Jag besökte själv Römosseskolan för ett par år sedan och möttes av undervisande lärare i heltäckande ansiktsslöja, niqab. Vilket inte är möjligt ens i flera muslimska länder, skriver debattören.
Jag besökte själv Römosseskolan för ett par år sedan och möttes av undervisande lärare i heltäckande ansiktsslöja, niqab. Vilket inte är möjligt ens i flera muslimska länder, skriver debattören. Bild: Anders Ylander

Ett svek att inte lyckas porta islamister från svenska skolor

Att det från politiskt håll har varit så svårt att få stopp på islamisters verksamhet inom det svenska skolväsendet är ett underbetyg, skriver Sofie Löwenmark, stiftelsen Doku.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Hur många islamiska grundskolor finns det i landet? Det intressanta med frågan är att ingen kan svara på den. Inte ens Skolinspektionen. För säkerhets skull hörde jag mig för hos deras presstjänst inför den här texten. Svaret löd som väntat: nej. Det är nämligen inte obligatoriskt att anmäla en skola som konfessionell.

Vad vi däremot känner till är de islamistiska förskolor och grundskolor som stängts de senaste åren. Gemensamt för dem är våldsbejakande islamistiska kopplingar och att Säpo i varje enskilt fall yttrat sig inför Skolinspektionens beslut.

Tvångsstängning i Göteborg

Den senast skolstängningen är Römosseskolans tre enheter i Göteborg. Beslutet har främst grundats på styrelsens bristande förmåga att kontrollera ekonomin. Bland annat har den tidigare rektorn slussat skolans elevpengar till Somalia där han själv driver ett islamistparti.

ANNONS

Jag besökte själv Römosseskolan för ett par år sedan och möttes av undervisande lärare i heltäckande ansiktsslöja, niqab.

Att det redan 2011 rapporterades om att skolan tvingat alla flickor att berätta inför klassen när de hade mens för att sedan kunna uteslutas ur bönen ledde inte till att Skolinspektionen tog nycklarna från ledningen. 20 år av könssegregerad undervisning var också tillåtligt. Jag besökte själv Römosseskolan för ett par år sedan och möttes av undervisande lärare i heltäckande ansiktsslöja, niqab. Vilket inte är möjligt ens i flera muslimska länder.

”Undermålig utbildning”

”Sammantaget bedömer Säkerhetspolisen att en fortsatt verksamhet i nuvarande form innebär att barnen på skolan, inte bara riskerar att få en undermålig utbildning, utan också riskerar att utsättas för radikalisering och rekrytering till miljöer som accepterar våld eller brottslighet som metod för politisk förändring”.

Meningen är ett utdrag från Säpos yttrande för Nya kastets dåvarande skola i Gävle. Det är ett gigantiskt underbetyg att Säpo behöver bevaka barnens intresse av att inte tvingas utsättas för islamism i skolmiljön.

För även om skolor till sist stängts ned har det tagit lång tid och krävt yttranden från Säpo. Under tiden har eleverna utsatts för just det som Säpo varnar för i citatet ovan.

I dag är bevakningen av grundskolor med islamistiska inslag förmodligen bättre och tjänstemännens mod nog större. Det är förstås bra och innebär också att det är svårare att starta och bedriva sådana avarter till skolverksamhet.

ANNONS

Utbrett problem

Men det har medfört att islamisterna flyttat ned sina ansträngningar både en och två våningar. Vi talar om förskolor och pedagogisk omsorg, alltså daghemsverksamhet. I Göteborg har problematiken med islamister som driver sådan verksamhet varit stor. Förskoleförvaltningen som ansvarar för tillstånd och tillsyn har kompetenta tjänstemän som har sett till flera enheter lagts ned. Men finns den kompetensen bland tjänstemän och politiker i landets alla kommuner?

Pedagogisk omsorg är ett gissel för landets utsatta områden – och därmed för barnen. Det handlar om betydligt mer än att just islamister bedriver verksamheter. Kvalitetskraven är betydligt lägre än hos förskolor och språkförbistringen hos många dagmammor ger barnen usla framtida förutsättningar. Den tenderar också att bli en kvinnofälla för utlandsfödda som kan försörja sig på att passa grannars barn inom egna väggar. En dagmamma kan dessutom räkna in egna barn i sin verksamhet. Inlåsningseffekten är uppenbar.

Aktörer som bolaget Ströms slott knyter upp invandrarkvinnor som dagmammor och lockar föräldrar att avgiftsfritt få sätta barn där. Kvinnorna får betalt för egna barn förutsatt att de tar in lika många till. Bolaget har under åren fått återkommande kritik från flera kommuner om att dagbarn inte lär sig tillräckligt bra svenska.

Ströms slott har visat sig ha överseende med just islamism. När Göteborgs stad stängde den islamistkopplade förskolan Lär och Lek dök bolaget upp med verksamhet inom pedagogisk omsorg. Lokalen var densamma, personalen och till stor del barnen likaså. Det kunde ske för att regler och krav är lägre än för förskoleverksamhet. En rädsla skapades i området när extremistkopplade personer bland annat knackade dörr med kommunens blankett i handen och bad om att få barn inskrivna.

ANNONS

Etableringsstopp

En statlig utredning föreslog nyligen ett etableringsstopp för familjedaghem. Det är den sortens tydlighet som behövs från staten för att vi ska kunna bli av med skol- och omsorgssystem som riskerar att skada barn i utsatta områden som redan har det nog besvärligt i den segregerade kontext som många av dem lever i.

Regeringen vill dock inte se något etableringsstopp utan har istället ett föreslagit ett antal regelskärpningar. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Att det från politiskt håll har varit så svårt att få stopp på islamisters verksamhet inom det svenska skolväsendet är ett underbetyg.

Ord om att bryta segregationen ekar tomma så länge vi har en skolsituation som är så illa däran att den har hamnat på Säpos bord.

Själva syftet med deras verksamheter är att agera grindvakter så att barnen och eleverna i så liten utsträckning som möjligt kommer i kontakt med övriga delar av det svenska samhället. Ord om att bryta segregationen ekar tomma så länge vi har en skolsituation som är så illa däran att den har hamnat på Säpos bord.

Sofie Löwenmark, journalist och en av grundarna av stiftelsen Doku, som granskar den våldsbejakande islamistiska miljön i Sverige.

LÄS MER:Skolinspektionen stänger Römosseskolan

LÄS MER:Förskolan Römosse tvångsstängs

LÄS MER:Stäng Römosseskolan – granska liknande skolor

ANNONS