Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Den politik som du, Mattias Karlsson (SD), och dina kompisar bedriver är inte främlingsfientlig – den är medborgarfientlig, skriver Mozhgan Jalali apropå, Karlssons utspel i SVT:s Agenda om brottsstatistiken i söndags.

Etnisk bakgrund hör inte hemma i brottsstatistiken

Sverigedemokraterna vill att det i brottsstatistiken ska framgå om brotten begås av människor med invandrarbakgrund. SD:s besatthet av var människor kommer ifrån gör att fokus hamnar på fel saker. Den politik SD bedriver är inte invandrarfientlig, den är människofientlig, skriver Mozhgan Jalali, barnmorska, moderat samhällsdebattör.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I söndagens Agenda i SVT berättar Mattias Karlsson, sverigedemokraternas gruppledare, att SD vill ha en registrering av nationalitet vid brott. Sverigedemokraterna kräver att regeringen ska ge uppdrag till Brottsförebyggande rådet, BRÅ, att göra en ny undersökning huruvida det begås fler brott i Sverige av invandrare än av infödda svenskar.

Karlsson presenterade statistik från olika typer av brott där människor med invandrarbakgrund är överrepresenterade, men även statistik som inte hade med saken att göra. Allt detta för att svartmåla invandrare som en homogen grupp som begår brott i Sverige. Han använde sig av känd härskarteknik, som att presentera statistik som kan vara till hjälp för att leda ämnet dit han vill men som egentligen inte argumenterar för sakfrågan, att tala snabbt och med högt tonläge och att angripa motståndaren som person i stället för att argumentera för sin sakfråga. Det enda Karlsson hävdade i programmet var att vi måste veta var gärningsmännen kommer ifrån.

Blundar för alla positiva effekter

Det finns väldigt mycket att säga om det korta inslaget i söndagens program. Om de medborgare, och även erfarna politiker, som låter sig charmas av Mattias Karlssons härskarteknik och applåderar hans insats i Agenda; ”Äntligen någon i TV-rutan som kan förstöra och ifrågasätta faktabaserad kunskap vi redan har och de värderingar Sverige har stått för!”.

På frågan om varför SD:s gruppledare vill ha registrering av nationalitet vid brott svarade han att ”effekterna av invandring måste utvärderas”. I programmet fick Karlsson inte svar på sin fråga. Så här kommer en rask faktabaserad utvärdering av effekterna av invandring till Mattias Karlsson:

• Närmare varannan tandhygienist har utländsk bakgrund.

• Fyra av tio tandläkare har utländsk bakgrund.

• Fyra av tio specialistläkare har utländsk bakgrund.

• Var tredje biomedicinsk analytiker har utländsk bakgrund.

• Var femte undersköterska och sjuksköterska har utländsk bakgrund.

• Var femte psykolog har utländsk bakgrund.

• I Sverige drivs 16 procent av företagen av personer med utländsk bakgrund. Bara i Stockholmsområdet drivs nästan 17 000 företag av personer med utländsk bakgrund.

• Drygt 45 procent av Sveriges BNP härrör från utrikeshandeln vilken gynnas av invandring.

• Invandringen bidrar med ökad kompetens på den svenska arbetsmarknaden vad gäller högt kvalificerade specialister. Även med arbetskraft till de nödvändiga sysslor som inte kräver utbildning men som få infödda svenskar vill utföra.

• Utan invandrare hade Sverige haft 2,5 miljoner invånare färre, och ekonomin hade varit drygt en femtedel mindre.

• Utan invandrare hade vården stannat.

Intresserar inte Karlsson

Argumenten är många men jag tror inte att det i grunden intresserar Karlsson. Det Karlsson och hans parti har visat sig intressera sig för är de negativa aspekterna av invandring. Han skuldbelägger invandrare som grupp för kriminalitet och brott som en liten skara individer med invandrarbakgrund begår. I programmet säger Karlsson att ”alla invandrare begår inte brott”. Men det Karlsson behöver förstå är att de allra flesta med utländsk bakgrund aldrig har begått brott och lever ett hederligt liv i Sverige. De jobbar, studerar och försöker bygga en framtid för sig själva och sin familj här. I ett land där de hade hoppats att slippa förtal och förtryck.

Det är en liten skara av alla invandrare som begår brott och utför kriminella gärningar. Men på det örat vill Karlsson inte höra då han och hans parti är besatta av att tala om ursprung och var människor kommer ifrån. Om vi nu registrerar nationalitet vid brott och kommer fram till att det är två procent av alla iranier boende i Sverige som begår brott – till vad skulle du, Karlsson, använda den statistiken? Säger sådan fakta något om mig som individ eller om oss iranier som grupp? Vill du genom min tillhörighet misstänkliggöra mig trots att jag tillsammans med merparten alla i Sverige som är födda i Iran, är en god och skötsam medborgare? Är ditt enda syfte att på grund av min tillhörighet misstänkliggöra mig genom att smeta in mig i ett brottsstatistiskt mönster?

Släpp besattheten

För dig är grupptillhörighet mer belastande än individuella kvaliteter. Fel fokus leder till fel tanke och resultatet blir fel politik. Du borde släppa din besatthet av frågan om varifrån människor kommer och deras ursprung. Fokusera i stället mer på att de lagar vi har ska följas av alla och att ge polisen och rättsväsendet kapacitet att lagföra människor som begår brott – oavsett ursprung. I stället väljer du att utifrån ursprung peka finger mot ärliga och hederligt arbetande människor som aldrig har eller kommer att begå brott i sitt liv. Den politik som du, Mattias, och dina kompisar bedriver är inte främlingsfientlig – den är medborgarfientlig.

Mozhgan Jalali

barnmorska, moderat samhällsdebattör