Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Tomas Tobé (M), kandidat till Europaparlamentet. Europeiska rådets president Donald Tusk och  Storbritanniens premiärminister Theresa May.
Tomas Tobé (M), kandidat till Europaparlamentet. Europeiska rådets president Donald Tusk och Storbritanniens premiärminister Theresa May.

EU:s budget måste anpassas efter alla nya problem

EU:s nästa långtidsbudget måste anpassas efter Europasamarbetets nya realiteter. Bekämpningen av terrorism och organiserad brottslighet inom Europa behöver stärkas. Inom ett par år finns det dessutom en risk att Europa åter befinner sig i en lågkonjunktur. Ett scenario som EU måste ta höjd för redan nu, skriver Tomas Tobé (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

EU-kommissionens förslag till nästa långtidsbudget 2021-2027 innebär en utökad budgetram och riskerar att leda till att Sveriges EU-avgift höjs kraftigt. Det är inte rimligt och Moderaterna arbetar, precis som regeringen, för att EU-budgeten snarare ska handla om omprioriteringar än att nya medel ska tillföras. Sannolikt kommer även Storbritannien att lämna EU, vilket snarare bör mötas med en minskning av budgetramen än en utökning.

Samtidigt är det viktigt för Sverige att vara en konstruktiv kraft inom EU. Det går nämligen att hålla två tankar i huvudet samtidigt.

Samtidigt är det viktigt för Sverige att vara en konstruktiv kraft inom EU. Det går nämligen att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Vi vill värna svenska skattebetalare men ska också verka för att europeiska problem hanteras på europeisk nivå.

Min uppfattning är att EU:s gränsskydd och brottsbekämpning behöver förstärkas. Det är helt nödvändigt i en tid när internationell terrorism och gränsöverskridande brottslighet växer i styrka. Då måste EU leverera konkreta lösningar på de här problemen.

Långtidsbudgeten bör även prioritera satsningar som långsiktigt stärker Europas konkurrenskraft och minskar klimatutsläppen. Ökade satsningar på forskning, innovation och studentutbytesprogram är därför positivt. Europa måste göra mer för att ligga i framkant av den digitala omställningen om vi inte ska bli utkonkurrerade.

EU är ett samarbete mellan demokratier som respekterar rättsstaten. På den punkten finns inget utrymme för kompromisser.

Att koppla EU-stöd till att medlemsländer följer grundläggande rättsstatsprinciper är också ett bra förslag från kommissionen. EU är en gemenskap som bygger på ömsesidigt förtroende. Då kan inte länder som tar emot en stor andel av EU-medlen åsidosätta de grundläggande principer som samarbetet bygger på. EU är ett samarbete mellan demokratier som respekterar rättsstaten. På den punkten finns inget utrymme för kompromisser.

Men budgetarbete handlar inte bara om satsningar. Ytterst handlar det om prioriteringar. Och i det avseendet är inte det nuvarande budgetförslaget tillfredsställande. Enbart blygsamma besparingar på jordbruks- och sammanhållningspolitiken föreslås. Trots att det är där som de stora utgiftsminskningarna verkligen kan genomföras. Det finns dock ett antal länder som värnar om jordbruksstödet och vi gör oss inga illusioner om att inom kort få stort gehör för Sveriges mer restriktiva ståndpunkt.

Sverige har ett ansvar att vara en kraft som motverkar stora utgiftsökningar, men som också påtalar behovet av förstärkningar inom relevanta områden.

I den här typen av processer är det viktigt att komma ihåg att EU är en gemenskap där alla måste vara villiga att kompromissa för att samarbetet ska kunna utvecklas. Detta gäller särskilt långtidsbudgeten som beslutas enhälligt. Här har Sverige ett ansvar att vara en kraft som motverkar stora utgiftsökningar, men som också påtalar behovet av förstärkningar inom relevanta områden.

I det läge som Europa befinner sig i just nu är detta extra viktigt. Inom ett par år kan Europa åter befinna sig i en lågkonjunktur. Då måste EU föra en ekonomisk politik som svarar upp mot relevanta problem. Annars riskeras samarbetets långsiktiga legitimitet.

EU:s långtidsbudget bör bland annat prioritera satsningar som långsiktigt stärker Europas konkurrenskraft och minskar klimatutsläppen och brottsligheten, skriver Tomas Tobé (M).

Tomas Tobé (M)

kandidat till Europaparlamentet