Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Anders Hofgren
Bild: Anders Hofgren

För få logopeder i skolan drabbar många elever

I flera länder är logoped en självklar profession i skolan. Men inte i Sverige. Bristen på logopeder i skolan drabbar många elever med språkstörningar vilket får stora konsekvenser, skriver bland andra Anna Nilsson, Svenska Logopedförbundet Västra Götaland.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) genomförde under våren en nationell kartläggning för att undersöka vilket stödbehov skolor och huvudmän har i sitt arbete med att möta elever med språkstörning. Resultatet som presenteras i rapporten Vi behöver öka kunskapen kring språkstörning visar att skolornas behov av ökad kunskap om språkstörning är stort. Skolor med tillgång till specialiserade stödfunktioner, så som logoped, uppger högre grad av måluppfyllelse hos eleverna än skolor som saknar motsvarande stödfunktioner.

Språkstörning påverkar förmågan att både uttrycka och förstå talat och skrivet språk och beräknas förekomma hos cirka 6-10 procent av barn i skolåldern.

Språkstörning påverkar förmågan att både uttrycka och förstå talat och skrivet språk och beräknas förekomma hos cirka 6-10 procent av barn i skolåldern. Det är alltså en av de vanligaste funktionsnedsättningarna hos elever. Om elever med språkstörning inte får rätt bemötande och anpassningar i skolan riskerar det att få stora negativa konsekvenser för deras måluppfyllelse och hälsa.

Svenska logo- pedförbundet (Slof) Västra Götaland och nätverket Skollogopeder i Västsverige är mycket positiva till att SPSM nu kommer att utöka fortbildningsinsatser kring elever med språkstörning. Detta är dock inte är tillräckligt. Skolorna behöver också ha tillgång till logoped.

I flera länder är logoped en självklar profession i skolan, medan många skolor i Sverige saknar tillgång till logoped.

I flera länder är logoped en självklar profession i skolan, medan många skolor i Sverige saknar tillgång till logoped. Slof Västra Götaland har 2018 kartlagt antalet logopedtjänster i skola och förskola i Västra Götaland. Bollebygd ligger i topp med drygt två tjänster per 10 000 invånare. Andra kommuner saknar skollogoped helt. Detta innebär stora brister i likvärdighet för eleverna.

För att säkerställa kompetens om språkstörning i skolan behöver logopeder i mycket högre grad än i dag finnas i elevhälsan. Enligt SKL:s rapport Nuläge och utmaningar i elevhälsan är logoped elevhälsans näst snabbast växande yrkesgrupp.

Vi vill härmed uppmuntra kommuner och andra skolhuvudmän i Västra Götaland att öka antalet logopedtjänster för att ge elever med språkstörning det stöd de behöver.

Anna Nilsson

vice ordf Svenska Logopedförbundet Västra Götaland, leg logoped

Maja Bjuggren och Elin Lennartsson

nätverket Skollogopeder i Västsverige, leg logopeder