Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Debatten om vapenexporten har traditionellt handlat om en konflikt mellan moraliska värderingar och ekonomiska intressen, där intresset av jobb och en upprätthållen försvarsindustri på hemmaplan ofta fått gå före intresset av fred och mänskliga rättigheter i länder långt borta. Allt fler börjar dock inse att vapen inte är som vilken vara som helst och att konsekvenserna kan bli dödliga om de hamnar i fel händer, skriver Bodil Valero (MP).

EU kan inte längre blunda för oansvarig vapenexport

Debatten om vapenexporten håller på att förändras i och med att terrorfrågorna har kommit högt på agendan. För första gången verkar kopplingen mellan oansvarig vapenexport till tveksamma länder och ökade säkerhetshot mot Europa göras tydlig. Det är bra, och

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Efter terrorattacken på turiststråket La Rambla i Barcelona för knappt en månad sedan handlade inte den spanska debatten om väghinder eller övervakning av extrema rörelser. Diskussionen handlade i stället om att den spanska kungen åkt till Saudiarabien för att sälja vapen, att Saudiarabien betalar moskéer i Europa, att välintegrerade ungdomar på mycket kort tid radikaliseras och att en överväldigande majoritet av imamerna i Spanien inte har rätt utbildning.

Debatten om vapenexporten har traditionellt handlat om en konflikt mellan moraliska värderingar och ekonomiska intressen, där intresset av jobb och en upprätthållen försvarsindustri på hemmaplan ofta fått gå före intresset av fred och mänskliga rättigheter i länder långt borta.

Men med terrorfrågan högt upp på dagordningen ser det nu ut som att det håller på att förändras. För första gången verkar kopplingen mellan oansvarig vapenexport till tveksamma länder och ökade säkerhetshot mot Europa göras tydlig. Allt fler börjar inse att vapen inte är som vilken vara som helst och att konsekvenserna kan bli dödliga om de hamnar i fel händer.

På onsdag den här veckan röstar EU-parlamentet om sitt betänkande kring efterlevnaden av EU:s gemensamma regelverk för vapenexport. Det är en årlig rapport där parlamentet synar fjolårets exportstatistik mot det EU-regelverk som bestämmer vart krigsmateriel får exporteras.

För mig som parlamentets föredragande är det andra året som jag fått chansen att först utforma utkastet och sen leda förhandlingarna med de andra partigrupperna om det slutliga innehållet.

Lätt bryta mot regelverket

EU:s regelverk som består av åtta kriterier anger när vapen får eller inte får exporteras. Det handlar om alltifrån respekten för mänskliga rättigheter och risken för internt förtryck till bevarande av internationell fred och risken för vidareexport och köparlandets förhållande till terrorism. Dessutom ska vapenaffärernas ekonomiska inverkan på utveckling också beaktas, så att vapen inte tar pengar från till exempel viktig infrastruktur eller sociala utgiftsområden i fattiga länder.

På papperet är det ett starkt regelverk som omöjliggör för nästan all vapenexport till konfliktregioner, diktaturer eller länder som grovt kränker mänskliga rättigheter. Men eftersom det är upp till varje land att kontrollera att man följer regelverket, kan länderna i princip obehindrat bryta mot regelverket.

Att flera av de stora vapenexportländerna som Frankrike, Tyskland och Storbritannien dessutom lämnar in ofullständiga eller sena uppgifter om exportstatistiken försvårar också för den demokratiska granskning som EU-parlamentet har i uppgift att göra.

Tre nya förslag

Med utgångspunkt i det innehåller mitt betänkande, förutom en återupprepning av parlamentets krav på vapenembargo mot Saudiarabien, tre förslag som också går i linje med den svenska Krigsmaterielutredningens förslag:

1) Inför demokratiindikatorer för all EU:s vapenexport.

Jag föreslår att EU, likt Sverige, också ska se till en stats demokratiska status inför export och att man ska se till situationen i landet som helhet och inte bara till vad materielen ska användas till som i dagsläget.

2) Öka transparensen och möjliggör bättre granskning.

Nationella parlament måste få bättre insyn och statistiken över genomförda vapenaffärer behöver digitaliseras och göras enkelt tillgänglig för allmänheten online. Det skulle öka transparensen och underlätta granskning och ansvarsutkrävande.

3) Det ska kosta att bryta mot vapenexportreglerna

Jag föreslår att man ser över möjligheterna att utfärda sanktioner, till exempel i form av böter för dem som bryter mot regelverket eller lämnar in ofullständiga uppgifter. Utan rejäla konsekvenser blir det omöjligt att få länderna att följa regelverket.

EU behöver göra stora förändringar för att möta de utmaningar vi står inför. Det gäller inte minst unionens utrikespolitik. För oss gröna är det tydligt att om vi inte i EU lever som vi lär, är det inte bara internationell fred eller bilden av Europa som står på spel, det handlar lika mycket om säkerheten för våra egna medborgare. Därför kan inte EU längre blunda för oansvarig vapenexport.

Bodil Valero (MP)

EU-parlamentariker för Miljöpartiet de gröna