Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ibrahim Baylan (S), samordnings- och energiminister och Ann-Sofie Hermansson (S), kommunstyrelsens ordförande Göteborg.

Ett tryggt samhälle är ett samhälle som håller ihop

Vi får aldrig acceptera att de kriminella begränsar vår frihet eller påverkar våra liv. Därför satsar regeringen stort på att bekämpa brott och öka tryggheten i samhället – även i Göteborg, skriver Ibrahim Baylan (S) och Ann-Sofie Hermansson (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Att öka tryggheten är den viktigaste politiska uppgift som vi nu står inför. Tryggheten är basen för så mycket annat. Det är först när tryggheten är säkrad som alla kan nå sin fulla potential och hela samhället kan fungera som det ska. Därför satsar vi på att steg för steg bygga upp ett starkare trygghetsarbete i Göteborg och hela Sverige.

En viktig del i trygghetsarbetet är brottsbekämpningen. Vi får aldrig acceptera att de kriminella begränsar vår frihet eller påverkar våra liv. Den som väljer en kriminell livsstil och begår brott ska möta hårda och tydliga konsekvenser. Den som väljer att lämna en brottslig bana ska, å andra sidan, få en ärlig chans att hitta vägen ut ur kriminaliteten.

Ett 30-tal straffskärpningar

På det nationella planet har regeringen under mandatperioden agerat aktivt i dessa frågor. Ett 30-tal straffskärpningar har gjorts. Polisens resurser har utökats. Fram till år 2020 får polismyndigheten sju miljarder i extra tillskott – nästan dubbelt så mycket som de begärde. Lokalt gör Göteborgspolisen ett utmärkt jobb. De har tagit ett hårdare grepp om de kriminella gängen och har förstärkt insatserna mot knarkhandeln – som är en motor för den organiserade brottsligheten.

Men själva brottsbekämpningen räcker inte. Vi måste även bekämpa brottens orsaker. De långsiktigt förebyggande insatserna är avgörande för att kunna skapa trygghet. Där är den grundläggande utmaningen att bygga ett samhälle som håller ihop. Sverige och Göteborg lider i dag av för stora klyftor. Mer behöver göras för att minska segregationen och öka jämlikheten. I ett samhälle där alla ges åtminstone skapliga förutsättningar och där ingen riskerar att lämnas vind för våg – där ökar tryggheten samtidigt som kriminaliteten marginaliseras.

På det nationella planet gör regeringen därför en ny långsiktig satsning för att minska klyftorna i Sverige. I år satsas 500 miljoner kronor – en summa som sedan stiger till 2 500 miljoner kronor per år. Syftet är att öka kraften och kontinuiteten i de åtgärder som kommunerna vidtar för att öka sammanhållningen. Regeringen gör även flera andra satsningar som påverkar Göteborg:

* Staden får cirka 380 miljoner kronor via de statliga ”välfärdsmiljarderna” för att stärka välfärden.

* Nio Göteborgsskolor ingår i den statliga satsningen ”Samverkan för bästa skola”, där skolor med tuffast förutsättningar får stöd för att höja kunskapsresultaten.

* Statliga medel för att rusta upp utemiljöerna går till fem utsatta områden i Göteborg.

* Statliga medel går även till att anställa idrotts- och ungdomsledare samt till kulturverksamheter i bland annat Hammarkullen, Bergsjön och Biskopsgården.

* Inom det statliga investeringsstödet till hyresbostäder har så långt dryga 60 miljoner kronor fördelats till byggprojekt i Göteborg.

På det lokala planet får den långsiktiga storsatsningen Jämlikt Göteborg allt bättre fäste i staden. Ett ambitiöst program för det fortsatta arbetet, 2018–2026, är klart. Det handlar om att ge alla barn en god start i livet och förutsättningar att klara sig bra i skolan, om att skapa möjligheter för unga och vuxna att få ett jobb samt om att skapa hållbara och hälsosamma livsmiljöer för alla. Regeringens jämlikhetsrelaterade åtgärder passar utmärkt in i Jämlikt Göteborg.

Trygghetsarbetet ger effekt

Detta kompletteras av mer trygghetsinriktade insatser. Trygg i Göteborg-modellen, som finns i varje stadsdel är ett tätt samarbete mellan polisen, stadsdelsförvaltningen och andra aktörer för ökad trygghet. Extrasatsningar görs på bland annat avhopparverksamhet och samordningen mot våldsbejakande extremism inom ett större trygghetspaket. Ett nytt Purple Flag-initiativ går ut på att skapa en mer dynamisk kvällsekonomi – och därmed ökad trygghet – i city. Det finns flera indikationer på att trygghetsarbetet ger effekt. Exempelvis ser antalet skjutningar i Göteborg, som haft en nedåtgående trend sedan 2013, ut att ha minskat ytterligare under 2017.

Ett tryggt samhälle är ett samhälle som håller ihop. Därför har vi ett tydligt jämlikhetsfokus när vi nu trappar upp trygghetsarbetet. I stället för att välja skattesänkningar och nedskärningar vill vi göra samhället starkare. Den svenska modellen ska utvecklas – inte avvecklas.

Ibrahim Baylan (S)

samordnings- och energiminister

Ann-Sofie Hermansson (S)

kommunstyrelsens ordförande Göteborg