Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ny växel. Nu växlar vi upp arbetet för att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att forma samhället och sina egna liv, skriver Stefan Löfven (S) och Åsa Regnér (S).

Ett samlat grepp för mer jämställdhet

När den nya Jämställdhetsmyndigheten invigs i Angered i dag så innebär det att arbetet med jämställdhetsfrågorna blir både effektivare och mer fokuserat. I stället för tillfälliga satsningar och projekt ska vi få mer samordning och fokus på att skapa långsiktiga förändringar, skriver Stefan Löfven (S) och Åsa Regnér (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I dag invigs Jämställdhetsmyndigheten i Göteborg, en myndighet som länge varit efterfrågad och har ett stort stöd från yrkesverksamma, organisationer och enskilda.

Sverige har kommit en bra bit i jämställdhetsarbetet. Kvinnor och mäns lika möjligheter och rättigheter i samhället är en bärande del av den svenska modellen. Det har varit en lång kamp och den fortsätter i dag: Från engagemanget för kvinnors rösträtt i början av förra seklet, till kampen för rätten till abort och en utbyggd förskola på 1970- och 80-talen. I dag är metoo-uppropen en del av samma rörelse med krav på förändring.

Utveckla den svenska modellen

Vi accepterar inte att utvecklingen mot lika rättigheter och möjligheter för kvinnor och män gör halt. Den svenska modellen med höga jämställdhetsambitioner ska utvecklas, inte avvecklas. Det finns orättfärdiga löneskillnader mellan kvinnor och män, skillnader som också bidrar till kvinnors lägre pensioner. Kvinnor tar ett orimligt stort ansvar för det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck begränsar friheten för flickor och kvinnor i vårt land.

Jämställdhetsarbetet får inte fastna i projekt.

Det är inte endast en jämställdhetsmyndighet som kan förverkliga målet att kvinnor och män ska ha lika rättigheter och möjligheter. Den uppgiften är bredare än så. Politik, parterna, det civila samhället och var och en av oss måste bidra för att nå dit. Beslutet att skapa Jämställdhetsmyndigheten, som invigs i Angered i dag, är en viktig pusselbit i ett större arbete som regeringen bedriver. Under våra drygt tre år som regering har vi vidtagit en rad åtgärder:

  • Vi har reformerat föräldraförsäkringen för att underlätta för män och kvinnor att dela på ansvaret för barn.
  • Vårdnadsbidraget, som innebar att främst kvinnor fick bidrag för att vara hemma med sina barn i stället för att arbeta och låta barnen ta del av förskolan, avskaffade vi.
  • Vi har skärpt regler som innebär att arbetsgivare varje år ska kartlägga löneskillnader mellan kvinnor och män. Därigenom blir det möjligt att hitta och rätta till osakliga skillnader.
  • Från och med årsskiftet börjar en stor satsning på förlossningsvården som finns i regeringens budget att gälla.
  • Bostadstillägget, det särskilda bostadstillägget och äldreförsörjningsstödet höjdes vid årsskiftet. 75 procent av de som påverkas av höjningarna är kvinnor.
  • Vi har satsat en miljard kronor för att motverka mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck.
  • Vi har lagt fram en ny sexualbrottslag som bygger på principen om samtycke. Vi föreslår också skärpt straff för grov våldtäkt.

Jämställdhetspolitiken har hittills varit fördelad på många myndigheter. Det har inneburit ett splittrat arbete med bristande möjligheter för uppföljning och samordning. Helt enkelt dåliga förutsättningar för långsiktig samhällsförändring. Detta trots mångas ovärderliga arbetsinsatser. Många gånger har tillfälliga satsningar och projekt fokuserat på vad som har varit möjligt att göra under en begränsad period, snarare än vad som hade varit bäst att göra för att nå varaktiga resultat. Jämställdhetsarbetet får inte fastna i projekt.

Samla och sprida kunskap

Nu samlar vi kunskap och ansvar för jämställdhetspolitiken hos en myndighet. Arbetet blir mer fokuserat och effektivare. Myndigheten kommer att främja ett systematiskt, sammanhållet och effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken på alla nivåer i samhället, såväl nationellt som regionalt och lokalt. Den ska stödja andra statliga myndigheter i deras arbete och samla och sprida kunskap baserad på forskning och beprövad erfarenhet.

Regeringen har redan gett den nya Jämställdhetsmyndigheten i uppgift att samla och sprida kunskap om sexuella trakasserier efter metoo. Myndigheten har även i uppdrag att se över viktiga jämställdhetsfrågor som tenderar att glömmas bort, till exempel funktionshindrade kvinnors ekonomiska situation.

Regeringen växlar upp arbetet för att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att forma samhället och sina egna liv.

Stefan Löfven (S)

statsminister

Åsa Regnér (S)

jämställdhetsminister