Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Göteborg Energi har påbörjat resan mot att successivt fasa ut behovet av Rosenlundsverket som nav för produktionen av fjärrvärme och fjärrkyla, skriver Anna Svernlöv, Göteborg Energi.  Bild: Stefan Berg, Göteborg Energi
Göteborg Energi har påbörjat resan mot att successivt fasa ut behovet av Rosenlundsverket som nav för produktionen av fjärrvärme och fjärrkyla, skriver Anna Svernlöv, Göteborg Energi. Bild: Stefan Berg, Göteborg Energi

En stabil avveckling av Rosenlundsverket är på gång

Förra veckans beslut i kommunfullmäktige säkrar göteborgarnas energiförsörjning och garanterar en stabil och säker avveckling av Rosenlundsverket på sikt, skriver Anna Svernlöv, chef för verksamhetsområde produktion på Göteborg Energi.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Rosenlundsverket, 17/10.

Göteborg Energi har påbörjat resan mot att successivt fasa ut behovet av Rosenlundsverket som nav för produktionen av fjärrvärme och fjärrkyla. Den av kommunfullmäktige beslutade inriktningen innebär att detta görs utan omfattande och kostsamma ersättningsåtgärder och att leveranssäkerheten inte kommer att äventyras.

Sker under ansvarsfulla omständigheter

Senast 2040-2045 ska byggnad och funktioner vara avvecklade. Fram till dess görs endast reinvesteringar som är nödvändiga för att upprätthålla den kapacitet som i nuvarande energisystem är nödvändig från anläggningen.

Senast 2040-2045 ska byggnad och funktioner vara avvecklade

Genom att aktivt planera för att ersätta Rosenlundsverkets kapacitet i andra delar av staden, att stärka stamnäten, införa energilagring och i samarbete med våra kunder optimera leveranserna vid höga effektuttag kan avvecklingen göras möjlig. I dag är huvuddelen av de använda bränslena i produktionsanläggningen förnybara. Därtill finns en fossilbaserad reservkapacitet som kan tas i bruk vid större störningar eller andra krissituationer.

Göteborg Energi kommer regelbundet att återrapportera en färdplan för nedläggning av Rosenlundsverket till kommunstyrelsen.

Anna Svernlöv, chef för verksamhetsområde produktion på Göteborg Energi