Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Det är fel att omskära omyndiga. En vuxen man kan, om han så önskar, bekräfta sina föräldrars sedvänja och religionstillhörighet, genom att då låta omskära sig i vuxen ålder, skriver debattörerna.

Förbjud omskärelse av omyndiga pojkar

Det är fel att i religionens och traditionens namn låta skära bort pojkars förhud. Barnens mänskliga rättigheter kränks. Ingreppen strider dessutom mot läkaretiken. Det finns däremot inga skäl att hindra myndiga personer att låta omskära sig utan medicinsk orsak, skriver bland andra barnkirurg Gunnar Göthberg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I SvT:s Västnytt visades nyligen hur en ångrande och förtvivlad mor säger att ”får hon en son till ska han inte behöva bli utsatt för omskärelse” 1/3 2012). Det förfärliga som kan inträffa när man i religionens och traditionens namn i all enkelhet ska låta skära bort pojkens förhud inträffade; det blev en komplicerad blödning som krävde sjukhusvård och blodtransfusion. Detta ”lilla enkla ingrepp” gjordes av en läkare under omständigheter som är granskade av Socialstyrelsen.

Vad innebär det att man omskär en pojke och vad har man förhuden till? Pojkar har en penis med förhud som täcker och skyddar ollonet med sin urinrörsmynning och flickor har blygdläppar som täcker och skyddar clitoris, urinrörsmynning och slida. Förhuden har också sexuell betydelse och dess talg skyddar mot bakterie- och svampangrepp.

Strider mot läkaretiken

Som barnläkare och kirurg har man att i alla sammanhang verka utifrån barnets bästa. Läkaretiken säger att i första hand ”inte skada!”. FN:s barnkonvention liksom konventionen om våra mänskliga rättigheter säger också att vi ska verka för den enskilda människans bästa. Detta innebär att det inte är möjligt att ”utan medicinsk motivation” genomföra ett kirurgiskt ingrepp.

Svensk lagstiftning förbjuder alla former av medicinskt omotiverade ingrepp på det kvinnliga könsorganet. Även den enklaste formen, prickning, där man endast åstadkommer lite blödning från könsområdet med små snitt i clitoris förhud. Däremot är det tillåtet att omskära det manliga könsorganet genom att ta bort dess förhud, av endast traditionell orsak. Och att låta vuxna kvinnor genomgå kosmetisk underlivskirurgi.

Som vuxen bestämmer man själv, medan man som omyndigt barn har att följa sina vårdnadshavares beslut och sedvänjor. FN:s barnkonvention stödjer detta för att skydda barn från att isoleras från sina traditioner. Integrationsminister Erik Ullenhag (FP) har hänvisat till barnkonventionens artikel 14 för att försvara denna tradition, något en omskuren pojke sedan har att leva med för resten av sitt liv.

Inget tvång

Religionsfrihet innebär rätt att välja, inte tvång att acceptera. En vuxen man kan, om han så önskar, bekräfta sina föräldrars sedvänja och religionstillhörighet, genom att då låta omskära sig i vuxen ålder.

Västra Götalandsregionen har fastslagit att man ska utgå från barnperspektivet, men våra politiker gömmer sig bakom barnkonventionen; Man hänvisar till att det är tillåtet i hela övriga världen; att det skulle skapa vrede i omvärlden om Sverige inte tillåter omskärelse på minderåriga och att föräldrar hävdar att omskärelse är nödvändigt för att pojken ska bli accepterad inom det sociala sammanhanget.

Blir inte isolerade

I verkligheten är det inte är på det viset. Inom judendomen blir man inte förskjuten om man inte är omskuren. Långt ifrån alla judiska pojkar födda i Sverige blir omskurna. Är barnet sjukt eller något annat kommer emellan strax efter födseln kan man ordna omskärelsen när det senare blir lämpligt.

Muslimer som är ”orena” får inte delta i bönestunden. Kvinnan anses vara oren under menstruation och mannen är oren om han är oomskuren. En pojke som är född av muslimska föräldrar kan som vuxen själv välja att låta omskära sig om han vill delta i bönen med övriga muslimer. Den vuxne individen kan själv välja vilket tillhörighet han vill ingå i.

Det var precis den slutsats den förtvivlade modern i Västnytt kommit fram till, efter att hon hade upplevt sin son lida på grund av en onödig omskärelseoperation.

Omskärelse utan medicinsk orsak borde bara vara tillåtet på myndiga individer. Den svenska lagstiftningen bör således ändras.

Gunnar Göthberg

docent, barnkirurg

Sune Kronlid

ordförande Humanisterna Väst, ledamot i förbundsstyrelsen

Urban Jansson

ledamot Humanisternas förbundsstyrelse, Humanisterna Väst

Eduardo Grutzky

ledamot Humanisternas förbundsstyrelse