Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Cecilia Malmström, EU-kommissionär för handel och Chrystia Freeland, Kanadas minister för internationell handel.

EU:s nya handelsavtal med Kanada bryter ny mark

Trots att en protektionistisk våg sveper över världen kan EU och Kanada sluta ett nytt handelsavtal. Ett avtal som kan skapa stora ekonomiska möjligheter för såväl handelsstaden Göteborg som exportlandet Sverige, skriver EU-kommissionär Cecilia Malmström och Kanadas handelsminister Chrystia Freeland.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Det är minst sagt turbulenta politiska tider, såväl i Europa som på andra sidan Atlanten. Konflikt och söndring dominerar alltför ofta tidningsrubrikerna, med kulmen i Brexit-sidans vinst i den brittiska folkomröstningen nyligen. Vi befinner oss mitt i en protektionistisk våg som sveper över västvärldens demokratier.

Desto större anledning att då glädja sig när länder faktiskt enas om att stärka banden mellan sig, i stället för tvärtom. Handelsavtalet mellan EU och Kanada – Comprehensive Economic and Trade Agreement, eller CETA – är en sådan möjlighet. Snart kan det vara på plats.

EU och Kanada har alltid varit nära samarbetspartners, inte bara eftersom många kanadensare kan spåra sitt ursprung tillbaka till Europa. Vi enas också i vår syn på samhällsbygge, ekonomi och politisk styrning. Våra samhällen är grundade i samma värderingar.

Mångfald och enighet

Vi delar tron på att mångfald är precis lika viktigt som enighet. Kanada och EU drar näring ur alla de kulturer och språk som finns inom våra gränser. Vi står starkare inte trots våra olikheter, utan tack vare dem. Vi är ekonomiskt uppkopplade mot världen, och vi vill se till att våra gränser är öppna gentemot såväl människor som ökad handel. Göteborg har ända sedan sitt grundande dragit nytta av öppna handelsvägar, och vet hur viktig handeln är för vårt välstånd.

EU och Kanada är också fast övertygade om att regeringar måste försvara sina medborgares intressen, och speciellt de mest utsatta. Vi har strikta regler om matsäkerhet och konsumentskydd, samt offentligt finansierad sjukvård och samhällsservice. Vi tar dessutom gemensamt ansvar för skydd av miljön. EU:s och Kanadas nära samarbete bidrog till att gå i land med en historiskt global överenskommelse vid FN:s klimatkonferens i Paris förra året.

Bästa vägen till välstånd

Häromveckan överlämnade så EU-kommissionen det färdiga handelsavtalet med Kanada till EU:s medlemsländer för underskrift och ratificering. Avtalet avspeglar våra gemensamma värderingar och principer, och är ett resultat av vår övertygelse att ökad handel och investeringar med resten av världen är vägen till välstånd – för såväl arbetstagare och entreprenörer som våra samhällen i stort.

Genom sin anpassning till dagens sammankopplade globala ekonomi, kan avtalet skapa stora ekonomiska möjligheter för såväl handelsstaden Göteborg som exportlandet Sverige. Vi är övertygade om att detta är det mest moderna, progressiva och framåtblickande handelsavtal som någonsin förhandlats fram.

Sparar miljarder

Varför? För det första skulle CETA slopa nästan samtliga tullavgifter från dag ett. Små och stora svenska exportföretag, tillsammans med sina motsvarigheter i resten av EU och i Kanada, kommer då spara miljarder i borttagna avgifter och minskat krångel. Vi enas också om att till exempel bara genomföra identiska kontroller en gång – alltså inte dubblera vårt arbete i onödan. Sådant kommer gynna framför allt småföretagen, som inte har råd att slå sig in på nya marknader om de möts av överlappande byråkrati och osynliga handelshinder.

För det andra – CETA kommer förenkla för handeln med tjänster, exempelvis i sektorer som telekom och transport. Det blir lättare för anställda att resa mellan EU och Kanada för att utföra tjänster och utöka sina kundnätverk. Det blir dessutom lättare för en rad yrkesgrupper, som arkitekter, revisorer och ingenjörer, att få sina yrkeskvalifikationer godkända på båda sidor av Atlanten.

För det tredje är CETA revolutionerande när det gäller att öppna upp för offentliga upphandlingar, en mycket värdefull marknad. CETA kommer att möjliggöra för europeiska företag att lämna anbud på upphandlingar på alla nivåer i Kanada – både på stats-, provins- och lokal nivå, vilket aldrig har skett i ett handelsavtal tidigare.

Dessutom sätter CETA en global standard genom skrivningar om arbetstagares rättigheter och miljöskydd som saknar motsvarighet i tidigare handelsavtal. Vi kommer arbeta för att uppmana andra världen över – inte minst utvecklingsländerna – att höja sina egna standarder, i nära samarbete med civilsamhället.

En av de viktigaste faktorerna för tillväxt i dagens sammankopplade globala ekonomi är investeringar. En spelplan med tydliga regler, där utländska aktörer inte diskrimineras, gör att företag vill investera mer. Men det får aldrig ske på bekostnad av staters handlingsutrymme när det gäller lagstiftning för att skydda sina medborgare. Därför enades vi tidigare i år om en ny form av investeringsskydd, reformerat från grunden, som säkerställer staters oomtvistliga rätt att stifta lagar om exempelvis folkhälsa och miljöskydd, och som gör processerna kring konfliktlösning transparenta. Målet på lång sikt är att inrätta en internationell investeringstribunal för dessa frågor.

Anger tonen för framtida avtal

Nu ska handelsavtalet CETA godkännas genom demokratiska beslut i både EU och Kanada. Med avtalet på plats kan vi sätta breda, progressiva standarder för internationell handel, som i sin tur sätter tonen även för framtida avtal.

Vi är övertygade om att samarbete, inte mer splittring och isolering, är rätt väg att gå. Det är hög tid att bygga broar – inte murar.

Cecilia Malmström

EU-kommissionär för handel

Chrystia Freeland

Kanadas minister för internationell handel