Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Om vi på samhällsnivå vill vinna kampen mot klimatförändringar ligger det helt enkelt i allas intresse att snabba på omställningen till utsläppsfri trafik. Då behövs fler laddstationer och snabbare laddning för elbilar, skriver Tobias Henmark, Nordenchef Allego. Bild: Tomas Oneborg / SvD / TT, Allego
Om vi på samhällsnivå vill vinna kampen mot klimatförändringar ligger det helt enkelt i allas intresse att snabba på omställningen till utsläppsfri trafik. Då behövs fler laddstationer och snabbare laddning för elbilar, skriver Tobias Henmark, Nordenchef Allego. Bild: Tomas Oneborg / SvD / TT, Allego

Förenkla laddning av elbilar på den svenska glesbygden

Elektrifieringen av transportsektorn speglar en av de största förändringarna i vår närtid. Ändå har inte alla i Sverige tillgång till att ladda sin elbil. Det är hög tid att prioritera snabbladdning i glesbygden, skriver Tobias Henmark, Nordenchef Allego.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Nu pågår Sveriges största elbilsmässa i Göteborg som i sin tur speglar en av de största förändringarna i vår samtid – elektrifieringen av transportsektorn. Försäljningen av elbilar slår rekord. Antalet nya elbilsmodeller ökar framgent med ett tiotal om året. De nya modellerna kan i regel ladda batteriet snabbt. Äldre modeller laddade med 50 kW och de nyare med 70 kW upptill 150 kW. Snart kommer bilar som laddar ännu snabbare.

Prioritera glesbygden

På Allego bygger vi på kommersiella grunder ett nätverk av snabbladdare. Då Sverige är glesbefolkat blir investeringarna och kostnaderna stora per person och det går inte att på kommersiella grunder bygga ett nätverk i hela Sverige.

I dag är stöd som Klimatklivet förlegade och kan inte hantera varken kostsamma snabbladdare eller den speciella glesbygdsproblematiken

Någonstans vid Gävle tar det stopp. Sedan har vi även i södra delen av landet många områden med låga trafikflöden. I dag är stöd som Klimatklivet förlegade och kan inte hantera varken kostsamma snabbladdare eller den speciella glesbygdsproblematiken. Laddstationerna just i glesbygd används mindre och gör därmed enligt beräkningar mindre klimatnytta.

En lösning skulle vara att uppdatera stöden till elbilsladdare. Det är tid för att prioritera snabbladdning i glesbygd. Tekniken har nu nått så långt att vi endast bör subventionera äkta snabbladdning, med effekter på 150 till 350 kW. Den halvsnabba laddning (på upp till 50 kW) som hittills varit teknikledande räcker inte som framtidslösning. Bilisterna kommer inte längre att acceptera att stå stilla en halvtimme eller mer och ändå inte vara säkra på att kunna ta sig hela vägen till destinationen.

Bilisterna kommer inte längre att acceptera att stå stilla en halvtimme eller mer

För mycket fokus på gammal teknik

Elektrifieringskommissionen och regeringens ambition i höstbudgeten om att lägga medel på att täcka de vita fläckarna som vägverket identifierat pekar på att fler än vi har identifierat utmaningen. Felet med initiativet i höstbudgeten är att det fokuserar på gammal teknik – det vill säga laddning på 50 kW när vi aktörer i stället främst bygger för laddning på 150-350.

På samma sätt som andra viktiga samhällstjänster, som det marksända TV-nätet, posten, mobil och datanäten, finns ett samhällsintresse att nå ut med dessa tjänster även i glesbygd. I dessa branscher har staten aktivt genom tillståndsgivning och koncessioner alternativt med subventioner verkat för att alla i Sverige ska få tillgång till likvärdiga tjänster oberoende av var man bor. Nu har tiden kommit för snabbladdning.

Offentlig sektor behöver visa vägen

När Angela Merkel i ett tal häromveckan lovade att Tyskland ska gå från dagens 21 000 offentliga elbilsladdare till en miljon laddstationer på tio år, illustrerade hon vilken viktig roll det offentliga kan spela också i nästa skede av elektrifieringen av transportsektorn. Genom att uppmuntra och sätta mål, men framför allt genom att – tillsammans med fordonstillverkare, fastighetsägare och leverantörer av såväl utrustning som mjukvara för laddinfrastruktur – se till att skapa förutsättningar för en trygg, snabb och effektiv omställning av transportsektorn från fossila bränslen till utsläppsfri eldrift.

Om vi på samhällsnivå vill vinna kampen mot klimatförändringar ligger det helt enkelt i allas intresse att snabba på omställningen till utsläppsfri trafik

Om vi på samhällsnivå vill vinna kampen mot klimatförändringar ligger det helt enkelt i allas intresse att snabba på omställningen till utsläppsfri trafik. Det kräver att samhället sluter upp bakom introduktionen av den dyra, men helt nödvändiga snabbladdningen runt om i landet och hamnar i fas med vår omvärld.

Satsa på snabbladdning

När elbilsladdning är kärnaffären snarare än en sidoverksamhet är fokus på snabbladdning med riktigt hög kapacitet de närmaste åren en självklarhet. Erfarenheten från kontinenten talar sitt tydliga språk och kommer också Sverige och Norden till del. Ett gott exempel är Nederländerna, där finns fem gånger fler laddplatser för elbilar än Sverige. Detta trots att landet till ytan är en tiondel så stort som Sverige. Behovet av snabbladdning kommer om något år att vara ännu större i Sverige just på grund av avstånd.

Fortsatta subventioner från skattebetalarna måste inriktas på det som ger största nytta för omställningen av fordonsflottan. Då är svaret stora, öppna nätverk av äkta snabbladdningsstationer längs våra viktigaste vägar i hela Sverige.

Vi föreslår därmed att staten fortsätter att driva på för att:

• Nätbolagen ska erbjuda prisvärda abonnemang anpassade för snabbladdning.

• Tillsätta regionala samordnare av laddinfrastruktur för att identifiera platser och samordna intressen.

• Omforma Klimatklivet så att det går att söka för äkta snabbladdning i glesbygd.

Vi som aktörer tar samtidigt på oss ett ansvar för att investera i den senaste tekniken och ta stora affärsrisker, samarbeta mer och erbjuda lösningar där fler olika laddbehov (buss, bil och tyngre transport) samordnas för att skapa än mer effektiva lösningar.

Tobias Henmark, Nordenchef Allego