Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.


   <strong id=Karin Karlsbro (L) och Helene Odenjung (L).">
Karin Karlsbro (L) och Helene Odenjung (L).

EU gör Göteborg starkare

Det är mycket tack vare EU som vi Göteborg och Sverige har en sådan hög levnadsstandard.  I den politiska debatten låter det ofta att medlemskapet bara kostar – men i verkligheten är det tvärtom. Studier från EU-kommissionens visar att Sverige tjänar totalt tio gånger så mycket på den inre marknaden som vi betalar i EU-avgift, skriver Karin Karlsbro (L) och Helene Odenjung (L).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Utrikeshandeln är en avgörande drivkraft för Göteborgs ekonomi och tillväxt. Vår välfärd är starkt beroende av både import och av öppna exportmarknader. Efter Andra världskriget bygges det europeiska samarbetet som ett fredsprojekt genom handel. Genom enklare och mer handel mellan människor och företag runt om i Europa skulle Europas länder bygga upp en starkare gemenskap. Det är lika sant i dag. Den gemensamma inre marknaden är grunden i EU-samarbetet och avgörande för EU:s framtid. Friheten att köpa och sälja varor och tjänster utan dyra tullavgifter har stärkt Sveriges konkurrenskraft och gett oss fler valmöjligheter. I Göteborg är det särskilt påtagligt.

Sedan Sverige gick med i EU har det blivit allt enklare och billigare att resa, bo eller göra affärer i andra EU-länder. Svenska företag har i dag tillträde till en marknad med över 500 miljoner konsumenter. Det skapar fler jobb vilket bidrar till tillväxt och konkurrenskraft och i förlängningen till ökade skatteintäkter som bekostar vår gemensamma välfärd.

Vi är starkt beroende av EU

I dag är svensk exportindustri starkt beroende av utvecklingen i Europa. Nästan tre fjärdedelar av Sveriges varuexport går till vår kontinent, där Tyskland är vår största marknad. En stor del av Sveriges totala utrikeshandel som består av stål, fordon samt skogsprodukter som papper, pappersmassa och trävaror passerar varje dag Göteborg. Via Göteborgs hamn sker en daglig trafik till de största europeiska hamnarna.

Den fria handeln med omvärlden har byggt Göteborg starkt genom sekler och så vill vi att det ska fortsätta även i framtiden.

I valet till Europaparlamentet står vi inför ett vägval som handlar om vi ska samarbeta mer eller mindre i Europa i framtiden. Ska vi klara jobben, tillväxten och välfärden så behövs mer samarbete, inte mindre.

Det är nu vi måste stå upp mot unken nationalism och protektionism.

Skapar tusentals jobb i Göteborg

EU:s ekonomiska samarbete, inte minst den inre marknaden, kan inte överskattas. Det är mycket tack vare EU som vi Göteborg och Sverige har en sådan hög levnadsstandard. Handel i hamnen skapar tusentals jobb och finansierar välfärden i Göteborg. Handeln med EU bygger nya förskolor och skolor i Göteborg. Ska Göteborg och Sverige stå starkt i framtiden behövs mer inre marknad. EU måste fortsätta riva de hinder som finns kvar för att den fria rörligheten av varor, tjänster, kapital och människor ska fungera, och det gäller särskilt på tjänsteområdet.

Medlemskapet ger många positiva ekonomiska effekter som aldrig lyfts fram i debatten. Den inre marknaden innebär att företag från Göteborg och Västsverige slipper tullar, hinder och 28 olika nationella produktlagstiftningar till vår största exportmarknad.

Studier från EU-kommissionens visar att Sverige tjänar totalt tio gånger så mycket på den inre marknaden som vi betalar i EU-avgift. I den politiska debatten låter det ofta, från alla andra partier, att medlemskapet bara kostar – men i verkligheten är det tvärtom. Det är ett faktum som är särskilt tydligt här i Göteborg. Den fria handeln med omvärlden har byggt Göteborg starkt genom sekler och så vill vi att det ska fortsätta även i framtiden.

När andra partier gärna pratar om vad EU inte ska göra har Liberalerna idéer om hur unionen kan bli bättre i framtiden. Det är med gemensamma beslut och ett starkt samarbete som vi kan förändra vår framtid.

Hotas av populistisk cocktail

Det frihetliga Europa som byggts på liberala idéer och som höjt vår levnadsstandard hotas av en populistisk cocktail med bland annat nationalism och protektionism som förespråkar tullar och hinder för både människor och varor. Det är krafter som förespråkar en utveckling som innehåller allt vi liberaler ska bekämpa. De är ett hot mot ekonomin, tillväxten och välståndet och därmed också ett hot mot Göteborgs och Sveriges utrikeshandel.

Vi kommer aldrig tillmötesgå dessa krafter för vi vet vad idéer som dessa krafter bygger på en gång gjort mot Europa. Det finns skrivet i historieböckerna och historia bör dessa idéer också förbli.

Det är därför som Liberalerna säger mer samarbete, öppenhet och Ja till en europeisk framtid.

Karin Karlsbro (L)

toppkandidat för Liberalerna i Europaparlamentsvalet

Helene Odenjung (L)

kommunalråd i Göteborg