Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Helen Eliasson (S), regionråd i opposition och gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen, VGR och Håkan Linnarsson (S), regionråd i opposition VGR

För oss går vård alltid före skattesänkningar

För att öka tryggheten och utveckla cancervården vill vi satsa 500 miljoner kronor per år i statliga pengar under nästa mandatperiod. I Västra Götalandsregionen vill vi dessutom införa screening för prostatacancer för män mellan 50 och 70 år, skriver Helen Eliasson (S) och Håkan Linnarsson (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Den svenska hälso- och sjukvården står sig väl i internationella jämförelser. Detta gäller framför allt inom den specialiserade vården i allmänhet och cancervården i synnerhet. Tack vare forskningen har möjligheten att överleva och bli fri från cancern ökat dramatiskt. Det är en fantastisk utveckling!

Men det finns också stora utmaningar. I takt med att fler lever längre med kroniska sjukdomar, bland dem olika cancersjukdomar, ökar också kraven på rätt insatser i tid. Dessvärre ser vi redan i dag brister i tillgängligheten, växande köer och obefogade skillnader i den vård som ges. För oss socialdemokrater är detta fullkomligt oacceptabelt.

Stora S-märkta satsningar

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har gjort stora satsningar inom hälso- och sjukvården. Men det behövs mer för att nå vårt mål att korta väntetiderna, öka kvaliteten och göra cancervården jämlik. Vi vill minska de skillnader vi ser, såväl i landet i stort som i Västra Götaland.

Vi vill särskilt satsa på barncancervården, arbeta med tidig upptäckt av hudcancer och stärka primärvårdens kompetens på cancerområdet. I Västra Götalandsregionen vill vi utöver detta göra en särskild satsning mot prostatacancer, med införande av PSA-testprogram för män mellan 50 och 70 år.

Vi vill också fortsätta stödja vårt regionala cancercentrum, RCC Väst, i Västra Götalandsregionen (VGR), som gör det möjligt att samordna cancervården, för att öka kvalitet och korta tider till behandling. Dess insats kan inte överskattas. Särskilt viktig är den för att stärka primärvårdens kompetens och allt centralare roll i cancervården. Vårt mål är att det inte ska spela någon roll var du bor eller vem du är för att den vård du behöver är av bästa kvalitet och ges i tid.

Ska förbättra cancervården

Sedan den socialdemokratiskt ledda regeringen tillträdde har många hundra miljoner satsats på att förbättra cancervården i Västra Götalandsregionen. Tyvärr har inte dessa satsningar kommit patienter och personal till del i Västra Götalandsregionen på det sätt vi önskar, eftersom regionen står under en moderatledd majoritet.

Men vi ger inte upp – vi ser att det behöver göras mer. Vi går från ord till handling och satsar!

  • 500 miljoner kronor per år 2019–2022 på en ny och utvecklad cancersatsning. Den ska bland annat fokusera på att fortsätta korta väntetiderna. De satsningar som gjorts under mandatperioden ska byggas vidare och ambitionsnivån höjas.
  • Barncancer, tidig upptäckt av malignt melanom (hudcancer) och kompetensuppbyggnad om cancer i primärvården ska prioriteras.
  • Västra Götaland vill vi dessutom införa ett PSA-testprogram för män mellan 50 och 70 år.

Ett viktigt steg är att tekniken hänger med. Västra Götalandsregionen har i dag landets lägsta kapacitet vad gäller strålbehandling. Det är en flaskhals som måste bort. I kombination med svårigheter att rekrytera och behålla kompetent personal, till följd av hård arbetsbelastning och stress, har det skapat en nedåtgående spiral som måste brytas. Därför är satsningar även här av största vikt, för att nå våra mål. För detta krävs en politik som ser till allas, inte några fås, bästa.

Ytterligare 5,5 miljarder kronor

Den S-ledda regeringen har satsat stort på sjukvården ända sedan vi tog över regeringsmakten. Satsningarna är nu uppe i 13 miljarder kronor. Det är satsningar för att förbättra för personalen, anställa fler och stärka patienternas situation. De förslag vi nu lägger – på personalen, på stärkt ambulanssjukvård och förbättrad cancervård – ger den svenska sjukvården ytterligare nästan 5,5 miljarder kronor.

Vi gör det för att Sverige och Västra Götaland behöver satsningar på vården, inte skattesänkningar för dem som redan har det bra.

Helen Eliasson (S)

regionråd i opposition och gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen, VGR

Håkan Linnarsson (S)

regionråd i opposition VGR