit i vår analys av Socialstyrelsen enkäten Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Även här framgår att storstäder som Göteborg, Malmö och Stockholm uppvisar sämre resultat än många mindre kommuner. Detta alldeles oavsett om kommunerna valt att införa LOV eller inte.

Resultatet av vår studie understryker att en hemtjänst som uppfyller äldres behov och önskemål, samtidigt som den möjliggör inflytande och kontroll, kräver helt andra åtgärder än att bara införa LOV.

Bra äldreomsorg kan säkert organiseras och drivas både av kommuner och privata aktörer. Det mest betydelsefulla och viktigaste är vad som sker i mötet med hemtjänstens personal. När omsorgen ges av kunnig och lyhörd personal, som kommer vid rätt tidpunkt och som får tid för sina insatser, då först finns förutsättningar för att tillfredsställa den enskildes behov och önskemål.

Goda arbetsvillkor avgörande

Vi uppmanar därför politikerna i Göteborg och andra kommuner att i första hand diskutera hur man ska kunna åstadkomma en äldreomsorg som erbjuder flexibla insatser i linje med äldres olika behov och skiftande önskemål. Vår forskning och andras erfarenheter visar att det i så fall fordras goda arbetsvillkor för personalen, så att kompetent och engagerad personal både orkar och vill arbeta i hemtjänsten. Att bara fokusera på LOV eller inte är att göra det alltför enkelt för sig.

Anna Dunér

professor i socialt arbete

Pär Bjälkebring

fil dr i psykologi

Boo Johansson

professor i psykologi

Författarna är verksamma vid AgeCap, Centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet

 

Fotnot: Vamstad, J. 2016. Exit, voice and indifference – older people as consumers of Swedish home care services. Ageing & Society, 36, 10, 2163-86.