Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Engagemang. Vinsten av att ha en engagerad lågutbildad förälder är lika stor som att ha en engagerad högutbildad förälder. Nyckelordet är alltså engagemang, skriver debattören.

Engagerade föräldrar höjer elevers skolresultat

Sommarlovet är slut och det är det återigen dags för Göteborgs elever att gå tillbaka till skolan. Då är det också upp till bevis för den rödgröna ledningen att visa hur de tänker agera för att alla barn i Göteborg ska få en möjlighet att nå sin fulla potential. Vi vill ge föräldrar verktyg för att bättre kunna stötta sina barn, skriver David Lega (KD).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I mer än 20 år har staden styrts av vänsterpartier och resultatet är nedslående, en mer uppdelad och ojämlik stad får man leta efter. Tyvärr ser vi tydliga konsekvenser av detta på Göteborgs skolor. I våra mest utsatta områden går många elever ut nian utan godkänt i alla ämnen.

Möjligheterna att skolan blir vägen ur trångboddhet och arbetslöshet är i dag alltför begränsade. Här ligger den största utmaningen för den rödgröna ledningen – att omfördela resurser är viktigt, men inte tillräckligt.

Kristdemokraterna har tagit till sig av forskningen, som tydligt visar att föräldrarnas engagemang och inställning till skolan är avgörande för hur det går för barnen i skolan. Här pekar bland annat forskaren Cecilia von Otter vid Institutet för social forskning, på att högutbildade föräldrar ägnar betydligt mer tid åt barnens skolgång än lågutbildade.

Bland föräldrar som lägger mindre tid på att stötta sina barn i skolarbetet finns det många gånger en känsla av att inte kunna hjälpa till. Samtidigt slår exempelvis Cecilia von Otters forskning fast att vinsten av att ha en engagerad lågutbildad förälder är lika stor som att ha en engagerad högutbildad förälder. Nyckelordet är alltså engagemang.

Ge föräldrarna verktyg att stötta

Att helt försöka skilja skolan från hemmet genom att sluta med läxor och liknande har inget stöd i forskningen. Tvärtom, ska alla barn ges goda möjligheter, behöver föräldrarna få utbildning i hur de ska hjälpa sina barn framåt. Eftersom vi vet att skolor i utanförskapsområden som aktivt involverar föräldrarna lyckas bättre borde alla skolor arbeta så.

Vi kristdemokrater vill ge alla föräldrar möjlighet att få bättre verktyg för att kunna stötta sina barn genom att skolan ska erbjuda särskilda utbildningsträffar i ettan, fyran och sjuan. Träffarna ska inte vara obligatoriska men det ska finnas en stark förväntan på att föräldrarna ska komma och vara delaktiga.

Allt fler av Göteborgs kommuns elever går ut skolan utan godkänt i alla ämnen. Vad vill de rödgröna göra för att vända utvecklingen? Omorganisationen där ansvaret för skolan lyfts från stadsdelarna till en central skolnämnd är viktig, men det räcker inte. Våra elever är värda bättre lösningar än att alltid fortsätta i samma hjulspår.

David Lega (KD)

kommunalråd i Göteborg