Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

EU:s handelspolitik har mycket stor betydelse för Marockos förutsättningar att fortsätta den folkrättsvidriga ockupationen av Västsahara, skriver debattörerna.

EU och Sverige kan öka pressen på Marocko

Sverige gör sig berett att sätta ökad politisk press på Marocko som ockuperar sitt grannland Västsahara – i alla fall om de svenska toppkandidaterna i EU-valet får bestämma. Det visar vår nya studie, skriver bland andra Julia Finér, Emmaus Stockholm.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

En ny enkätstudie som publiceras i dag, fredag, visar att toppkandidaterna vill att FN ska övervaka brott mot mänskliga rättigheter i det ockuperade landet. Men så sent som förra veckan valde FN:s säkerhetsråd att förnya mandatet till FN-styrkan på plats, utan uppdrag att övervaka brott mot mänskliga rättigheter. Vi vill uppmana kandidaterna att göra gemensam sak när de väl blivit valda; fortsätt kämpa för att möjliggöra övervakning av brott mot mänskliga rättigheter, men utvidga politiken till att också pressa Marocko ekonomiskt för att en nästan 40 år lång ockupation ska kunna avslutas.

Marocko har ockuperat Västsahara sedan 1975, i strid med ställningstaganden från såväl FN som Internationella domstolen i Haag. Det finns otaliga vittnesmål och bevis för att Marocko utsätter västsaharier som opponerar sig mot ockupationen i Västsahara för misshandel, tortyr, godtyckliga fängslanden och försvinnanden. Västsaharierna berövas rätten att fritt uttrycka åsikter, organisera sig och sprida information.

Alla utom Moderaterna

I vår enkät, med svar från 20 av de svenska toppkandidaterna i Europaparlamentsvalet från samtliga partier som har representation där i dag, uppger alla utom Moderaterna att FN bör övervaka brott mot mänskliga rättigheter och skydda den västsahariska befolkningen. Moderaterna representerat genom Gunnar Hökmark menar att en dialog mellan EU och Marocko är att föredra. Vi menar att EU:s dialog med Marocko hittills varit fruktlös och den FN styrka, Minurso, som finns i Västsahara, en av få FN-styrkor i världen som inte har till uppgift att övervaka brott mot mänskliga rättigheter. I veckan som gick valde FN:s säkerhetsråd, efter påtryckningar från Marocko och stöd från Frankrike, att förnya styrkans mandat, utan något uppdrag att övervaka brott mot mänskliga rättigheter.

Politiker från EU och Sverige som försökt ta sig in i det ockuperade området har kastats ut och knappt några internationella journalister släpps in. Västsahariska journalister som försöker sprida kunskap om vad som händer bakom muren fängslas med jämna mellanrum. Utan internationell närvaro och övervakning av de mänskliga rättigheterna kan Marocko ostört fortsätta utsätta befolkningen för oerhörda övergrepp. Vi menar att om FN är oförmöget att låta sina styrkor övervaka brott mot mänskliga rättigheter så bör EU sända egna observatörer som har till uppgift att övervaka hur de mänskliga rättigheterna respekteras. I Europaparlamentet har Frankrike inte vetorätt.

Vill utvidga påtryckningarna

En betydelsefull anledning till att Marocko ockuperar sitt grannland är för dess rika naturresurser som kan exploateras och säljas till omvärlden. Alla svenska partier och såväl socialdemokratiska som alliansstyrda regeringar har därför röstat nej när EU:s fiskeriavtal med Marocko förhandlats. I svaren på vår enkät, kan vi glädjande nog notera att nästan alla deltagande europaparlamentskandidater vill utvidga denna politik till att även omfatta jordbruksavtal.

Sverige skulle även kunna agera kraftfullare på egen hand. I dag investeras våra gemensamma pensionspengar i verksamhet som kränker folkrätten i Västsahara. De statliga AP-fonderna investerar i företaget Total som exproprierar olja där. De rödgröna kandidaterna vill att AP-fonderna avinvesterar. Något som skulle kunna ske genom ett riksdagsbeslut. Allianskandidaterna däremot tycker att dagens etiska regelverk räcker. Ett regelverk ur vilket AP-fonderna tolkar att det är okej med att utvinna olja från ockuperade territorier.

Mycket stor betydelse

EU:s handelspolitik har mycket stor betydelse för Marockos förutsättningar att fortsätta den folkrättsvidriga ockupationen. Särskilt om den kombineras med kraftfulla insatser vad gäller brott mot mänskliga rättigheter. Svenska europaparlamentariker har tidigare lyckats, och kan också i framtiden lyckas med att sätta stopp för nya avtal mellan EU och Marocko som omfattar de västsahariska grannarna. Sverige har en tradition av att stå upp för mänskliga rättigheter och folkrätten. Vi uppmanar därför de kommande europaparlamentarikerna att fortsätta denna tradition och verka aktivt för att EU ska respektera folkrätten.

Julia Finér

ordförande Emmaus Stockholm

Natasa Mirosavic

ordförande Föreningen Västsahara

Sören Lindh

koordinator VästsaharaAktionen