Engelska på jobbet dörröppnare för nyanlända

Att kunna svenska är en förutsättning för att få arbete. Samtidigt är det på jobbet som de nyanlända snabbast lär sig språket. Så varför inte kompromissa och i stället prata engelska? skriver Lorri Mortensen Mates, Ledarna.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Sedan januari 2014 har fler än 280 000 personer sökt asyl i Sverige och frågan om hur vi ska få till en välfungerande integration är högaktuell. En av de viktigaste delarna för att lyckas är de nyanländas möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.

Ledarna inom privat tjänstesektor har för andra året i rad låtit undersöka hur svenska chefer ser på integrationsfrågan. Syftet är att få klarhet i hur verkligheten ser ut bland våra medlemmar inom Sveriges jobbmotor, den privata tjänstesektorn.

I fjol genomförde vi en enkätundersökning bland våra medlemmar kring ämnet integration på arbetsmarknaden. Svaren resulterade i rapporten ”Integration i praktiken – ett jobb för chefen”. I år fördjupar vi oss i den utmaning som svenska chefer ansåg vara störst när det gäller integration på arbetsmarknaden: språket.

Integrationens moment 22

Årets rapport visar att viljan att anställa har stärkts bland svenska chefer – men att språket är avgörande. Här uppstår integrationens moment 22: majoriteten uppger att svenska språket är en förutsättning för att få arbete samtidigt som många menar att det är genom just arbete som de nyanlända snabbast lär sig svenska.

Vår rapport visar också en intressant möjlighet. På frågan om vad som trots allt skulle kunna få cheferna att anställa en person som inte talar svenska svarar nära två av tre att det skulle vara om personen kan engelska.Hela 86 procent av cheferna är bekväma med att kommunicera på engelska i stället för svenska och drygt två av tre uppger att det redan talas engelska på arbetsplatsen – dagligen. En klar majoritet av cheferna, 67 procent, tror att även övrig personal är bekväm med att kommunicera på engelska. Det borde rimligen betyda att nyanlända som kan engelska har möjlighet till en anställning.

Svenskan får inte vara en bromskloss

Anmärkningsvärt är också hur snabbt det går att öka sina kunskaper i svenska för de som fått in en fot på arbetsmarknaden. Av de chefer som anställt personer som saknat svenskkunskaper uppgav 35 procent att det tog mindre än sex månader för de nyanställda att lära sig så pass bra svenska att de kunde göra sig förstådda på arbetsplatsen.

Svenska språket får inte vara en bromskloss för svensk integration. Visst borde vi istället kunna använda engelskan i större utsträckning för att underlätta för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden? Allt vi behöver göra är att tänka utanför språkboxen och att sluta vara så språksnåla.

Lorri Mortensen Mates

ordförande Ledarna inom privat tjänstesektor