Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Allvarligt. Vi vet redan nu att minst 40 kooperativ kommer att tvingas stänga innan sommaren nästa år. De första planerar att redan nu varsla för att stänga i februari, skriver debattörerna.
 Bild: Anders Ylander
Allvarligt. Vi vet redan nu att minst 40 kooperativ kommer att tvingas stänga innan sommaren nästa år. De första planerar att redan nu varsla för att stänga i februari, skriver debattörerna. Bild: Anders Ylander

Ett grundskott mot den fria förskolan

Framtiden ser dyster ut för de fristående förskolorna i Göteborg. En ny bidragsmodell, signerad stadens förskolenämnd, kommer om den genomförs vid årsskiftet att innebära en katastrof. Redan nästa år kan vi komma att se en massnedläggning av fria förskolor – och upp till 5 000 barn kan förlora sin vardagstrygghet, skriver Peter Andersson-Piltz och Mimmi von Troil, Fria förskolor.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I dag får fristående förskolor ett genomsnittsbidrag per barn. Det betyder att fristående förskolor får ett lägre bidrag per heltidsbarn i verksamheten, något som de fria förskolorna har accepterat eftersom det för det mesta har varit möjligt att planera ekonomin och verksamheten på ett långsiktigt hållbart sätt.

Enligt den nya modellen ska genomsnittsbidraget tas bort och ersättas av ett bidrag för den faktiska tid barnen är i förskolan. Om föräldrar blir arbetslösa eller föräldralediga – något som ju är mycket vanligt och svårt för förskolorna att planera för – förlorar barnen rätten till en heltidsplats och bidraget minskas drastiskt, med upp till 62 procent!

Vi talar om en ekonomisk katastrof som kommer att drabba de fria förskolorna vid årsskiftet

Oförutsägbarheten i modellen innebär att kooperativen helt kommer att sakna möjligheter att planera ekonomin. Dessutom förändrar kommunen åldersindelningen, vilket innebär att de fria förskolorna förlorar 25 procent av bidragen för alla tre-åringar som är inskrivna i förskolan. Sammantaget talar vi om en ekonomisk katastrof som kommer att drabba de fria förskolorna vid årsskiftet.

Kan inte ta emot fler barn

Varför gör då Göteborgs stad så här?

FSO Fria förskolor har granskat processen och följande scenario ter sig allt mer sannolikt:

Göteborg har svårt att klara platsgarantin som är fyra månader. Kommunens största utmaning är lokalbristen. Kommunstyrelsen fick i april i år en rapport där man talar om att det behövs en ekonomisk styrmodell som stimulerar de fria förskolorna att ta emot fler barn.

Utan att vara konspirationsteoretiker innebär den beslutade resursfördelningsmodellen att kooperativen ska tvingas ta emot fler barn för att kunna överleva ekonomiskt – något som för många är en omöjlighet eftersom lokalerna inte räcker till.

Planen slår dock oroväckande fel. Vi vet redan nu att minst 40 kooperativ kommer att tvingas stänga innan sommaren nästa år. De första planerar att redan nu varsla för att stänga i februari.

Göteborgs stad måste, om man värnar de allra minsta barnen, genast riva upp den nya resursfördelningsmodellen för att de fria förskolorna i staden ska överleva.

Peter Andersson-Piltz

ordförande FSO Fria förskolor

ordförande föräldrakooperativet Snäckskalet

Mimmi von Troil

vd FSO Fria förskolor