Palle Borgström, förbundsordförande LRF.

Förbjuda glyfosat ingen enkel lösning

Att genom förbud försöka ersätta den odling som i dag använder växtbekämpningsmedlet glyfosat med ekologisk odling är inte den enkla lösning som Krav och de ekologiska lantbrukarna påstår, skriver Palle Borgström och Sofia Karlsson, LRF.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Glyfosat, 8/11

Företrädare för Krav, Ekologiska Lantbrukarna och Organic Sweden skriver om växtskyddsmedlet glyfosat. De hävdar att ett förbud mot glyfosat skulle öppna för att ställa om till ekologisk produktion. Vi hävdar, tvärtemot nämnda debattörer, att förbud av glyfosat aldrig kan öka den ekologiska produktionen, det är enbart kunderna som kan göra detta genom att i så fall i högre utsträckning än nu välja ekologiska produkter när de handlar. Att genom förbud försöka ersätta den odling som i dag använder glyfosat med ekologisk odling är således inte den enkla lösning som debattörerna framhåller.

Positiv utveckling

Vi i LRF ser allt ökat brukande av jord och skog i Sverige som vägen mot det hållbara samhället. En ökande svensk ekologisk produktion, som har sin grund i kundernas efterfrågan, är därför positiv.

Just nu har vi en situation där beslutet om framtiden för glyfosat drar ut på tiden. I många länder har frågan fastnat i ett spel där politiker själva driver en linje baserad på känslor utan att lyssna på sina gemensamma myndigheter och vetenskapliga fakta. Det är olyckligt för alla.

Ingen fråga är svart-vit, inte heller den om glyfosat. Användningen av växtskyddsmedlet skiljer sig åt mellan olika EU-länder. I Sverige får inte glyfosat användas före skörd i spannmål som ska bli livsmedel. Samma sak gäller i Finland. Om man läser detaljerna i förslaget blir det också tydligt att EU-kommissionen önskar se ett bruk av glyfosat i hela EU som liknar den svenska, som skyddar vatten och användare och som inte sker före skörd för att undvika resthalter i livsmedel.

Ansvarsfullt bruk

Det handlar om att förorda en ansvarsfull användning av kunniga användare. Därför driver LRF, tillsammans med bland annat myndigheter och företrädare för de firmor som tillverkar växtskyddsmedel, sedan 20 år utbildningskampanjen Säkert växtskydd. Syftet är att ytterligare förbättra hanteringen av växtskyddsmedel.

I Sverige har vi en restriktiv användning. Men vi har också en kortare tid då vi har chans att bearbeta och så på hösten och färre grödor att välja mellan än odlare i södra Europa. Det gör att Sverige tillhör de länder som kommer att drabbas hårdast om glyfosat försvinner. På sikt kan marknaden kanske komma upp med effektiva alternativ. Men under tiden riskerar vi att tappa svensk produktion – som är en av de mest resurseffektiva i världen.

Vi delar debattörernas mål om att vi fortsatt ska ta steg för en allt mer hållbar produktion. Det sker bäst genom att vi minskar den importerade maten, som många gånger har tagits fram med preparat som aldrig har varit tillåtna i Sverige. Inte genom att stoppa möjligheten att odla mat på svenska breddgrader. Vare sig ekologiskt eller konventionellt.

Palle Borgström

förbundsordförande LRF

Sofia Karlsson

regionordförande LRF Västra Götaland