Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

För bättre inlärning krävs tre terminer i skolan

Svenska skolan har genomgått en rad olika förändringar de senaste 200 åren, bland annat har flera nya läroplaner antagits och friskolereformen. Men fler reformer måste göras för att anpassa skolan till dagens samhälle. Det är dags att införa tre terminer i skolan, skriver Fredrika Albertsson, MUF Halland och Christian Udd, SSU Göteborg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Den första rapporten som pekar på att ett långt sommarlov har en negativ inverkan på elevers lärande kom 1908 och utmed tiden har ett femtiotal forskningsrapporter stärkt detta. En forskare som har fördjupat sig i ämnet är John Hattie som har gjort en stor forskningsöversikt på vad som påverkar elevers studieresultat. Enligt Hattie finns det flera negativa effekter av ett för långt sommarlov. Där resultaten pekar på att följderna är större för elever från missgynnade hemförhållanden än för elever med mer gynnsamma. Där tre terminer skulle innebära en förkortning av sommarlovet vilket skulle främja elevers kunskapsinlärning. Dagens skolsystem är även anpassat till dåtidens samhälle, ett jordbrukssamhälle. Där barnen skulle hjälpa till på jordbruket. Dessa behov inte finns idag, därför skall inte skolsystemet vara anpassat efter det.

Underlättar för föräldrar

Ett förkortat sommarlov gynnar inte bara elevers kunskapsinlärning. Det underlättar även för föräldrar som inte kan vara lediga 10 veckor som kan ses som en stressfylld påfrestning. För familjer som inte har ekonomin att resa eller åka på utflykter blir långa lov dessutom tråkiga och stressiga för barn och föräldrar. Speciellt för barn frånotrygga hemförhållanden.

Der främsta argumentet mot tre terminer är att lärarnas arbetsbelastning skulle öka och leda till mer stress. Vår syn är en annan. Amerikanska Gymnasiet i Göteborg öppnade hösten 2019 och är första skolan i Sverige med tre terminer. Höstlovet och sportlovet två veckor, sommarlovet är kortare samt jullovet och påsklovet är lika långt som i övriga landet.

År 2015 rapporterade försäkringskassan att 33 per 1000 lärare i grundskolan var sjukskrivna för stressrelaterade sjukdomar och 30 per 1000 lärare på landets gymnasieskolor.

Främjar psykisk hälsa

Tre terminer skulle ge lärarna såväl som eleverna mer tid till vila och återhämtning. Det innebär inte färre undervisningstimmar eller dagar, det blir snarare en omfördelning till en modell som främjar god psykisk hälsa för alla inblandade.

Skolsystemet kan inte motarbeta elevernas inlärningsförmåga, skapa oro hos föräldrar och stress för lärare. Istället borde det ta hänsyn till dagens utmaningar. Det är inte ofta som en ung moderat och en ung socialdemokrat skriver en debattartikel tillsammans, men när vi håller med varandra gör vi det. Det är dags att inför tre terminer i skolan!

Fredrika Albertsson, distriktsstyrelseledamot MUF Halland

Christian Udd, medlem i SSU Göteborg