Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.


 Bild: Pontus Lundahl/TT
Bild: Pontus Lundahl/TT

Fördelningen av pengar till förskolorna blir jämnare

Ett 60-tal av totalt 170 fristående förskolor kan få mindre pengar när den nya resursfördelningsmodellen införs vid årsskiftet. Men att 5 000 barn kan förlora sin plats stämmer absolut inte, skriver Elisabet Nord, förvaltningsdirektör.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

ReplikFria förskolor , 22/9

Den nya resursfördelningsmodellen för förskolan i Göteborg syftar till att alla barn ska få tillgång till undervisning med lika god kvalitet, oavsett om du går i en kommunal eller en fristående förskola. I de analyser förskoleförvaltningen har gjort ser vi att ett 60-tal fristående förskolor, av totalt 170, kan få mindre pengar när den nya modellen införs vid årsskiftet. Men att utifrån det påstå att 5 000 barn kommer att stå utan förskoleplats i Göteborg, som organisationen Fria förskolor påstår, är en kraftig överdrift.

I dag går cirka 29 000 barn i förskolan i Göteborg, av dem går ungefär 4 900 i fristående förskolor. Med den nya resursfördelningsmodellen som träder i kraft vid årsskiftet, beslutad av politikerna i förskolenämnden, jämnar vi ut de ekonomiska skillnader som finns i dag mellan de kommunala och de fristående förskolorna i enlighet med Skollagen.

Bland de fristående verksamheterna finns både större affärsdrivande förskolor och småskaliga verksamheter som kooperativ och stiftelser.

Ekonomiskt kännbar

För små kooperativa verksamheter kan den nya resursfördelningsmodellen innebära att det blir ekonomiskt kännbart om till exempel två eller tre barn får syskon mitt under ett verksamhetsår, eftersom de får mindre pengar när barnen är på förskolan kortare tid. Därför har politikerna i förskolenämnden bett oss tjänstepersoner i förskoleförvaltningen att extra undersöka hur den nya modellen påverkar de så kallade småskaliga verksamheterna.

Redan nu vet vi att ett 60-tal fristående förskolor kan få mindre pengar med den nya modellen och att några av verksamheterna kan få mer pengar än tidigare.

Finns utmaningar

Den här resursfördelningsmodellen används redan i många svenska kommuner. Den har många fördelar men innebär också vissa utmaningar. I förskoleförvaltningen jobbar vi för att belysa vilka dessa utmaningar är och de fristående verksamheter som behöver hjälp med att analysera sin ekonomiska situation är välkomna att höra av sig till oss.

Elisabet Nord

förvaltningsdirektör, förskoleförvaltningen Göteborgs stad