Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vi vet att det går att få hemmasittande elever att återvända till skolan, skriver Rolf Agaton, pedagog/behandlare Skifo.
Vi vet att det går att få hemmasittande elever att återvända till skolan, skriver Rolf Agaton, pedagog/behandlare Skifo.

Exkludering i inkluderingens namn

När ska regering och skolmyndigheter bryta tystnaden kring hemmasittande elever och agera? Hittills har det varit en kompakt tystnad, skriver Rolf Agaton, pedagog/behandlare Skifo.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

”Mitt barn har exkluderats i inkluderingens namn”. En kommentar jag hört från flera föräldrar när jag arbetat med hemmasittande elever. En missuppfattning om skollagen har florerat bland kommunala beslutsfattare, nämligen att elever med särskilda behov ska inkluderas i ordinarie klasser utan hänsyn till särskilda behov. Resultatet: hemmasittande elever.

Jag är pedagog/behandlare och arbetar med hemmasittande elever i Skifo, (skola+IFO) i Stenungsund. Genom nära samverkan mellan skola, BUP, SOS och föräldrar har vi lyckats hjälpa en stor del tillbaks till utbildning. Vi vet att det går och alternativet är kostsamt. Enligt Ingvar Nilsson, nationalekonom, kostar varje årskull med utanförskap mellan 150 och 200 miljarder kronor.

Normalitetsångest och skuldbeläggande

Det finns ett stigma av skam och skuld – en normalitetsångest – som omger drabbade barn, deras föräldrar, lärare och skolledning. Maktlöshet sprider sig och här måste man arbeta med att förstå vad problemet bottnar i så att ångesten pyser ut hos alla parter och man kan jobba med de verkliga behoven.

Det enda som hjälper och botar problematisk skolfrånvaro och hemmasittande elever är samverkan. Skola, SOS och föräldrar måste jobba ihop.

Deras framtidsdrömmar att lyckas är ett långsiktigt teamarbete som präglas av tålamod. Det enda som hjälper och botar problematisk skolfrånvaro och hemmasittande elever är samverkan. Skola, SOS och föräldrar måste jobba ihop. Professionella måste hjälpas åt kring att lyfta av skuldbeläggande samt organisera ett nätverksarbete runt eleven.

En rättighet att avsluta sin grundskoleutbildning

Vänd ”skolplikt” till ”rättighet att avsluta grundskoleutbildning”. Utbildning ihop med andra är essentiellt och pedagoger behöver verktyg i arbetet att få ungdomen att våga vilja välja utbildning ihop med andra. Kommunen måste vara beredd att tillgodose behov, kanske i form av skolbyte eller särskild undervisningsgrupp.

Det som behövs är kunskapsstöd om verksamma arbetssätt och frågan är när regering och myndigheter ska organisera för lyhördhet så att duktiga pedagoger och barn och elevhälsa får möjlighet att i tid se elevers svårigheter?

När ska regering och skolmyndigheter bryta tystnaden kring hemmasittande elever och agera? Hittills har det varit en kompakt tystnad!

Rolf Agaton

pedagog/behandlare Skifo