Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ett grundskott mot ungas inflytande och trygghet

Stadsdelsnämnden i Västra Göteborg föreslår att budgeten som omfattar en meningsfull fritid och ett demokratiskt inflytande för unga ska minskas med tre miljoner kronor. Konsekvenserna vore förödande, skriver Rasmus Djerf.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Den 15:e januari ska det beslutas om hur budgeten för Västra Göteborg 2019-2022 ska se ut. Inom ”Sektor Samhälle och Kultur” finns förslag att antingen:

● Stänga ner El Sistema eftersom stadsdelsnämnden inte längre har ansvar över denna.

● Dra in en enhetschef och minska undervisningen för kulturskolan.

● Stänga ner fritidsgården Lokal 426 och flera demokratiska möjligheter för unga som Demokratidagen, Tynneredsdagen och Medborgarkontoret.

Konsekvenserna av ett sådant beslut vore förödande eftersom så många unga i stadsdelen påverkas av detta.

I nämndens egen konsekvensanalys står det att: “Nedläggning av demokratifrämjande åtgärder som Tynneredsdagen, Demokratidagen och Medborgarkontoret påverkar stadsdelens uppdrag att främja medborgarnas möjlighet att delta i demokratiska processer och att minska utanförskap.”

Av bara detta förstår man hur viktiga de här funktionerna är. Om vi tar Demokratidagen så handlar det inte bara om att “främja medborgarnas möjlighet att delta i demokratiska processer” utan det handlar även om engagemang, inspiration och rätten att få vara den man är. Om politikerna i Västra Göteborg röstar för att ta bort en sån här dag av unga för unga, vars budget egentligen inte motsvarar någon jättestor besparing, kommer stadsdelen att sjunka ner ännu mer vad det gäller inflytande för unga vilket vore katastrofalt.

Lokal 426 har även rastöppet flera dagar i veckan för att eleverna på Påvelundsskolan 7-9 ska ha något att göra under de långa rasterna och håltimmarna som förekommer till stor del på grund av lärarbristen.

Att stänga ner fritidsgården Lokal 426 vore ogenomtänkt inte bara genom att “förslaget att lägga ned fritidsgårdar ger minskade förutsättningar att arbeta mot alkohol och droganvändning”, som det står i konsekvensanalysen, utan även för att många unga söker sig till fritidsgården för att vara med folk och känna att de tillhör en grupp. Lokal 426 har även rastöppet flera dagar i veckan för att eleverna på Påvelundsskolan 7-9 ska ha något att göra under de långa rasterna och håltimmarna som förekommer till stor del på grund av lärarbristen. Alltså är Lokal 426 ett ställe som ger unga i stadsdelen en mer meningsfull fritid och en trygghet.

Något mer som ger ungdomar i stadsdelen en mer meningsfull fritid är Kulturskolan och El Sistema. I Kulturskolan får barn och unga mellan 6 och 19 år spela instrument, dansa, måla, sjunga, filma, spela teater och göra mycket annat kul. Kulturskolan ger möjligheten att utvecklas i olika estetiska ämnen.

Det skulle vara helt ologiskt att dra in en enhetschef och minska Kulturskolans undervisning eftersom det bara skulle göra köerna längre.

Tyvärr är köerna redan väldigt långa och det här är något som Göteborgs stad har som mål att jobba bort. Därför skulle det vara helt ologiskt att dra in en enhetschef och minska Kulturskolans undervisning eftersom det bara skulle göra köerna längre. Det skulle också som stadsdelsnämnden själv skriver “Ge ett kortsiktigt ekonomiskt resultat men en långvarig negativ effekt för verksamheten”.

Att stänga ner El Sistema skulle även det vara dumt, men här har inte stadsdelsnämnden längre ett ansvar över “kompensatoriska insatser i förskola och skola” eftersom den relativt nyöppnade grundskoleförvaltningen har hand om detta. Därmed skulle det vara en bra lösning att El Sistema fortsätter som förut men att grundskoleförvaltningen tar hand om den ekonomiska delen.

Alla som läser och påverkas av det här, snälla agera!

Rasmus Djerf

15 år, Påvelundsskolan 7-9