Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Bilpool. För den urbana Göteborgaren är inte bil-ägandet det centrala utan möjligheten att ha tillgång till bil när man behöver en. Därför prioriteras i Göteborg parkering för bilpooler, skriver debattörerna.

Färre p-platser ett blocköverskridande beslut

Att parkeringsplatser försvinner beror på blocköverskridande beslut. Beskyllningar om att vi saknar en vilja att ersätta p-platser som försvinner med nya är osakliga, skriver de rödgröna i Göteborgs Parkerings AB.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Parkeringsplatserna, 13/5

GP har uppmärksammat att många parkeringsplatser kommer att försvinna temporärt på grund av stora byggprojekt i Göteborg. En stor andel beror på att det byggs bostäder i Göteborg och ny bro och tunnel. Västlänken orsakar mindre än en tredjedel av de ”försvinnande” p-platserna och dessa kompenseras av Trafikverket med ersättningsplatser.

Det är osakligt att hävda, som vissa moderater i Göteborg gör, att det finns en ovilja att ersätta p-platserna på grund av bilfientlig inställning hos de rödgröna partierna. Även Moderaterna vet att situationen i själva verket är resultatet av beslut som är blocköverskridande.

Parkeringsbolaget och Trafikkontoret har visat på att problem kan uppstå för tillgängligheten till staden och att man aktivt letar lösningar. Det är positivt och visar att problemen tas på allvar. Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) slår därför in en öppen dörr med förslag om att Trafiknämnden ska få i uppdrag att lösa frågan om ersättningsplatser. Från såväl Parkeringsbolagets som Trafikkontorets sida arbetas det redan intensivt med att hitta lösningar, men problemet är att det är ont om lämpliga platser när så mycket ska byggas.

Nya lösningar

Förutom ersättningsplatser behövs fler sätt att enkelt ta sig in till centrala Göteborg. Många resenärer efterfrågar pendelparkeringar där bilister enkelt kan byta till kollektivtrafik. Göteborg kan behöva halvcentrala pendelparkeringar med avgift som inkluderar fortsatt kollektivresa. IT-lösningar för sådan mobilitet håller på att utvecklas. Brist på lämplig mark gör att man kan behöva lyfta blicken över kommungränserna. Göteborg är navet i en större region och utökat samarbete med Västtrafik och VG-regionen behövs. Då kan antalet pendelparkeringar utökas och man underlättar för fler att resa kollektivt.

Även andra åtgärder kan bidra till att förbättra tillgängligheten. För den urbana göteborgaren är inte bilägandet det centrala, utan det är möjligheten att ha tillgång till bil när man behöver en. Därför prioriteras parkering för bilpooler. Det kommer att minska behovet av p-platser, samtidigt som fler får tillgång till bil när man behöver det.

Tillsammans kan vi bidra till att göra Göteborg till en tillgänglig och attraktiv stad!

Göteborgs stads Parkerings AB:s styrelseledamöter

Jesper Jonsteg (MP)

ordförande

Gertrud Ingelman (V)

förste vice ordförande

Lena Malm (S)

styrelseledamot