Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Så sent som i mars i år, innan pandemin, fanns fortfarande ingen konkret plan för hur vården vi levererar ska tas över av andra vårdenheter, skriver debattören. Bild: Hasse Holmberg/TT
Så sent som i mars i år, innan pandemin, fanns fortfarande ingen konkret plan för hur vården vi levererar ska tas över av andra vårdenheter, skriver debattören. Bild: Hasse Holmberg/TT

Ett misstag att ta bort ortopeden på Lundby sjukhus

Vid årsskiftet flyttas all vård på ortopedienheten på Lundby sjukhus till sjukhusen i väster – som redan innan coronakrisen inte klarade sina uppdrag. Låt oss fortsätta att leverera högkvalitativ vård till dess att de nya sjukhusen står färdiga, skriver Truike Thien, överläkare i ortopedi och medicinsk ansvarig läkare på ortopedienheten på Capio Lundby sjukhus.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Sedan många decennier har ortopediverksamheten vid Lundby sjukhus varit en självklar del av vårdutbudet i VG-Regionen och viktig för Hisingsbornas tillgång till effektiv och högkvalitativ offentligt finansierad ortopedisk specialistsjukvård. Patienter kommer på remiss från primärvården eller företagshälsovården men kan också söka vård med egenremiss. Vi har korta ledtider och väntetiderna till mottagningen och operation överskrider aldrig mer än två till sex veckor. På vår lilla enhet utför vi årligen 4750 läkarbesök, cirka 1000 större operationer och ungefär 1100 mindre ingrepp. Rehabenheten bidrar dessutom med runt 8000 besök. I ett flertal år har vi varit den femte kliniken i Sverige när det gäller antal utförda korsbandsoperationer.

Anpassat efter corona

Vår lilla enhet tuffar på även under nu coronapandemin och vi har trots högre sjukfrånvaro även bland vår personal, kontinuerligt lyckats anpassa verksamheten. Snarare än att dra ner har vi växlat upp och utöver vårt vanliga uppdrag lyckats skapa utrymme för en del av den subakuta ortopedin från andra sjukhus i regionen där mycket vård stått på vänt på grund av pandemin.

Efter ett tidigare politiskt beslut ska all den vård vi utför på ortopedienheten bort från Lundby Sjukhus vid årsskiftet.

För snart tio år sen gjordes en utredning gällande sjukvården i Storgöteborg och det ritades en karta över Göteborgs Sjukvård för år 2026. Högsbo specialistsjukhus skulle byggas liksom ett helt nytt sjukhus i Frihamnen. Det fanns enligt utredningen inget behov längre att ha ortopedi, urologi och gynekologi vid just Lundby sjukhus. Kartan har sedan dess legat till grund för all upphandling av sjukvården i Göteborg – trots att sjukhuset i Frihamnen inte blev verklighet och trots att Högsbo specialistsjukhus tidigast står färdigt år 2024, och ett nytt sjukhus på Hisingen vid Wieselgrensplatsen tidigast 2028. Ortopedi, urologi och gynekologi finns inte med i avtalet för av vården vid Lundby sjukhus från den 1 januari 2021 och således finns ingen sådan verksamhet på Hisingen efter årsskiftet.

Ortopediverksamheten på Lundby sjukhus ska splittras och lyftas över till sjukhusen i väster – som redan innan coronakrisen slog till inte klarade sin budget eller sina årliga uppdrag på grund av ineffektivitet och kompetensbrist.

Ingen plan för vården

Så sent som i mars i år, innan pandemin, fanns fortfarande ingen konkret plan för hur vården vi levererar ska tas över av andra vårdenheter. Det finns i skrivande stund heller ingen tydlighet i frågan. Sjukhusen i väster och Sahlgrenska har i flertal år haft möjligheten att fixa en effektiv sjukvård och en konkret plan, utan att lyckas. Situationen blir inte lättare nu, när vårdskulden och vårdköerna växer under den pågående pandemin. Är det verkligen realistiskt att tro att det då finns utrymme vid sjukhusen i väster och inom SU för patienterna som inte längre kan få vård hos oss?

Under de sista åren har diverse vårdinstanser i regionen haft svårt att klara vårdgarantin. Då har vi på Capio Lundby sjukhus kunnat hjälpa till, eftersom vi regelbunden har överkapacitet och precis som sjukhusen i väster är en del av den offentligt finansierade sjukvården. Det känns tvivelaktigt att det plötsligt skulle finnas kapacitet för ett omvänt patientflöde.

Vi är en av de få enheter i regionen som klarar sitt uppdrag, år in år ut, med rapporterad hög patientnöjdhet.

Det går mycket snabbt att avveckla en välfungerande vårdenhet men det tar desto längre tid att bygga upp en ny. Vi har en viktig funktion i ett flertal vårdkedjor i regionen, samarbetar med Riksidrottsuniversitet och idrottsgymnasium liksom med sjukgymnaster och vårdcentraler i socialt utsatta områden på Hisingen, och med Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus. Vi är en uppskattad utbildningsplats och trivs stort med att utveckla den ortopediska sjukvården. Vi är stolta över att leverera effektiv och högkvalitativ vård genom att följa hela patientens vårdförlopp från inkommande remiss till rehab efter operation. Det märks, för vi har nöjd personal, låg personalomsättning och lägre sjukfrånvaro jämfört med sjukhusen i väster. Dessutom är vi en av de få enheter i regionen som klarar sitt uppdrag, år in år ut, med rapporterad hög patientnöjdhet.

Går inte att dra tillbaka beslutet

Ett antal felaktiga beslut på såväl politisk som tjänstemannanivå längre tillbaka i tiden har lett till situationen vi befinner oss i just nu. Tyvärr har det visat sig att det inte finns någon juridisk möjlighet att dra tillbaka tidigare beslut på felaktigt underlag kring vårdutbudet på Lundby Sjukhus och på Hisingen. Kartan som ritades över sjukvården för Göteborg 2026 stämmer inte längre och coronapandemin har gett upphov till en snabbväxande vårdskuld.

Än så länge, men bara fyra månader till efter sommaren, finns ortopedin kvar vid Lundby Sjukhus. Är det inte läge att åberopa force majeure? Vore det inte enklast att låta ortopedienheten vid Lundby sjukhus fortsätta att leverera vård till invånaren på Hisingen och i Göteborg med omnejd, i alla fall till Högsbo specialistsjukhuset är på banan och det nya sjukhuset vid Wieselgrensplatsen står färdigt?

Kapacitet och kompetens finns redo på Capio Lundby sjukhus.

Truike Thien, MD, PhD, överläkare i ortopedi och medicinsk ansvarig läkare på ortopedienheten på Capio Lundby sjukhus