Claes Westberg (VV), partiledare, Vägvalet
Claes Westberg (VV), partiledare, Vägvalet

Ett effektivare, öppnare och mänskligare Göteborg

Vägvalet utmanar alla att tänka i nya banor. Tillsammans kan vi så mycket bättre än vad de övriga partierna lyckats med under alla år. Vi fokuserar på fem områden som kan bli ett lyft för Göteborg, skriver bland andra Claes Westberg (VV).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Kommunvalet 2018

I morgon: Socialdemokraterna

Många är ense om att det politiska ledarskapet i Göteborgs kommun behöver förnyas. Socialdemokraterna har styrt staden i 24 år. Detta är samtidigt ett underbetyg till oppositionen som ofta satt sig i knät och gjort upp med S om stora beslut som löper över flera mandatperioder.

I ett sådant politiskt samförståndsklimat och upprepade kommunala skandaler är det egentligen bara en tidsfråga innan nya partier föds. Vägvalet bildades 2010 när övriga partier, trots löften om det motsatta, tvingade på medborgarna trängselskatt. I dag är partiprogrammet 50 sidor och vi går till val för tredje gången.

Vägvalet har identifierat fem fokusområden inför valet: Trafik, demokrati, bostäder, omsorg och ekonomi.

ANNONS

Trafik. Redan inför valet 2010 såg vi att Västlänken var något som borde förpassas till papperskorgen. Då kände få till tågtunneln till Haga. Nu är göteborgarna mer insatta och vi bildar en majoritet i ”gatans parlament”. Men din röst behövs också i valet för att vi ska kunna påverka och helst stoppa bygget tillsammans med andra partier. Alla politiska beslut går att ändra.

Den planerade linbanan över älven blir nästa strid. Även här handlar det om miljardbelopp och hela projektet kan liknas vid ett experimentbygge och en lek med våra gemensamma skattepengar.

För pengarna som sparas vill Vägvalet i stället utveckla den existerande kollektivtrafiken. Förbindelsen mellan Stigbergstorget och Lindholmen, planerad till efter 2035, borde kunna byggas inom halva tiden.

Vi vill införa nolltaxa på spårvagnar och bussar under lågtrafik. Detta för att fördela antalet resenärer jämnare över dygnet. Då utnyttjar vi fordonen bättre och slipper bygga ut kapaciteten under högtrafik. Spårvagnstrafiken ska behållas i Göteborgs ägo. Tvärtemot vad S och M kommit överens om.

Vidare vill vi satsa mer på cykelbanor och man ska även i framtiden kunna gatuparkera nära bostaden och inte tvingas in i dyra p-hus längre bort. P-avgifterna ska återställas till en rimlig nivå. Vi avsätter extra medel för underhållet av eftersatta gator och cykelbanor.

ANNONS

Demokrati. Sveket efter folkomröstningen finns kvar som en obehandlad varböld hos många. Göteborgs politiker får dåliga förtroendesiffror i de årliga mätningarna. Göteborgsförslaget, som är ett sätt för medborgaren att på stadens webbsida lämna egna förslag till politikerna, var ett försök i rätt riktning. Tyvärr blockerar de nära 100 procent av de förslag som göteborgarna lagt.

Vägvalet vill avskaffa stadsdelsnämnderna och i stället införa sociala distriktsnämnder och samordna resursnämndsfunktionerna i en enda social centralnämnd. Verksamheten ska dock finnas kvar i stadsdelarna.

Göteborg är Sveriges mest bolagstäta kommun. Det är näst intill omöjligt att ta reda på vad som sker i dotterbolag långt ner i organisationen. Därför ska antalet bolag minskas.

Vi vill också utveckla biblioteken till mötespunkter och till att bli moderna mediatek.

Unga ska få större inflytande än i dag via Ungdomsfullmäktige.

Bostäder. Vägvalet vill bevara stadens siluett och karaktär med inte alltför många höga hus som byggs alldeles för tätt. Vi har gått från att bygga flerbostadshus med 3–6 våningar till det dubbla antalet. Denna utveckling måste begränsas eftersom det också finns nackdelar med en så komprimerad stad. Nuvarande trend där Miljöpartiet driver på att bebygga parker och grönområden är inte heller önskvärd.

Göteborg måste också bygga fler småhus och billigare hyresrätter. Mindre byggare måste få bygga och samtidigt ska takten på markanvisningar öka. Vi slår också ett slag för ”byggemenskaper” och vill utreda om det går att återstarta egnahemsrörelsen.

ANNONS

Omsorg. Barnen är viktiga. Barnomsorgen ska kvalitetssäkras och antalet barn i förskolans barngrupper ska minskas. Köerna till förskolan ska bort en gång för alla.

Betygsnivån skiljer mycket mellan olika skolor. Den nyinrättade centrala skolnämnden bör få i uppdrag att sätta in motverkande åtgärder. Staden måste också följa upp elevhälsan hos unga. Vi vill inrätta nya familjecentraler för unga upp till 18 år som ett komplement till att förbättra nuvarande skolhälsovård.

All äldreomsorg ska baseras på individuella behov och önskemål. Prognoser visar att vi måste öka takten i byggandet av äldreboenden. Köerna är redan i dag för långa. När en äldre människa ansöker om att flytta till äldreboende är skälen oftast väldigt starka. Om någon nekas plats kan man inte säga att valfrihet råder inom äldreomsorgen.

Ekonomi. Göteborgs ekonomi är i obalans. För att slippa höja skatten ett valår, begär de rödgröna att de kommunala bostadsbolagen betalar högre utdelning till kommunen. Med en låneskuld på 45 miljarder är staden en av landets högst belånade kommuner både totalt och per invånare. Vägvalet vill åskådliggöra vad skattemedlen går till. Efter valet krävs en grundlig analys av vad kommunen ska prioritera (till exempel skola och omsorg) och vad man inte ska slösa på (vattenspelet vid Stadsbiblioteket).

ANNONS

Den 9 september avgör du om Göteborg ska fortsätta i samma färdriktning som de senaste åren. Vägvalet utmanar alla att tänka i nya banor. Tillsammans kan vi så mycket bättre.

Claes Westberg (VV)

partiledare, Vägvalet

Theo Papaioannou (VV)

gruppledare

Catarina Pettersson

partiombudsman, Vägvalet

Marie-Louise Bergström

styrelseledamot, Vägvalet

Martin Forsell (VV)

ersättare kommunfullmäktige, Vägvalet

Samtliga kandiderar till Göteborgs kommunfullmäktige

ANNONS