Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Soraya Post (FI), EU-parlamentariker för Feministiskt Initiativ.
Soraya Post (FI), EU-parlamentariker för Feministiskt Initiativ.

EU måste stoppa det sexuella våldet mot kvinnor

EU-kommissionen och medlemsstaterna har försummat frågan om mäns våld mot kvinnor. Det är dags att ta krafttag för att skydda offren, straffa förövarna och förhindra dessa brott, skriver Soraya Post (FI).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Mäns våld mot kvinnor är Europas största säkerhetsproblem. Enligt Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) har var tredje kvinna i EU utsatts för fysiskt och/eller sexuellt våld efter 15 års ålder och över hälften (55 procent) av alla kvinnor i EU har utsatts för sexuella trakasserier i huvudsak från män, vilket inte minst alla Metoo-upprop visar oss. Ändå står det inte en rad om detta våld i EU:s säkerhetsagenda, den är inriktad på att hantera externa hot och cyberattacker.

Misslyckats med sin uppgift

Under mitt arbete med rapporten om genomförandet av den europeiska skyddsordern (EPO) blev det tydligt att EU-kommissionen och medlemsstaterna har misslyckats med sin uppgift att informera och skydda individer, oftast kvinnor, som har utsatts för våld. Det finns en försummelse från EU-kommissionen och från medlemsstaterna ifråga om mänsklig säkerhet, särskilt när det gäller mäns våld mot kvinnor.

Vi i Feministiskt initiativ ser Europaparlamentet som en viktig plattform till påverkan och samarbete, och vi ser ett stort behov av feminism i EU.

Under nästa mandatperiod vill vi driva frågan om samtyckeslagar enligt svensk modell i hela EU, förbud mot köp av sexuella tjänster samt rätten till fri och laglig abort i hela EU.

Istanbulkonventionen är det mest genomgripande, och det första rättsligt bindande, instrumentet för att bekämpa våld mot kvinnor.

Vi kommer att fortsätta arbeta för att se till att alla EU:s medlemsländer ratificerar Istanbulkonventionen – det första heltäckande instrumentet för att bekämpa våld mot kvinnor och våld i hemmet.

Konventionen erkänner våld mot kvinnor som ett brott mot de mänskliga rättigheterna.

Den är det mest genomgripande, och det första rättsligt bindande, instrumentet för att bekämpa våld mot kvinnor. Den förbinder till exempel undertecknande parter att genomföra åtgärder för att skydda offren, straffa förövarna och förhindra dessa brott.

Grundprincipen med samtyckeslagen är att sex ska vara frivilligt. Det är ett fundamentalt feministiskt ställningstagande – rätten till självbestämmande över sin egen kropp, vilja och sexualitet.

Den 23 maj 2018 antog Sveriges riksdag en samtyckeslag. Den är unik i sitt slag i världen och resultatet av en skarp och organiserad feministisk påverkan från ett aktivt civilsamhälle.

Det är också en fråga som Feministiskt initiativ drivit partipolitiskt. Grundprincipen med samtyckeslagen är att sex ska vara frivilligt. Det är ett fundamentalt feministiskt ställningstagande – rätten till självbestämmande över sin egen kropp, vilja och sexualitet. Om sex inte är frivilligt så är det nu äntligen olagligt. Enligt lagen behöver gärningsmannen inte ha använt sig av våld eller hot eller utnyttjat offrets särskilt utsatta situation. Det är helt enkelt förbjudet att ha sex med en person som inte uttryckligen sagt ja eller aktivt visar att den vill delta.

Denna lagstiftning vill Feministiskt initiativ se för hela EU, och vi kommer att arbeta målinriktat att EU, och alla EU:s medlemsländer, snarast ska införa en samtyckeslag enligt svensk modell. Efter kraftfulla demonstrationer och protester i Spanien har den spanska regeringen lagt fram ett lagförslag till en samtyckeslag av svensk modell och Finland har också börjat titta närmare på den svenska modellen.

Feministiskt initiativ vill att EU tar krafttag mot människohandel och köp av sexuella tjänster genom att kriminalisera köp av tjänster från personer som utsatts för människohandel.

Vi i Feministiskt initiativ vill att EU tar krafttag mot människohandel och köp av sexuella tjänster genom att kriminalisera köp av tjänster från personer som utsatts för människohandel.

Arbetet för att minska människohandel och människor som utnyttjas i prostitution måste fokusera på att förändra en restriktiv migrationspolitik och de diskriminerande, otrygga arbetsvillkor som gör att kvinnor och främst papperslösa inte har några eller väldigt få möjligheter att arbeta och försörja sig.

Arbetet måste också inriktas på att minska efterfrågan och att kraftfullt avvisa idén om mäns rätt att konsumera och exploatera kvinnors, transpersoners, barns och andra mäns kroppar.

Extra utsatta grupper

Enligt FN är över 70 procent av dem som utsätts för människohandel kvinnor och flickor. Papperslösa kvinnor och barn i EU är extra utsatta, inte bara på grund av att de är på flykt från förföljelse, hot, övergrepp, fattigdom, tortyr eller krig i länderna de flytt ifrån, utan även den otrygga situation som medföljer papperslösas status i Europa.

Därför måste en feministisk kamp mot människohandel gå hand i hand med kampen för global jämlikhet och minskad fattigdom. Vi vill att EU ska vara ledande i arbetet för ett internationellt förbud mot köp av sexuella tjänster enligt svensk modell.

Vi kommer självklart även att fortsätta driva frågan om fri och laglig abort.

Vi kommer självklart även att fortsätta driva frågan om fri och laglig abort. De högerextrema och nationalistiska krafterna i Europa attackerar sexuell och reproduktiv hälsa och kvinnors rättigheter då de vill bestämma över kvinnors kroppar.

Vi kommer att fortsätta att motverka dessa odemokratiska krafter såsom vi har gjort under den här mandatperioden i Europaparlamentet och fortsätta vårt arbete med att skydda allas mänskliga rättigheter.

Soraya Post (FI)

EU-parlamentariker för Feministiskt Initiativ