Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Möjligheten för västsvenska exportindustrier att växa och för näringslivet att attrahera kompetens hindras av dagens otillräckliga förbindelser, skriver debattören. Bild: Johan Nilsson/TT
Möjligheten för västsvenska exportindustrier att växa och för näringslivet att attrahera kompetens hindras av dagens otillräckliga förbindelser, skriver debattören. Bild: Johan Nilsson/TT

Enkelspår mellan Göteborg och Oslo äventyrar vår konkurrenskraft

Vi har mycket att vinna på ett fullt utbyggt dubbelspår mellan Skandinaviens tredje och fjärde största stad. Men det verkar som att andra länders politiker förstår bättre än vår regering Göteborgs potential som ekonomisk motor, skriver Jörgen Warborn (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Sverige befinner sig i en tillväxtkris. Coronapandemin kombinerad med åratal av underinvesteringar i transportnätet har gröpt ur vår konkurrenskraft och försatt oss på efterkälken i den globala konkurrensen. Redan innan pandemin bröt ut drogs Sverige med EU:s sämsta tillväxtsiffror. Både stora och små företag vittnade om ett allt sämre företagsklimat.

Ett viktigt verktyg för att vända utvecklingen finns i transportpolitiken. Sveriges läge, ganska långt från viktiga europeiska marknader gör det extra viktigt för just oss att transportsystemet är väl utbyggt, så att varorna som industrin tillverkar kan nå sina kunder inom rimlig tid och till konkurrenskraftiga priser.

Mer fokus på dagspendling

Dessvärre går den svenska transportpolitiken på tomgång. Viktiga utbyggnadsprojekt tillåts antingen inte lämna ritbordet, eller så läggs de på is. En helt ny höghastighetsjärnväg i 300-miljarderkronorsklassen blir en gökunge som trycker ut i stort sett allt annat.

Det är en orimlig situation när vi samtidigt har mängder av andra viktigare projekt som aldrig blir verklighet. I stället för skrytbyggen behöver Sverige ett investeringspaket där vi fokuserar på godsflöden och dagspendling. Järnvägen mellan Göteborg och Oslo är ett projekt som borde prioriteras upp av regeringen.

Sträckan från Hamburg via Köpenhamn och Göteborg är sedan länge utpekad av EU som en av de prioriterade korridorerna i det transeuropeiska transportnätet TEN-T. Det innebär att investeringar på sträckan är berättigade till betydande stöd ur EU:s budget. Dessutom har Sverige förbundit sig att färdigställa sin del av korridoren senast 2030. Nio år är kort tid när det handlar om stora infrastrukturprojekt, så det finns ingen tid vela och dra i långbänk.

Utbyggnad av sträckan Göteborg-Oslo

Alldeles nyligen antog EU också ett direktiv som pekar ut de viktigaste utbyggnadsprojekten för Europa som helhet. Här är järnvägssträckan Göteborg-Oslo den enda som pekas ut i Sverige, men regeringen har varken inlett skarp planering eller tillskjutit några pengar. EU har förstått Göteborgsregionens betydelse för Europas ekonomi, men inte vår egen regering.

Såväl det svenska Trafikverket som dess norska motsvarighet har pekat ut Göteborg-Oslo på sin lista över de allvarligaste bristerna i våra länders transportsystem. Ett godståg tar dubbelt så lång tid att färdas sträckan som en lastbil och detta beror helt på bristerna i infrastrukturen. Blandningen mellan enkel- och dubbelspår innebär långa väntetider och att systemet blir mycket känsligt för störningar. I en korridor där det årligen görs fler än 14 miljoner gränspassager är detta allt annat än tillfredsställande.

Norge är Sveriges näst viktigaste handelspartner. Vi exporterar mer till Norge än till Kina, Ryssland, Brasilien och Indien tillsammans. 70 procent av norsk export skeppas ut från Göteborgs hamn. Det säger en hel del om betydelsen av vår relation.

Flaskhals mellan våra exportmarknader

När Fehrman-Bält-tunneln står färdig och förbinder Skandinavien med kontinenten kommer Göteborg-Oslo att vara den sista kvarvarande flaskhalsen på sträckan mellan våra två viktigaste exportmarknader, Norge och Tyskland. Detta bromsar möjligheten att fullt ut realisera de stora samhällsvinster som ligger i potten.

EU har förstått Göteborgsregionens betydelse för Europas ekonomi, men inte vår egen regering.

För att öka utbytet mellan våra länder kommer det behövas satsningar i järnvägsnätet. Möjligheten för västsvenska exportindustrier att växa och för näringslivet att attrahera kompetens hindras av dagens otillräckliga förbindelser. Att bara en procent av resorna mellan Göteborg och Oslo görs med tåg är ett tydligt kvitto på bristerna.

Säkra konkurrenskraften för industrin

Dubbelspår mellan Göteborg och Oslo kan byggas ut till en bråkdel av kostnaden för regeringens prestigeprojekt med höghastighetsjärnväg. Här har vi en lågt hängande frukt, där arbetet kan påbörjas i närtid, med väldigt betydande mervärden för samhället när det är färdigbyggt. Dessutom kan vi räkna med omfattande medfinansiering från EU. Ett klartecken för detta skulle boosta Västsveriges ekonomi och framförallt hjälpa till att säkra den långsiktiga konkurrenskraften för industrin.

Det som behövs nu är en tydlig viljeinriktning från rikspolitiken. Göteborg och Oslo ska förbindas med en kapacitetsstark järnväg. Det duger inte att gå in i nästa årtionde utan ett fullt utbyggt dubbelspår mellan Skandinaviens tredje och fjärde största stad. Det är faktiskt orimligt att andra länders politiker i Bryssel har bättre förståelse för Göteborgs potential som ekonomisk motor än den svenska regeringen. Ta intryck av EU och sätt spaden i backen!

Jörgen Warborn (M), EU-parlamentariker i transportutskottet

LÄS MER: Regeringen utreder snabbtåg Stockholm-Oslo

LÄS MER: Kommuner vill bygga eget snabbtåg till Oslo

LÄS MER: Kritik mot billigare alternativ för snabbtåg

LÄS MER: Byt Västlänken mot snabbtåg till Oslo