Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Endast 4 procent av kvinnorna svarar att de är villiga att ta hög risk för att maximera sin avkastning. Detta alltså oavsett om sparandet är på lång sikt, och därför ju egentligen bör tåla exempelvis svängningar på aktiemarknaden, skriver debattören. Bild: Terje Pedersen
Endast 4 procent av kvinnorna svarar att de är villiga att ta hög risk för att maximera sin avkastning. Detta alltså oavsett om sparandet är på lång sikt, och därför ju egentligen bör tåla exempelvis svängningar på aktiemarknaden, skriver debattören. Bild: Terje Pedersen

För att samhället ska bli jämställt behöver kvinnor starkare ekonomi

Kvinnor sparar inte i lika hög utsträckning som män, genom att investera i aktiefonder, vilket beror dels på sämre löneutveckling, snedfördelad föräldraledighet men också på faktorer som dåligt självförtroende när det gäller ekonomi. För att vi ska bli jämställda behöver kvinnor få till ett eget sparande, skriver privatekonomen Frida Bratt.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Undersökningar visar att kvinnor i lägre utsträckning än män har ett eget sparande, och att de i lägre utsträckning får sina pengar att växa genom att investera dem. Att främja kvinnors sparande är en viktig pusselbit mot ökad jämställdhet.

Pengar är makt, och pengar är frihet. Det är också trygghet. Den som har en egen stabil ekonomi har möjlighet att själv bestämma över sitt liv och hur man vill leva det.

Dessvärre visar en undersökning som Nordnet låtit undersökningsföretaget Yougov göra, att endast en av tre kvinnor har ett tillräckligt stort eget sparande för att förändra sin livssituation, exempelvis byta arbete eller lämna en relation. Vidare svarar endast 4 procent av kvinnorna att de är villiga att ta hög risk för att maximera sin avkastning. Detta alltså oavsett om sparandet är på lång sikt, och därför ju egentligen bör tåla exempelvis svängningar på aktiemarknaden. 39 procent av kvinnorna kan tänka sig att ta lite högre risk för att få lite högre avkastning medan motsvarande siffra bland männen är 49 procent. Och statistik över antalet aktieägare befäster bilden av ekonomisk ojämlikhet: av Sveriges 1,8 miljoner privata aktieägare är 1,1 miljoner män, enligt Euroclear (2018). Män äger två tredjedelar av marknadsvärdet på de aktier som ägs av privatpersoner.

Svagare parten i en relation

Kvinnor har alltså mer sällan ett eget sparande. Och har de ett eget sparande så ger de mer sällan pengarna chansen att växa på lång sikt genom att investera dem i aktier och fonder.

Hur kommer det sig, och vad kan vi göra för att förändra situationen?

Kvinnor är fortfarande oftare den ekonomiska svagare parten i en relation. Enligt Saco har kvinnliga akademiker i genomsnitt 16 procents lägre lön än manliga. Fortfarande tas över 70 procent av föräldradagarna ut av kvinnor, visar statistik från Försäkringskassan (2018). En lång frånvaro från arbetsmarknaden kan få effekter på såväl karriärmöjligheter och löneutveckling – och därmed förstås också möjligheterna till ett eget sparande.

En annan förklaring är självförtroende. En rapport från investmentbanken JP Morgan (2020) visar att bara en av fem kvinnor känner att de har goda kunskaper inom ekonomiska frågor, medan en av tre män tycker de har goda kunskaper. Samma rapport visar att 34 procent av kvinnorna säger sig ha starkt självförtroende när det gäller att förvalta pengar, medan motsvarande siffra bland männen är 46 procent.

I enskilda situationer kan ekonomisk ojämställdhet och avsaknaden av kapital leda till att kvinnor – eller förstås män om det är mannen som är den ekonomiskt svagare parten – exempelvis stannar i relationer de inte mår bra av.

Om sämre ekonomiskt självförtroende leder till att man i högre utsträckning undviker risk så kan det dessvärre resultera i exempelvis lägre pension för kvinnor, vilket därmed riskerar att ge ett ekonomiskt gap mellan framtida manliga och kvinnliga pensionärer. Men att överhuvudtaget ha ett sparande handlar också om något som bör vara grundläggande i vårt samhälle; social trygghet. I enskilda situationer kan ekonomisk ojämställdhet och avsaknaden av kapital leda till att kvinnor – eller förstås män om det är mannen som är den ekonomiskt svagare parten – exempelvis stannar i relationer de inte mår bra av.

Viljan att främja kvinnors deltagande i ekonomin i stort, däribland på sparmarknaden, finns glädjande nog på många håll. Jag hade i förra veckan äran att bli inbjuden av OSSE (Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa) som gästtalare inför delegationer från 57 medlemsstater. Min poäng i talet var att finansiell jämlikhet är en nyckel för att komma framåt i jämställdhetsfrågan, och att både politiker och branschaktörer här kan göra mer för att främja utvecklingen.

Grundläggande är förstås att kvinnors ställning på arbetsmarknaden stärks – med lika lön för lika arbete och samma möjlighet till avancemang – och att det finns en strävan mot en jämlik uppdelning av hushållsarbetet.

Öka kunskapen

Man kan också se till att generellt öka medborgarnas privatekonomiska kunskaper, både mäns och kvinnors. Privatekonomi på skolschemat är en väg att gå. Förhoppningsvis skulle det öka kunskapen om hushållning av ekonomiska resurser men också om företeelser som risk, volatilitet och möjligheten till avkastning.

Finansbranschen tjänar för mycket på att i många fall göra sparande och investeringar obegripligt för vanliga människor. Ett nytt språkbruk krävs. Branschen måste själv se till att sänka trösklarna.

Lagstiftaren vill inte sällan väl, men för ofta resulterar regleringar om information till sparare till endast mer, och inte nödvändigtvis bättre information. Framsteg har gjorts med exempelvis standardiserade faktablad för fonder, men det här är något som kontinuerligt måste förbättras och ses över.

Eget ansvar viktigt

Vidare tror jag att förebilder är viktiga. I Sverige har på senare år många kvinnor börjat göra sig hörda inom sparande, och agerar på så sätt influencers för andra kvinnor. Betydelsen av det ska inte underskattas.

Slutligen är förstås också det egna ansvaret viktigt, i den mån det är möjligt att ta. Att se till att överföringen till det egna sparkontot blir av. Att kräva att parten som jobbar sätter över extra i pensionssparande till den som är hemma med barnen. Och som sagt, att ta ansvar för att pengarna växer genom att investera dem.

Jag är övertygad om att ett sparande som sker på lika villkor är nyckeln till ekonomisk jämlikhet, vilket i sin tur är en förutsättning för jämställda relationer mellan män och kvinnor.

Frida Bratt, sparekonom, Nordnet