Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Export av svensk el gör skillnad för klimatet

DEBATT: EU är fortfarande till stor del beroende av fossila bränslen, därför gör export av svensk el redan klimatnytta. Sätt inte stopp för detta, skriver Tomas Hallberg, Svensk Vindenergi.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Elförsörjningen, 15/4

Sivert Göthlin skriver att det i dagsläget inte fordras några långsiktiga beslut om nya kraftutbyggnader. Detta är ett alltför kortsiktigt tänkande.

Om den globala uppvärmningen ska kunna begränsas till 1,5 grader krävs omfattande investeringar i förnybar energi. Sverige har möjlighet att ta en ledande roll inom EU:s energiunion och bidra till att Europas omställning går snabbare och blir billigare. Stopp för förnybar utbyggnad är inte vad klimatet behöver.

Även om Sveriges elsystem är nästintill fossilfritt, är EU fortfarande till stor del beroende av fossila bränslen. Export av svensk el gör redan klimatnytta. De tolv senaste månaderna har vi nettoexporterat 22 terawattimmar el, i huvudsak till Finland, Polen och Tyskland. Om denna export har ersatt kolkraft har koldioxidutsläppen från sådana produktionsanläggningar minskat med 20 miljoner ton. Det är lika mycket som utsläppen från åtta miljoner personbilar – nästan dubbelt så många som är i trafik i Sverige.

Utbyggnad gynnar alla

Fortsatt utbyggnad av förnybart är bra för försörjningstryggheten, både i Sverige och i våra grannländer. En stark kraftbalans minskar sårbarheten i systemet om de sista sex kärnkraftsreaktorerna behöver stängas ner tidigare än förväntat, samtidigt som industrins utsatthet för höga elpriser minskar. En svensk utbyggnad av förnybart i kombination med hög exportkapacitet stärker även våra grannländers försörjningstrygghet. Säkerhetspolitiskt är svensk export av stor vikt, då den kan göra våra grannar mindre beroende av import från Ryssland.

För att möjliggöra en ökad export är det mycket viktigt att snabbt bygga ut elnäten. Generellt är utbyggnaden av överföring långt mindre kostsam än ny kraftproduktion.

Effektfrågan går att lösa. Med bättre sammankoppling mellan länderna, energilager, flexibel användning, mer biobaserad kraftvärme, vindkraftverk som levererar mer energi i förhållande till maxeffekt och andra åtgärder kan vi se till att ha tillräcklig effekt, även när kärnkraftverk avvecklas.

Tomas Hallberg

Svensk Vindenergi